400 tys. dla organizacji pozarządowych

Zdjęcia i foto: 400 tys. dla organizacji pozarządowych NGO lokalne sochaczew

Na utrzymanie świetlic środowiskowych i zapewnienie posiłków podopiecznym, na wakacyjny wypoczynek dzieci z trudnych rodzin, zajęcia sportowe, promocję kultury, zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie narkomanii budżet miasta wyda w tym roku prawie 400.000 zł. Zadania te realizować będą w imieniu samorządu organizacje pozarządowe.
100.000 zł pochłonie bieżące utrzymanie świetlic środowiskowych prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, TZN, Caritas i Stowarzyszenie Przystań. Dodatkowo miasto przeznaczy 56.000 zł na zakup żywości dla dzieci korzystających z ich usług.
W ostatnich dniach rozdysponowano także pieniądze przeznaczone na wynajem hal i wejścia na basen ORKA. Na zakup wejściówek na pływalnię odłożono 26.000 zł. Rozdzielono je pomiędzy Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pływania „ ORKA” (10.000 zł), sekcję pływacką MKS ORKAN (7.000 zł), UKS Delfin (5.000 zł), Stowarzyszenie Razem i Sprawnie (2.000 zł), Stowarzyszenie Przystań (1.000 zł) i UKS Unia Boryszew (1.000 zł). Jeszcze więcej pieniędzy, 41.000 zł, organizacje pozarządowe dostaną na wynajem hal sportowych: MKS Orkan 12.000 zł, UKS Siódemka 9.000 zł, UKS „Orkan-Judo” 7.000 zł, UKS Pasjonat 3.000 zł, UKS Unia – Boryszew 3.000 zł, UKS Dragon 2.500 zł, UKS Ogrodnik 2.000 zł, UKS Taekwon-Do 1500 zł, Osiedlowe Stowarzyszenie Sportowe 1.000 zł.
Jednak największą część pieniędzy rozdziela się między organizacje w drodze otwartego konkursu ofert. Każdy zainteresowany może złożyć swoją propozycję, jeśli jest zbieżna z planami miasta i poddać się ocenie komisji decydującej o podziale środków. W ten sposób w 2008 roku można było sięgnąć po 165.000 zł. Oto wyniki rozstrzygniętego ostatnio konkursu:

Zadania z zakresu Programu współpracy Miasta Sochaczewa z organizacjami pozarządowymi

Na organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych przeznaczono 22.300 zł i wszystkie pieniądze rozdysponowano.
► Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pływania „ ORKA”: 3.000 zł
► Sochaczewski Klub Motorowy SZARAK: 3.000 zł
► Stowarzyszenie na Rzecz Sportu i Rekreacji Razem i Sprawnie: 3.000 zł
► UKS Siódemka – Sochaczew: 3.000 zł
► Stowarzyszenie e-Sochaczew: 2.000 zł
► UKS Taekwon-Do i Karate Goju Ryu: 2.000 zł
► UKS „Trójka” Sochaczew: 2.000 zł
► UKS „Orkan -Judo”: 1.500 zł
► UKS Unia Boryszew: 1.500 zł
► UKS Delfin: 1.300 zł

Na prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin przeznaczono 4.000 zł.
► Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera: 3.500 zł

Na wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych przeznaczono 7.000 zł.
► Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Sochaczewskiej: 3.000 zł
► Towarzystwo Polsko-Serbołużyckie Oddział Sochaczewski: 1.500 zł
► Stow. Lokalna Grupa Działania Razem na Rzecz Rozwoju Regionu Sochaczew: 1.500 zł
► Stowarzyszenie e-Sochaczew: 1.000 zł

Na prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych przeznaczono 2.000 zł.
► Stowarzyszenie na Rzecz Sportu i Rekreacji Razem i Sprawnie - Grupa Wsparcia dla Osób z Chorobą Alzheimera: 2.000 zł

Zadania z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyczno-opiekuńczym przeznaczono 36.000 zł.
► Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 3 świetlice: 20.000 zł
► Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „ PRZYSTAŃ”: 7.710 zł
► Parafialny Zespół Charytatywny Caritas Parafii MBNP: 5.000 zł

Na wspieranie organizacji abstynenckich przeznaczono 13.000 zł, ale żadna oferta nie wpłynęła.

Na organizację wyjazdów szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji przeznaczono 26.000 zł.
► UKS Unia 97: 5.000 zł
► UKS Siódemka Judo: 5.000 zł
► Uczniowski Klub Tańca Sportowego PASJONAT: 3.200 zł
► Parafialny Zespół Charytatywny Caritas Parafii Św. Wawrzyńca: 3.000 zł
► UKS Unia Boryszew: 2.900 zł
► UKS Delfin Sochaczew: 2.500 zł
► Parafialny Zespół Charytatywny CARITAS MBNP: 2.400 zł
► UKS Orkan-JUDO: 2.000 zł

Na organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w następujących dyscyplinach: piłka nożna, judo, lekka atletyka itp. przeznaczono 15.000 zł.
► Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego: 6.000 zł
► Stowarzyszenie na Rzecz Sportu i Rekreacji Razem i Sprawnie: 3.000 zł
► Klub Sportowy Bzura Chodaków: 2.100 zł
► UKS Unia Boryszew: 1.900 zł
► Parafialny Zespół Charytatywny Caritas Parafii Św. Wawrzyńca: 1.000 zł
► Osiedlowe Stowarzyszenie Sportowe: 1.000 zł

Na wspieranie działań służących profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii przeznaczono 40.000 zł.
► Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii-o/Sochaczew: 37.800 zł
► Osiedlowe Stowarzyszenie Sportowe: 2.200 zł

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy