Obligacje i inne pytania radnych

/ 12 komentarzy

Podczas sesji w dniu 28 grudnia radni zadawali wiele pytań związanych z tematami dotyczącymi Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Sochaczew. Były to między innymi obligacje czy dotacje do ZGM oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wśród tematów znalazły się także pytania o deficyt budżetowy oraz sochaczewskie drogi.  


Radna Jolanta Szczepaniak zainteresowała się długiem miasta Sochaczew oraz obligacjami: „Na podstawie informacji zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym obecnie całkowite zadłużenie naszego Miasta wynikające z wcześniej zaciągniętych kredytów/pożyczek i emisji obligacji w latach 2013 i 2014, 2017, 2018 i 2019 wynosi 45185984,41 zł, przewidywany koszt obsługi długu to kwota 7 222500,00 zł liczony od 2019 r. /tej do końca nie można określić ponieważ obligacje są oprocentowane stawką WIBOR6M, a to jest zmienna stopa oprocentowania/. Całkowite zadłużenie na dzisiaj, razem z jego obsługą, wynosi 52408 484.41 zł, to daje dług w przeliczeniu na jednego mieszkańca około 1424,00 zł na głowę - miasto liczy obecnie 36 790 mieszkańców - dane GUS z 2017 r. Od 2019 r. zaczynamy dopiero spłacać obligacje z 2013 r. Warto dodać, że emisja obligacji 2018 r. i 2019 r. w wysokości 8450000, 00 zł została przeznaczona w całości na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.


2019 r. 2887 615.16 +1 450 000.00 obsługa długu


2020 r. 4712 251.56 +1255 000.00 obsługa długu


2021 r. 5 062 038.92 +1055 000.00 obsługa długu


2022 r. 5 362 038.92 + 955 000.00 obsługa długu


2023 r. 5 462 039.85 + 805 000.00 obsługa długu


2024 r. 5 700 000.00 + 759 800.00 obsługa długu


2025 r. 5 950 000.00 + 446 200.00 obsługa długu


2026 r. 3 100 000.00 + 340 000.00 obsługa długu


2027 r. 3 475 000.00+ 116 500.00 obsługa długu


2028 r. 3 475 000.00+ 40 000.00 obsługa długu


SUMA zadłużenia: 45185 984.41 +7 222 500.00 Do spłaty: 52408 484.41 tak będzie pod warunkiem, że nie będzie kolejnych emisji obligacji."


Trzeba nadmienić, iż temat obligacji jest interpelacją z przedstawionymi pytaniami radnych takimi jak: jaka jest wysokość wydatków poniesionych przez miasto na emisję obligacji, czy obligacje będą wykupione z nadwyżek budżetowych, czy planowane są emisje nowych obligacji, ewentualnie kredytów celem spłacenia obligacji z roku 2013 oraz 2014 oraz czy wyszczególniona w budżecie 2018 nadwyżka nie jest resztą z emitowanych obligacji? Szczegółowy tekst interpelacji poznamy, kiedy zostanie opublikowany na stornie bip sochaczewskiego UM. Odpowiedzi na wszystkie zadane pytania musi udzielić burmistrz Piotr Osiecki.   


Burmistrz na pytania dotyczące sochaczewskich dróg, na które przeznaczono dużo mniej środków niż w roku poprzednim, odpowiedział, iż „jeśli chodzi o drogi w miarę pojawiania się wolnych środków rozdysponowujemy je pod koniec pierwszego półrocza. Analizując wyniki budżetu zasilamy ten punkt, który dotyczy dróg”. 


Punkt dotyczący o deficyt skarbnik miasta Jolanta Brzóska wyjaśniła, iż deficyt w wysokości 5 mln zł jest to „pewien bufor bezpieczeństwa dla miasta w sytuacji w której nastąpiłoby skumulowanie wydatków z tytułu płatności na przykład za inwestycję a nie mielibyśmy dochodów, które pozwoliłyby na płatność. Po to aby nie płacić odsetek oraz nie popaść w kłopoty związane z wykonawcami jest ta możliwość przejściowego deficytu. Jest to kredyt w rachunku bieżącym, debet który musi być spłacony do końca roku”. O pytaniach oraz odpowiedzi burmistrza dotyczących ZGM oraz MOSiR można usłyszeć w materiale video.  


Głos w dyskusji zabrał również radny Edward Stasiak: „Prawo głosu ma każdy radny. (…) po raz pierwszy od kilku kadencji stała się rzecz szczególna, że tak dużo radnych głosuje przeciwko Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżetowi. ( za WPF 12 radnych było za, 8 przeciw, w głosowaniu nad budżetem 11 radnych za, 8 przeciw). Co byśmy wyrządzili nie popierając tych dwóch dokumentów?”


Każdy radny ma swój punkt widzenia, jedni są zwolennikami długu, inni nie. Jedni popierają inwestycje za wszelką cenę, inni są ostrożni w emitowaniu dodatkowych obligacji. Praca rady miasta w największej mierze powinna polegać na merytorycznej dyskusji, bez emocji, o tym co dla Sochaczewa najlepsze. Taki spokój przy udzielaniu odpowiedzi na trudne, być może mało wygodne pytania, zachował burmistrz. I tego życzmy sobie jako mieszkańcy. Pytań radnych, które są kluczowe przy podejmowaniu decyzji w sprawie wspólnego dobra jakim jest miasto Sochaczew oraz spokoju i rzeczowego dialogu.

 

0min     2392x    Udostępnij film


Zaznacz i skopiuj poniższy kod:

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (12)

JKSJKS
+4
Ad vocem do wypowiedzi radnego p. Stasiaka.

Problem polega na tym, że p. Stasiak nie rozumie lub nie chce zrozumieć tzw. mechanizmu „rolowania obligacji”. Rolowanie obligacji jest zastąpieniem jednego długu drugim. „Stare” obligacje zastępowane są przez „nowe”, przy czym dług z tych pierwszych wygasa. Nie odbywa się to bez kosztów, w praktyce najczęściej sięga się do potrącenia umownego, ten sposób dokonywane jest z jednej strony opłacenie „nowej” obligacji, a z drugiej strony umorzenie długu ze „starej” obligacji. Jeszcze nie wiem (?) czy u nas stosuje się mechanizm „rolowania”, czy tak najzwyczajniej w świecie nowymi obligacjami spłaca się stare długi, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu kosztów obsługi długu przez odsunięcie terminu spłaty, im dłuższy termin spłaty, tym koszty obsługi są wyższe. Koszt obsługi długu w obligacjach wynosi średnio 2,5 % w stosunku rocznym , WIBOR6M waha się w granicach 1,7% -1,8%, reszta to marża banku. Wg moich wyliczeń koszt obsługi wyemitowanych obligacji w latach 2013-2019, na kwotę 38017000,00 zł będzie wynosił około 9000000,00 – 10000000,00 zł / nie biorąc pod uwagę wcześniejszych kredytów i pożyczek/. Przy odsuniętym terminie wykupu 10-12 lat koszt obsługi waha się w granicach 22,5% - 23% całości kwoty wyemitowanych obligacji. Jeśli ten termin odsuwamy na kolejne 10 lat przez emisje nowych obligacji dla pokrycia starego długu to koszt obsługi wzrasta o kolejne około 20 %, tak można „do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej, w rezultacie za inwestycję możemy zapłacić nawet powyżej 100 % jej wartości. Duża kwota, długi termin wykupu = duży koszt obsługi! Wygląda na to, że utrzymujemy wydatki inwestycyjne na wysokim poziomie w warunkach posiadanego niskiego potencjału inwestycyjnego, nie jesteśmy w stanie spłacać długu z nadwyżki budżetowej i w tym celu emitujemy nowe obligacje. Pan Burmistrz stwierdził w swoim wystąpieniu, ze dług zapisany w WPF spada, owszem spada na papierze, bo rosną kwoty spłacanego długu/ to widać w innej kolumnie załącznika do WPF/, problem polega tylko na tym, że nie mamy takich nadwyżek budżetowych, które są niezbędne do spłaty tego zadłużenia i emitujemy nowe obligacje a to znowu powoduje wzrost długu i jego obsługi. Nadmierne zadłużenie i wysokie wydatki na obsługę długu stanowić mogą barierę dla rozwoju lokalnego. RadnaRady Miejskiej Jolanta Szczepaniak

(2019-01-01 13:56)
stawik12stawik12
+1
Co się Pani dziwi , raz że to betonowe poglądy , dwa facet nie dorósł do nowych czasów. Aż dziw bierze ,że ktoś na niego głosuje, trzy wiek , ho, ho , ho i jeszcze więcej . Czas odpocząć na działce. (2019-01-02 11:25)
markJmarkJ
0
Ale kasa leci dla p. radnego i to się liczy , a być w swerze władzy to nieoceniona rzecz . (2019-01-02 12:01)
robbo2krobbo2k
0
Spłaty za 10 lat  ani Pana Burmistrza ani radnych nie interesują bo ich juz nie będzie. Ot proste i logiczne wyjaśnienie.   A sukces wyborczy musi byc tu i teraz. (2019-01-02 13:06)
wbienkowbienko
0
Maksyma radnych PiSFS? "Po nas choćby potop"

Wygląda na to, że rządzą miastem wyższe sfery, czyli madamyPompadoury obojga płci.

I kolejny cytat, tym razem z kultowego "Nie tylko dla orłów" poświęcam rozterkom retorycznym radnego Stasiaka: "Jak to mówią finansiści - lepiej mieć długi, niż krótki". (2019-01-02 16:48)
wbienkowbienko
0
@JKS

Pani Jolanto, ciekawi mnie jedna rzecz dot. uwzględnienia w budżecie w planie przychodów wpłat za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Czy były jakieś dyskusje i ustalenia precyzujące szczegóły tej operacji na terenie naszego miasta Czy nasz samorząd zajmował się tematem wysokości bonifikaty? Kilka tygodni cała Polska żyła pomopwanym "skandalem" warszawskim (choć to nas nie dotyczy), a nie wiemy nawet jak to wygląda u nas (choć właściwie to nas w większości dotyczy).

Może Pani, z racji pełnionej funkcji Radnej, wie coś na ten temat? Jeśli tak, to proszę o podzielić się tą wiedzą. Z góry dziękuję :) (2019-01-02 19:38)
JKSJKS
0
Niestety takiej dyskusji nie było, ale obiecuję że to sprawdzę i dam odpowiedź. Nie było tego tematu w porządku obrad, a nam to gdzieś niestety umknęło :( Głównym celem tej sesji był WPF i Budżet i mnóstwo naszych ( tzn. naszej 9) wątpliwości i pytań odnośnie budżetu na 2019 r. oraz WPF i zadłużenia miasta. Tamta strona (12 radnych) niestety pytań ani wątpliwości nie miała, dla nich wszystko jest jasne (łapki w górę). Próbowano mi zamknąć usta w kwestii zadłuzenia miasta, pan przewodniczacy Kaczmarek oraz p. radna Selena Majcher. Ale też udało mi się wprowadzić autopoprawką kryterium dla dzieci niepełnosprawnych w uzupełniającym naborze do klas pierwszych szkół podstawowych :). Teraz sesje są nagrywane, podaję ścieżkę do III sesji, trzeba ja wkleić do przeglądarki.Można tam też znależć nagrania z I i II sesji.

https://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=sochaczewsesja Jolanta Szczepaniak (2019-01-02 21:29)
binkobinko
0
Oglądnąłem sobie nagranie całej sesji. Oj burmistrz i jego świta więcej stracą na tych transmisjach niż zyskają. Jestem w szoku że radni opozycyjni tak wiele się odzywają, no cóż trzeba podziękować mediom, za to że tak rzetelne nas informują (zresztą widać nawet kiedy dziewczynka z "wolnego" radia jest bardziej ożywiona;) Poziom wypowiedzi pana przewodniczącego wola natomiast o pomstę do nieba... Jeszcze ten "żarcik" na koniec kiedy radny opozycji chce zabrać głos. (2019-01-03 22:18)
BehemotBehemot
0
Czy tylko ja to usłyszałem że w 1:55 Przewodniczący przerywa Radnemu mówiąc "Andrzej tak to nie można"? Co to *** jest za pokaz kultury? Jak jest taki dowcipny to do burmistrza powinien się zwrócić "Piotrek wytłumacz". (2019-01-03 23:23)
wbienkowbienko
0
Ciekawa sytuacja - nie można wyświetlić sesji II i III. Próbowałem na dwóch kompach więc to nie kwestia kodeków. Działa tylko sesja I "oklaskowa", czyli turnusowy wieczorek zaopoznawczy z zabawną konferansjerką a'la Lutek Danielak, gdzie "ogromna możliwości skala kryje się w jednym słowie lala" :).

Daleki jestem od teorii spiskowych, ale czy ktoś nie uznał, że może lepiej jest gdy "czego oczy nie widzą tego sercu nie żal".Czy u Was odpalają się filmy z linków do następnych nagrań z sesji Rady? (2019-01-05 23:55)
JKSJKS
0
@wbienko Takie niestety jest to nagranie z sesji II i III, że trzeba przesunąć nieco w prawo kółko na pasku odtwarzania i powinno być OK. Jak ktoś nie wie, to nie odtworzy, co miał autor tego nagrania na myśli, tego nie wiem ale zrobione mało profesjonalnie :) (2019-01-06 23:02)
wbienkowbienko
0
@JKS

Nie przyszło mi to do głowy. Stwierdziłem, że widzę ciemność i od razu się zniechęcałem nabierając niesłusznych jak się okazało podejrzeń. Dziękuję za udostępnienie rąbka tej "wiedzy magicznej" :) Dzięki niej można mieć wgląd we wszystkie sezony naszego lokalnego "House of Cards", bez dekodera ;) (2019-01-07 10:10)

skomentuj ten artykuł