385 tys. dla organizacji pozarządowych

26 lutego zatwierdzono dotacje nie tylko na sport, ale także wyniki konkursu, w którym do podziału było 385.000 zł odłożone w budżecie miasta na działalność sochaczewskich organizacji pozarządowych, w tym antynarkotykową, na organizację zajęć rekreacyjnych, działalność świetlic środowiskowych, wakacyjne wyjazdy dzieci z niezamożnych rodzin. Projekty te zrealizują m.in. stowarzyszenia, kluby, fundacje, chóry i harcerze w ramach Programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Pomocy Społecznej.

- Łącznie z 385.000 zł podzieliliśmy 370.850 zł. Aż 11 tysięcy zostało niewykorzystane, choć mogły po te pieniądze sięgnąć organizacje pozarządowe zajmujące się profilaktyką antynarkotykową mówi Joanna Kamińska naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.  

- Przykro mi, że organizacja z ogromnym potencjałem i doświadczeniem terapeutycznym, sochaczewski oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii nie złożyła wniosku o dotację w ramach zadania pod nazwą wspieranie świetlic środowiskowych realizujących zadania służące przeciwdziałaniu narkomanii. Odłożyliśmy na ten cel 35.000 zł, a po rozpatrzeniu nadesłanych wniosków mogliśmy rozdzielić tylko 23.850 zł dodaje Agata Kalińska pełnomocnik burmistrza ds. współpracy z NGO.

- Od pierwszego dnia sprawowania przeze mnie urzędu, konsekwentnie stawiamy na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Liczba wniosków co roku rośnie. Rośnie też liczba imprez i inicjatyw naszych organizacji. Jestem dumny i zbudowanych ich niesamowitą aktywnością. Tak jak w przypadku konkursu sportowego, tak i w tym pewnie gdybyśmy przeznaczyli dwa razy więcej pieniędzy, zostałby wykorzystane. Sumę prawie 400 tysięcy złotych uważam jednak za dużą, a trzeba pamiętać, że pomagamy stowarzyszeniom udostępniając im bezpłatnie pomieszczenia należące do samorządu miejskiego mówi burmistrz Piotr Osiecki.

Na konkurs złożono 73 oferty, z który tylko 1 nie spełniała wymogów formalnych. Do oceny merytorycznej dopuszczono 72 oferty, z czego 69 uzyskało dofinansowanie. Trzy oferty zostały rozpatrzone negatywnie, ponieważ uzyskały mniej niż 35 pkt., a zgodnie z warunkami konkursowymi oferty, które otrzymały poniżej 35 pkt nie mogły liczyć na wsparcie. Poniżej dokładny wykaz zadań, które w 2013 roku będą realizowane przez organizacje pozarządowe z dofinansowaniem ze strony miasta.

 

Zadania realizowane w ramach Programu współpracy miasta Sochaczewa z organizacjami pozarządowymi

 

Organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych  (środki przeznaczone na zadanie: 15.000 zł) 

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3.000 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Sportu i Rekreacji RAZEM I SPRAWNIE:           1.500 zł

Krajowe Stow. Pomocy Osobom Potrzebującym Z sercem do wszystkich: 1.600 zł

Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki dla koła Sochaczew: 1.900 zł

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sochaczewie: 2.000 zł

Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Sochaczew: 5.000 zł

 

Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin (środki przeznaczone na zadanie: 5.000 zł) 

Krajowe Stow. Pomocy Osobom Potrzebującym Z Sercem Do Wszystkich: 1.000 zł

Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne Osób Niepełnospr. Jutrzenka: 4.000 zł

 

Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych  (środki przeznaczone na zadanie: 18.000 zł) 

Stowarzyszenie Muzyczne Sochaczewska Orkiestra Dęta: 1.000 zł

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym Przystań: 1.000 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Historycznej Odbudowy Zamku Nasz Zamek: 3.500 zł

Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Sochaczew: 2.500 zł

Fundacja Polonia Militaris: 2.000 zł

Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Sochaczewskiej: 3.000 zł

Parafialny Zespół Caritas Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy : 2.000 zł

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku: 3.000 zł

 

Wspieranie działań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych i narodowych (środki przeznaczone na zadanie: 7.000 zł)

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku: 1.500 zł

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania nad Bzurą: 1.000 zł

Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego: 500 zł

Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Sochaczewskiej: 1.500 zł

Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Sochaczew: 2.500 zł

 

Prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych (środki przeznaczone na zadanie: 15.000 zł)

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sochaczewie: 8.000 zł

Krajowe Stow. Pomocy Osobom Potrzebującym Z Sercem Do Wszystkich: 4.600 zł

Klub Maratończyka Aktywni Sochaczew: 2.400 zł

 

Prowadzenie akcji i kampanii społecznych w tym z zakresu ekologii, edukacji i ochrony zwierząt (środki przeznaczone na zadanie: 3.000 zł) 

Na ww. zadanie nie wpłynęła żadna oferta. 

 

Zadania realizowane w ramach Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyczno-opiekuńczym  (środki przeznaczone na zadanie: 50.000 zł)

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym Przystań: 3.000 zł

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sochaczewie: 25.400 zł

Parafialny Zespół Caritas Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy: 9.600 zł

Parafialny Zespół Caritas Parafii św. Wawrzyńca w Sochaczewie: 12.000 zł

 

Organizowanie wyjazdów szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży

w okresie wakacji letnich (środki przeznaczone na zadanie: 70.000 zł)

Klub Sportowy Bzura Chodaków: 5.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy Siódemka: 1.875 zł

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym Przystań: 2.500 zł

Uczniowski Klub Sportowy OGRODNIK: 3.750 zł

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sochaczewie: 4.750 zł

Uczniowski Klub Sportowy Orkan-Judo: 3.750 zł

Uczniowski Klub Sportowy dwójka Sochaczew: 4.250 zł

Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo i Karate Goju-Ryu: 1.250 zł

Parafialny Zespół Caritas Parafii św. Wawrzyńca w Sochaczewie: 5.500 zł

UKS Osiemdziesiątka Sochaczew: 7.500 zł

Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego: 1.750 zł

Uczniowski Klub Sportowy Dragon Fight Club: 2.500 zł

Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Sochaczew: 10.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy Unia Boryszew: 8.500 zł

Klub Piłkarski Orkan Sochaczew: 5.000 zł

Klub Maratończyka Aktywni: 2.125 zł

 

Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach: piłka nożna, judo, pływanie i inne (środki przeznaczone na zadanie: 40.000 zł)

Uczniowski Klub Sportowy Dragon Fight Club: 4.000 zł

Klub Piłkarski Orkan Sochaczew": 5.500 zł

UKS Osiemdziesiątka Sochaczew: 6.500 zł

Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego: 4.000 zł

Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Sochaczew: 4.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy Unia Boryszew w Sochaczewie: 4.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy Orkan-Judo: 4.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy Siódemka: 4.000 zł

Klub Sportowy Bzura Chodaków w Sochaczewie: 4.000 zł

 

Zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

 

Wspieranie działań służących profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii (środki przeznaczone na zadanie: 15.000 zł)

Krajowe Stow. Pomocy Osobom Potrzebującym Z Sercem Do Wszystkich: 2.000 zł

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy Sochaczew: 13.000 zł

 

Wspieranie świetlic środowiskowych realizujących zadania służące przeciwdziałaniu narkomanii (środki przeznaczone na zadanie: 35.000 zł, rozdzielono 23.850 zł)

Parafialny Zespół Caritas Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy: 7.700 zł

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sochaczewie: 12.150 zł

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym Przystań": 4.000 zł

 

Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (środki przeznaczone na zadanie: 40.000 zł) 

Klub Piłkarski Orkan Sochaczew: 7.000 zł

Klub Sportowy Bzura Sochaczew: 6.000 zł

UKS Osiemdziesiątka: 6.500 zł

Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego: 4.000 zł

Klub Maratończyka Aktywni Sochaczew: 2.500 zł

Sochaczewski Klub Motorowy Szarak: 4.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy Orkan-Judo: 10.000 zł

 

Zadania realizowane w ramach Pomocy Społecznej

 

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach oświatowo-wychowawczych wsparcia dziennego (środki przeznaczone na zadanie: 72.000 zł) 

Parafialny Zespół Caritas parafii św. Wawrzyńca: 12.000 zł

Parafialny Zespół Caritas Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy: 12.000 zł

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sochaczewie: 36.000 zł

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym Przystań: 12.000 zł

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy