Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe
WWW.ELZAW.PL

O FIRMIE

OFERTA

REFERENCJE

KONTAKT

O F E R T A    


    P.U.H. "ELZAW" świadczy usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa:

- instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych,
- linii energetycznych n.n. i SN napowietrznych i kablowych,
- stacji transformatorowych 15/0,4 kV napowietrznych i wnętrzowych,
- przyłączy energetycznych wszystkich typów,
- linii energetycznych oświetlenia ulicznego,
- oświetlenia zewnętrznego obiektów przemysłowych,
- iluminacji nowych budynków i obiektów zabytkowych,
- oświetlenia wewnętrznego pomieszczeń różnego typu,
- instalacji odgromowych.


    Ponad to firma wykonuje pomiary kontrolne:

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
- skuteczności działania wyłączników rożnicowo-prądowych,
- wartości rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznej,
- wartości rezystancji uziemień instalacji odgromowych,
- pomiar wartości natężenia oświetlenia.


    Firma może sprawować również nadzór inwestorski przy robotach elektroenergetycznych.


    Zapraszamy serdecznie do korzystania z naszych usług.

© 2003 ELZAW - Wszelkie prawa zastrzeżone/All Rights Reserved
Projekt/Designed by Bitter