Nowy most w Sochaczewie, a koszty remontu alei 600-lecia [video]

/ 3 komentarzy

Przypominamy pięć lokalizacji zaproponowanych dla nowego mostu jakie zaprezentowali projektanci. Każda z nich mieści się pomiędzy mostem łączącym ulicę Mostową i  Bukową oraz Warszawską i Płocką. 


Zakres prac obejmuje budowę drogi klasy G, budowę mostu nad rzeką Bzurą, budowę chodników i ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem drogi, budowa, przebudowa oraz rozbudowa dróg innych kategorii oraz zabezpieczeni istniejącej infrastruktury. 


1. Wariant 1 – jako przedłużenie ulicy Toruńskiej i Zamkowej Wariant najbliżej istniejącej przeprawy przy ulicy Warszawskiej. Tu projektanci nie zaprezentowali wizualizacji. 


Wariant 2 – jest to w linii kładki, po południowej stronie. Usytuowany od ulicy Staszica do Gawłowskiej , projektanci przewidują dwa ronda o średnicy 40 metrów (przy ul. Gawłowskiej oraz Staszica) zapewniające możliwość poruszania się wszystkim typom pojazdów. Najmniej generuje kosztów, ale koliduje z linią wysokiego napięcia oraz generuje potrzebę licznych rozbiórek. Dojazd obciążony ruchem z drogi wojewódzkiej i skrzyżowania Staszica i 600-lecia. 


Wariant 3 – usytuowany w sąsiedztwie istniejącego skrzyżowania ulic Gawłowskiej i Brata Alberta, po przeciwnej stronie lokalizacja to Staszica na łuku poziomego. Dwa ronda. 


Wariant 4 – tożsamy z wariantem 3. Na początkowym odcinku łączy się z ulicą 600-lecia. Mało rozbiórek. Wykorzystanie rezerwy terenu, w formie ronda o zmodyfikowanym kształcie. Wlotów ronda jest pięć. Włączenie od ulicy Gawłowskiej w formie ronda. Przestrzeń wewnątrz ronda to około 40x60 metrów, co zwiększa przepustowość. Przedstawiona również wersja wewnątrz ronda jako zagospodarowanie terenu zielone, z terenem do chwilowego odpoczynku. Jest to niewątpliwie najbardziej efektowne rozwiązanie, ponieważ miasto wzbogaciłoby o nowe ulice. Wykonawca na załączonych wizualizacjach zaproponował możliwe, jednak nie ostateczne zagospodarowania.


5. Wariant 5 – zlokalizowany przed przejazdem torów kolejki wąskotorowej i łączący się z ulicą Gawłowską. - tu projektanci zaznaczają, że wydaje się najmniej właściwy ze względów obszarów ruchotwórczych. Występuje tu również duża kolizja z zabudową, torami czy liniami wysokiego napięcia.  


Rekomendacja lokalizacji nowego mostu to wariant 4a, w którym mamy most łukowy. Jest to najdroższe z zaproponowanych rozwiązań, jednak jak mówią projektanci najbardziej właściwe. 


Przy tej okazji warto zastanowić się nad udzieleniem pomocy finansowej przez miasto Sochaczew w postaci wykonania dokumentacji przebudowy al. 600-lecia. Według założeń uchwały w latach 2019-2020 Urząd Miasta Sochaczew udzieli z budżetu pomocy rzeczowej na realizację zadania pod nazwą "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy al. 600-lecia w Sochaczewie. Radni wyrazili zgodę na przekazanie przez miasto na rzecz Województwa Mazowieckiego w roku 2019 miasto kwoty 10.454,00 zł oraz 100.000,00 zł w roku 2020. Ratusz już kilkukrotnie próbował wyłonić wykonawcę tej dokumentacji, jednak wpływające oferty znacząco przewyższają przeznaczoną na ten cel przez UM kwotę. 


Są to pieniądze, które mają służyć wykonaniu przebudowy odcinka al. 600-lecia od torów Kolei Wąskotorowej w Kistkach do skrzyżowania z ulicą Staszica. Czy będzie to przebudowa, która bierze pod uwagę budowę nowego mostu? Czy dokumentacja będzie kompatybilna z rekomendowanym rozwiązaniem nowej przeprawy mostowej? I czy najzwyczajniej nie stracimy pieniędzy na projekt przebudowy alei, który nie będzie możliwy do wykonania? Zakładając naturalnie, że plany nowego mostu uznajemy za realne i wchodzące w życie w ciągu najbliższych lat.


Koszty netto inwestycji przeprawy mostowej szacunkowo oszacowano w wariancie 2 to 25-27 mln, wariant 3 około 22 mln zł, wariant 4 to koszty pomiędzy 26,5 do 28,5 mln.

Zapraszamy do krótkiej relacji video, gdzie można zapoznać się z wizualizacjami mostów, infrastruktury towarzyszącej, a także kosztów każdej z proponowanych opcji. 


Czy zatem proponowana lokalizacja jest właściwa z punktu widzenia mieszkańców - jakie jest Państwa zdanie


VIDEO: FLY MEDIA.                                                                                                                                

 

0min     2065x    Udostępnij film


Zaznacz i skopiuj poniższy kod:

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (3)

JelczJelcz
+1
Kacperskyy ty sochaczewska patolo.. (2020-01-29 18:47)
marcpromarcpro
0
Ja się chciałem zapytać o jedną kwestię:

Czy była robiona analiza rozkładu ruchu na skrzyżowaniu Warszawska/Staszica/Traugutta?Czy wiemy jaki % samochodów jadących od mostu jedzie prosto Warszawską, jaki skręca w lewo w Staszica, a jaki w prawo w Traugutta?Bo jeżeli np. 40-50% samochodów na tym skrzyżowaniu skręca w lewo w Staszica i jedzie w stronę Trojanowa/Chodakowa, to most w proponowanej lokalizacji nr. 4 jak najbardziej ma sens. W takim przypadku most w Trojanowie z pewnością rozładuje ruch w Centrum, bo ci co jadą do Trojanowa/Chodakowa nie będą musieli przepychać się przez Centrum.Ale w odwrotnym przypadku, kiedy 40-50% samochodów skręca w prawo w Traugutta i jedzie w kierunku PKP/Boryszewa, to budowa mostu w Trojanowie jest całkowicie bez sensu.

Bez sensu dlatego, że te samochody będą musiały z Trojanowa przejechać na PKP/Boryszew zwiększając przy tym ruch na 600-lecia oraz zwężonej po remoncie Staszica i skutecznie korkując skrzyżowania. W takim przypadku lepszym wyjściem byłoby wybudowanie mostu między Warszawską a obwodnicą, gdyż wtedy ruch na Boryszew/PKP omijałby Centrum i jadące tam samochody miałyby krótszą drogę.I jeszcze jedna kwestia. W jakich godzinach korkuje się to skrzyżowanie?

Czy jest to przez większą część dnia, czy może przez 1 godzinę rano (np: 7:30-8:30) kiedy to ludzie jadą do szkoły/pracy?

Jeżeli zachodzi przypadek pierwszy, to nowy most jest uzasadniony. Ale jeżeli mamy przypadek drugi, to wydawanie tylu milionów złotych na to aby rozładować korek występujacy przez jedną godzinę na dobę wydaje się być czystą rozrzutnością. (2020-01-29 21:39)
jerzyk2205jerzyk2205
-1
Czy chodziło o konsultacje z mieszkańcami wariantów mostu? Ależ skąd, pora dnia spowodowała, że na prezentacji obecni byli w większości ludzie związani z samorządami: powiatowym, miejskim i gminnym. Konsultuje się z mieszkańcami w dogodnym dla nich czasie. Niestety wielu mieszkańców było o tej porze w pracy, często poza miastem, podobnie jak ja. Dzięki Fly Media obejrzałem jednak 3 częściową relację filmową z prezentacji (nie konsultacji) preferowanego przez projektantów wariantu. Kilka innych rozwiązań przedstawiono dla kontrastu i wrażenia, że nie przywiązano się do jednego wariantu. Fachowy dobór argumentów tworzył wrażenie solidności. Nurtuje mnie pytanie, czy rzeczywiście wskazano najlepszą lokalizację mostu? Zastanawia mnie również, czy decydentom naprawdę chodziło o konsultowanie lokalizacji mostu, czy też o wywołanie szumu medialnego (a most jest tematem na szczególne momenty, poprzednio pojawił się przed wyborami) i odwrócenie uwagi od innego poważnego powiatowego problemu, który został wywołany podczas ostatniej sesji powiatowej. W sochaczewskim szpitalu powiatowym, wbrew opinii starosty i przewodniczącego Rady Powiatu, sytuacja zdaniem wielu lekarzy nie poprawia się, a nadal pogarsza. Rośnie niepokój pracowników szpitala i zdezorientowanych pacjentów. Czy powiatowi decydenci z Zarządu Powiatu mają tego świadomość? Czy widzi to Rada Społeczna? Czy wrzutka mostu nie jest pijarową zasłoną dymną? Natomiast z końcem stycznia radni z koalicji rządzącej powiatem ponownie zatwierdzą projekt naprawczy szpitala powiatowego. Kiedy pisałem ten komentarz w dniu prezentacji koncepcji w Kramnicach, miałem przeczucie, a nie miałem szerszej wiedzy co dzieje się w szpitalu. Poruszyłem na grudniowej sesji powiatowej temat braku rejestracji do kilku poradni specjalistycznych na 2020 rok, czego doświadczyłem osobiście. W ostatnich dniach docierają do mnie bardzo niepokojące informacje o sytuacji lekarzy w sochaczewskim szpitalu. Wiedza o tym dotarła do starosty jeszcze na początku grudnia 2019 roku!!! Dlaczego do chwili obecnej panuje w powiecie milczenie w tej sprawie? Most to odległa perspektywa, nie ma co mamić nią ludzi teraz. Zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu to poważny problem na dziś. Czy sytuacja szpitala nie zaczyna wymykać się Zarządowi Powiatu spod kontroli? Widząc jaki program naprawczy szpitala proponuje starosta radnym do uchwalenia na najbliższej sesji powiatowej, gdzie na kolejne lata planuje się kilkumilionową stratę, widzę w pytaniu sens. (2020-01-29 23:09)

skomentuj ten artykuł