16 mln na inwestycje z budżetu 2008

Wedle wstępnych danych, w ub. roku z budżetu Sochaczewa wydano ponad 16 mln złotych na szeroko rozumiane projekty inwestycyjne – budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, dróg, chodników, oświetlenia, obiektów sportowych, termomodernizację przedszkoli itd. Inwestycje pochłonęły ponad 20% łącznych wydatków budżetu miasta.
Warto zaznaczyć, że wydatki inwestycyjne wzrosły w ciągu roku z planowanych 8,9 mln do ponad 16 mln. W budżecie na 2008 rok zakładano, że nowe drogi, układanie kanalizacji i chodników pochłonie 12,7% ogólnych wydatków miasta, jednak nawet wstępna analiza danych pokazuje, że będzie to co najmniej 21%.
- Nieliczne gminy na Mazowszu mogą się pochwalić ponad 20% wskaźnikiem inwestycyjnym, a ten rok będzie jeszcze lepszy. Tylko w ostatnich tygodniach zdobyliśmy 102 mln zł na budowę kanalizacji, Unia Europejska zwróciła nam prawie 1 mln zł za przebudowę Placu Kościuszki i targowiska przy ul. Pokoju, zdobyliśmy też 600 tys. zł na dokończenie remontu ulicy Traugutta. Od lat podkreślam, że drugim po kanalizacji najważniejszym zadaniem samorządu jest utwardzanie dróg osiedlowych i modernizacja ulic w centrum miasta. W minionym roku utwardziliśmy lub przebudowaliśmy kilka kilometrów dróg i chodników, a koszt prac przekroczył 4,2 mln złotych
– mówi Burmistrz Bogumił Czubacki.
Wielu projektów nie można rozpocząć i zakończyć w ciągu 12 miesięcy. Dzieje się tak najczęściej, gdy ratusz ma już wybranego wykonawcę prac, ale pogoda nie pozwala mu wejść na plac budowy, albo aura zmusza do przerwania robót. Gdy ostateczne rozliczenie z firmą następuje w nowym roku budżetowym, radni ustalają wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. W ten sposób z 2008 na kolejny rok radni przenieśli niemal 4 mln zł.

Oto wstępny wykaz projektów inwestycyjnych i kapitałowych z 2008 roku

3.639.800 zł - dopłata do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na planowaną rozbudowę sieci kanalizacyjnej (2.240.000) oraz kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w centrum miasta.
2.089.000 zł - budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1
1.200.000 zł - budowa nawierzchni asfaltowych w ulicach Środkowej, Szajnowicza, Łokietka, Zawiszy Czarnego (607,6 tys. - środki niewygasające na ulicę Kozubowskiego)
700.000 zł - budowa nawierzchni tłuczniowej z jedna warstwą asfaltu ul. Okrężnej (całość to środki niewygasające)
700.000 zł - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dzialkowej i na osiedlu Asnyka (300 tys. - środki niewygasajace)
630.000 zł - budowa nawierzchni asfaltowej ul. Świerkowej (615 tys. - środki niewygasajace)
600.000 zł - modernizacja budynku Urzędu Miejskiego
575.000 zł – remont ulicy Traugutta
550.000 zł – wykup gruntów pod drogi i ulice, większość pod trasę północ-południe (105.800 zł – środki niewygasające).
537.000 zł – zakup zamiatarki dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
500.000 zł - termomodernizacja Przedszkola Nr 4
430.000 zł – sztucznie mrożone lodowisko
410.000 zł - budowa chodnika przy ul. 15 Sierpnia (całość to środki niewygasające)
397.000 zł – budowa oświetlenia ulicznego (68 tys. - środki niewygasające)
339.100 zł - termomodernizacja Przedszkola Nr 1
330.000 zł - budowa boisk wielofunkcyjnych (300 tys. - środki niewygasające)
300.000 zł - zagospodarowanie terenów nad Bzurą (264 tys. - środki niewygasające)
251.000 zł – wymiana chodnika przy ul. Hanki Sawickiej
250.000 zł - budowa nawierzchni tłuczniowej z jedną warstwą asfaltu w ul. Wita Stwosza (całość to środki niewygasające)
204.000 zł - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Świerkowej
200.000 zł - rewitalizacja zabytkowych Kramnic Miejskich wraz z terenami przyległymi (197,2 tys. - środki niewygasające)
180.000 zł - rozbudowa systemu komunikacji miejskiej w Sochaczewie (46,2 tys. - środki niewygasające)
171.600 zł - zagospodarowanie terenu przy ul. 1 Maja
165.000 zł – dachy, okna i przyłącza wodno-kanalizacyjne do budynków komunalnych
140.000 zł - budowa nawierzchni ul. Różanej
130.600 zł - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kozubowskiego (wydatek niewygasający)
100.000 zł - dokumentacja przyszłych inwestycji (40,3 tys. - środki niewygasające)
66.800 zł – objęcie akcji w spółce Geotermia Nazowiecka S.A.
65.000 zł – zakup samochodu dla Urzędu Miasta
60.000 zł - utwardzenie kostką brukową wjazdu przed KS BZURA
34.000 zł – aktualizacja strategii rozwoju miasta i lokalnego programu rewitalizacji
36.600 zł – nadanie miastu niezależnej oceny ratingowej (całość to środki niewygasające)
27.200 zł - modernizacja łazienki w Żłobku Miejskim

Pełne dane na temat inwestycji poznamy w marcu, gdy ratusz opracuje i przedstawi Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu w 2008 roku.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy