Zaloguj się do konta

Odpady Sochaczew - umowa i częstotliwość odbioru [wideo]

dominika myszkowska (dominika36)
2020-05-08
Sprawy urzędowo-administracyjne

Śmieci to jedno największych problemów samorządów w całej Polsce. Gospodarka odpadami wiąże się nie tylko z często dużym kosztem wzrostu cen dla mieszkańców ale i problemem dla samorządu w postaci wyłonienia odpowiedniego operatora. Z takim samym dylematem spotyka się również miasto Sochaczew. 


Podczas sesji rady miasta 8 maja radni SFS oraz PiS przyjęli nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sochaczew oraz określili szczegółowy sposób i zakres świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. I tu warto wrócić do uszczegółowienia artykułu https://e-sochaczew.pl/n/smieci-od-maja-odbiora/64887. To właśnie w w/w dokumentach pojawił się termin odbioru odpadów selektywnie zbieranych raz na kwartał. W dniu 8 maja radni głosami 12 do 8 przegłosowali uchwały. 


Na dziś odpady selektywnie zbierane to szkło. Rozwiała się również oficjalna niewiadoma z umiejscowieniem PSZOK, który zlokalizowany będzie na terenie oczyszczalni ścieków ZWiK. I tu warto nadmienić informację z SIWZ z którą również możemy zapoznać się z w w/w artykule od akapitu: Czego miasto oczekiwało w zamówieniu od firmy odbierającej odpady w ogłoszonym przetargu? Zmiany jednak wymaga zdanie: A jakie są założenia do 1 maja 2020 i jaką umowę przedstawiło miasto dla mieszkańców? na: Czy mamy się czego obawiać? 


Tu z wyjaśnieniem zapisów pomiędzy SIWZ a regulaminem przychodzi burmistrz Dariusz Dobrowolski - W regulaminie jest to dopuszczalny minimalny standard, który gmina musi wykonać na swoim terytorium. Jeszcze raz natomiast podkreślam o częstotliwości odbioru poszczególnych frakcji decyduje SIWZ i umowa jaka jest podpisana z operatorem. Określiliśmy wyższy standard niż dopuszcza ustawa, to my powiedzieliśmy, że chcemy częściej (...) i to będzie realizowane w ramach umowy. Umowa została podpisana z firmą Partner i czas tej umowy jest do 31 czerwca 2021r. Natomiast w uchwale (regulamin oraz szczegółowy zakres)  jest powtórzenie minimalna częstotliwość, jeśli chodzi o standardy, wywozu odpadów z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych. Jest to dokument prawa miejscowego. To powinno wyczerpywać informację o pewności co do częstotliwości odbioru odpadów. Czy na pewno? Miejmy nadzieję, że tak.


Obawę o konsekwencję przyjęcia regulaminu z terminami do 3 miesięcy na odbiór odpadów wyrażał radny Andrzej Kuśmirek. A o przekorności losu przypomniał rady Adam Kloch - Poprzedni regulamin uwzględniał podział selektywnych odpadów i częstotliwość ich odbioru. (...) Jeśli wtedy można było uwzględnić te częstotliwości na te o których mówię (odpady selektywne zbierane raz na 4 tygodnie) to dlaczego nie można tego zrobić teraz. 


Wiceburmistrz Dobrowolski zapewnił, iż każdy mieszkaniec dostanie harmonogram oraz wytyczne do segregacji. Dodatkowo mówił - W SIWZ zostały określone częstotliwości odbioru odpadów, na dziś ta umowa, która będzie obowiązywała do 31 czerwca 2021 roku nie ma możliwości zmiany tych terminów. Na podstawie regulaminu możemy ogłaszać kolejne przetargi. 


Tu także o przeszłości wspomniał Adam Kloch - Zapewne pan pamięta, jak było z podpisaniem umowy poprzedniej, gdzie mieliśmy mieć zapewnione do końca jej trwania stałą kwotę, a jednak musieliśmy zmienić bo operator chciał nam wypowiedzieć umowę. Zatem nie możemy mówić, że na pewno. 


- Oczywiście nikt nie jest pewny tego co się zadzieje. Wiadomo, że prawo przewiduje różne formy rozwiązywania umowy. Na dziś umowa z firmą Partner jest podpisana, obowiązuje, termin jej zakończenia to 30.06 2021. Jak potoczy się ta umowa życie pokaże - mówił w odpowiedzi wiceburmistrz Dariusz Dobrowolski.


I tego się trzymajmy. Cieszmy się harmonogramem, który znany jest na do końca lipca 2020 roku, mając nadzieję, że "nic się nie zadzieje" i że do 30 czerwca 2021 roku nie będziemy musieli martwić się o stawkę odpadów i częstotliwość odbioru odpadów. 


Z krótkim wycinkiem z sesji możemy zapoznać się w dołączonym materiale wideo.

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Portal Społeczności Sochaczewa 2000 - 2020 cmc