Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta

/ 4 komentarzy

Podczas sesji rada miasta ustanowiła budżet miasta Sochaczew. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Sochaczew zakłada okres od 2019 do 2028 roku. 


Dochody Miasta przewiduje się w wysokości 172.550.433,10 zł. W kwocie tej znajdują się także pozycje planowane do uzyskania z dotacji  ze środków unijnych oraz NFOŚiGW. W latach kolejnych przewidziano, iż dochody bieżące miasta będą wzrastać od 0,9 do 4,5 procent w stosunku rocznym. Prognoza zakłada także, iż w roku 2019 budżet ten może ulegać zmianom o kwoty dotacji oraz inne dochody własne. 


Miasto planuje również w 2019 roku uzyskać 1.772.000 zł ze sprzedaży mienia. Do sprzedaży wystawione są działki przy ulicach Zamoyskiego, Polnej, Reja, Inżynierskiej, Gawłowskiej, Kochanowskiego, Olimpijskiej, Grzybowej a także Prostej. 


Wydatki miasta na rok 2019 plasują się w kwocie 169.662.817,94 zł. Prognoza długoterminowa zakłada w latach 2019 – 2028 wzrost wydatków bieżących na poziomie 0,4 do 3,2 procent. Gmina Miasto Sochaczew nie planuje programów, projektów czy zadań oraz zadań realizowanych na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. 


Wieloletnia Prognoza określa także przychody miasta na rok 2019 w kwocie 1.500.000 zł uzyskane z tytułu wyemitowania obligacji, przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki. W latach kolejnych nie zaplanowano przychodów a rozchody będą spłacane będą z nadwyżką. Rozchody Miasta Gminy Sochaczew na rok 2019 to kwota 4.387.615,16 zł a stanowią to spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 3.708.576,24 zł, pożyczek w kwocie 212.038,92 zł a także wykup papierów wartościowych – 467.000 zł. Koszty obsługi długu miasta to 1.450.000 zł. 


Podczas obrad nad budżetem głos zabrał burmistrz Piotr Osiecki. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

 

0min     1461x    Udostępnij film


Zaznacz i skopiuj poniższy kod:

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (4)

JKSJKS
+2
Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, ocenią sami. Na podstawie informacji zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym obecnie całkowite zadłużenie naszego Miasta wynikające z wcześniej zaciągniętych kredytów/pożyczek i emisji obligacji w latach 2013 i 2014, 2017, 2018 i 2019 wynosi 45185984,41 zł, przewidywany koszt obsługi długu to kwota 7 222500,00 zł liczony od 2019 r. /tej do końca nie można określić ponieważ obligacje są oprocentowane stawką WIBOR6M, a to jest zmienna stopa oprocentowania/. Całkowite zadłużenie na dzisiaj, razem z jego obsługą, wynosi 52408 484.41 zł, to daje dług w przeliczeniu na jednego mieszkańca około 1424,00 zł na głowę - miasto liczy obecnie 36 790 mieszkańców - dane GUS z 2017 r. Od 2019 r. zaczynamy dopiero spłacać obligacje z 2013 r. Przewodniczący Rady S. Kaczmarek próbował na wczorajszej sesji zamknąć mi usta, gdy mówiłam na temat tego długu, wtórowała mu dość skutecznie p. radna S. Majcher. Pod spodem harmonogram spłat .Warto dodać, że emisja obligacji 2018 r. i 2019 r. w wysokości 8450000, 00 zł została przeznaczona w całości na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Radna Rady Miejskiej Jolanta Szczepaniak2019 r. 2887 615.16 +1 450 000.00 obsługa długu

2020 r. 4712 251.56 +1255 000.00 obsługa długu

2021 r. 5 062 038.92 +1055 000.00 obsługa długu

2022 r. 5 362 038.92 + 955 000.00 obsługa długu

2023 r. 5 462 039.85 + 805 000.00 obsługa długu

2024 r. 5 700 000.00 + 759 800.00 obsługa długu

2025 r. 5 950 000.00 + 446 200.00 obsługa długu

2026 r. 3 100 000.00 + 340 000.00 obsługa długu

2027 r. 3 475 000.00+ 116 500.00 obsługa długu

2028 r. 3 475 000.00+ 40 000.00 obsłuag długau

SUMA zadłużenia: 45185 984.41 +7 222 500.00 Do spłaty: 52408 484.41 tak będzie pod warunkiem, że nie będzie kolejnych emisji obligacji!

(2018-12-29 05:51)
first-onefirst-one
+1
Więcej długów dla każdego! Zero pracy, chyba że budżetówka, a i tak po znajomości. Taki obraz Sochaczewa. Zwijająca się mieścina, która nie ma żadnej przyszłości.  (2018-12-31 08:36)
markJmarkJ
+1
To jest przykrą prawdą , praca w urzędach dla swoich , poza tym niewiele miejsc pracy .

A władze miast opowiadają bajki , o nwym moście ,

hali sportowej dla szkoły podstawowej nr. 2 , remoncie 15-Sierpnia , ale tylko do Broniewskiego , jakby dalej było super , stadion Orkana prace się ślimaczą , a przecież i Bzura czeka na stadion .

Pozdrowienia z Nowym Rokiem . (2018-12-31 09:24)
stawik12stawik12
0
Pic dla ciemnej masy opowieści o mostach , stadionach czy halach sportowych .Tymi rzeczami wyborcy obecnego się nie interesują , emerytura Gierkowska starcza na wszystko ( na razie) , to i glosy oddają bezmyślnie . (2018-12-31 19:17)

skomentuj ten artykuł