70 lat Biblioteki Pedagogicznej w Sochaczewie

/ 17 zdjęć
Zdjęcia i foto: 70 lat Biblioteki Pedagogicznej w Sochaczewie Spotkania, jubileusze sochaczew
+12

Był 1945 rok. Na podwalinach księgozbioru podręcznego Inspektoratu Szkolnego powstała sochaczewska biblioteka pedagogiczna. Większość książek stanowiła dar mieszkańców. Dzięki zaangażowaniu Władysława Telejko oraz Edwarda Nożyńskiego, pokój inspektorów zapełniał się kolejnymi dziełami. Na przestrzeni 70 lat swojego istnienia, Biblioteka Pedagogiczna w Sochaczewie zgromadziła unikalne zbiory, przyciągające kolejnych czytelników. Okrągły jubileusz swojego istnienia placówka obchodziła w miniony wtorek 28 października. Były podziękowania, gratulacje oraz odznaczenie okolicznościowe dla kierownictwa: medal Pro Masovia wręczony Elżbiecie Szczypińskiej w imieniu marszałka województwa mazowieckiego przez radnego Adama Orlińskiego.

 

Wielu z nas nie wyobraża sobie swojej drogi ku zdobyciu wykształcenia - nie tylko pedagogicznego - bez Biblioteki Pedagogicznej w Sochaczewie. Dziś to filia wojewódzkiej placówki. We wtorek 28 października była szczególna okazja do podziękowań pracownikom placówki za wzorowe jej prowadzenie. Uroczystość w sochaczewskiej szkole muzycznej, okraszona koncertem muzyki Chopina i przezabawnym, acz pouczającym wykładem prof. Dr hab. Grzegorza Leszczyńskiego na temat miejsca książki i pisarza we współczesnym świecie, zwieńczona została gratulacjami oraz wręczeniem medalu okolicznościowego Pro Masovia na ręce kierownik Elżbiety Szczypińskiej przez radnego sejmiku wojewódzkiego Adama Orlińskiego. Przyłączamy się do gratulacji.

 

Pracownicy o bibliotece pedagogicznej w Sochaczewie:


Minęło 70 lat działalności Biblioteki Pedagogicznej w Sochaczewie na rzecz lokalnej oświaty. Misją tej Biblioteki od zawsze było i jest wspieranie nauczycieli w ich pracy dydaktyczno-wychowawczej i w doskonaleniu zawodowym oraz pomoc studentom przygotowującym się do roli nauczyciela.


Zasób księgozbioru – prawie 41000 woluminów, zakres działalności Biblioteki , wykazuje stały rozwój od 1945 r. do chwili obecnej, jest owocem trudu jej organizatorów i pracowników.


Biblioteka  gromadzi  zbiory zgodnie z  jej profilem  oraz potrzebami użytkowników: literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych, publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania, literaturę piękną, piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, podręczniki szkolne oraz przykładowe programy  nauczania, materiały  informacyjne  o  kierunkach  realizacji  polityki  oświatowej  państwa i zmianach w systemie oświaty, materiały dotyczące problematyki pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Naszą chlubą jest bogaty księgozbiór regionalny, w tym pokaźny zbiór oprawnych roczników wszystkich lokalnych gazet.


Oprócz gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów, realizujemy wiele innych ważnych zadań. Organizujemy i prowadzimy  wspomaganie szkół i placówek oświatowych, w szczególności  bibliotek szkolnych. Prowadzimy działalność informacyjną i bibliograficzną.


Do współpracy w organizowanych przez nas konferencjach, warsztatach czy imprezach kulturalno-edukacyjnych, jak konkursy, spotkania autorskie, wystawy, zapraszamy ciekawych gości. Mamy prężnie działający zespół samokształceniowy nauczycieli bibliotekarzy z całego powiatu sochaczewskiego. Od ponad 10 lat organizujemy wyjazdy edukacyjne. Włączamy się  w akcje lokalne i ogólnopolskie: Miejsce odkrywania talentów, Zaczytani, Cała Polska Czyta Dzieciom, Narodowe Czytanie. Inicjujemy ciekawe działania dla dzieci i młodzieży, zawsze z książką w tle. Aktywnie współpracujemy szkołami miasta i powiatu, z PPP, sochaczewskimi doradcami metodycznymi, Klubem Nauczyciela. Popularyzujemy przedsięwzięcia biblioteczne w lokalnych mediach. Szukamy sponsorów zapewniających interesujące nagrody dla laureatów 3. konkursów.


Nasza placówka, a właściwie jej kadra, nigdy nie bała się wyzwań, co więcej ta bogata tradycja, której spadkobiercami zostaliśmy – zawsze mobilizowała, motywowała i zobowiązywała.


Nadal chcemy widzieć naszą Bibliotekę jako instytucję wspomagającą pracę szkół w regionie oraz uniwersalne centrum informacji. Pragniemy jak najlepiej służyć mieszkańcom miasta i powiatu sochaczewskiego. Marzy nam się nowoczesny, przestronny i funkcjonalny lokal, który pozwoli w pełni wykorzystać potencjał pracujących w niej osób oraz spuściznę tej placówki do podnoszenia jakości lokalnej oświaty i budowania społeczeństwa wiedzy.

 

Za życzliwość, pomoc i wsparcie naszych działań dziękujemy naszym darczyńcom i przyjaciołom. Nasze działania wspierają: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki UMWM, Burmistrz i Rada Miasta Sochaczew, Starosta Sochaczewski  wraz z Radą Powiatu, wójtowie i Rady Gmin Brochowa, Iłowa, Sochaczewa i Teresina, Firma Mars Polska, dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego, WFOŚiGW, ORE, Stowarzyszenie LGD "Ziemia Chełmońskiego",  Studio Fotograficzne Łukasz Kurczyk i Studio VIP Joanna Kruczyk, MOSiR, Mazowiecka Sieć Kin – Kino Mazowsze Sochaczew, Księgarnia Antykwariat Tadeusz Tomaszewski, Stowarzyszenie Kobiety FB, Warsztaty Naukowe Junior-Odkrywca, Cukiernia Lukrecja, Ośrodek Szkolenia Kierowców MOTO3, Kwiaciarnia Wiesława Przedlacka.


Chciałam również serdecznie podziękować dyrekcji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej p. Beacie Zych, która nas wspiera i finansuje, oczywiście w miarę możliwości, a także nieustannie motywuje do dalszej pracy.

 

KALENDARIUM HISTORYCZNE


Jubileusz biblioteki jest najlepszą  okazją do sięgnięcia w przeszłość, przywołania pamięci o zdarzeniach i ludziach współtworzących świadectwo, którego zostaliśmy spadkobiercami. W ciągu 70 lat istnienia,  nasza placówka  na trwałe wpisuje się w historię miasta i powiatu. A tak to się zaczęło…

 

1945 r. W powojennej Polsce, tuż po wyzwoleniu, powstała idea reaktywowania oraz tworzenia nowych bibliotek, przeznaczonych do dyspozycji kadr pedagogicznych, z myślą o rosnących potrzebach edukacyjnych rozwijającego się społeczeństwa. Dominowała wtedy koncepcja, że nauczyciele to grupa zawodowa mająca zdynamizować rozwój kraju. I tak 19 lutego 1945 r. Ministerstwo Oświaty wydało okólnik nr 7 o przyznaniu subwencji dla bibliotek z poleceniem, by Kuratoria Okręgów Szkolnych uwzględniały w planie budżetowym „wydatki na organizację biblioteki kuratorium” (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty, nr 1, poz. 25).


W Sochaczewie biblioteka pedagogiczna powstała na podwalinach księgozbioru podręcznego Inspektoratu Szkolnego. Były to książki otrzymane w darze od mieszkańców. Przyczynił się do jej utworzenia ówczesny Inspektor Szkolny Władysław Telejko oraz Instruktor Oświaty i Kultury Dorosłych Edward Nożyński. Gromadzono je w pokoju inspektorów.


1946 r. - 15 września dokonano pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej Biblioteki. Listę rozpoczyna tytuł „Książka wśród ludzi” Heleny Radlińskiej. Zachowała się do dziś w doskonałym stanie.

 

1948 r. – 19 kwietnia Inspektorat Szkolny w Sochaczewie dokonał rejestracji Biblioteki Pedagogicznej W rejestrze bibliotek - znalazła się pod numerem 42. Nastąpiło to po upływie trzech lat od chwili zorganizowania placówki. Księgozbiór liczył wówczas ok. 2 tyś woluminów. Biblioteka nie miała jeszcze własnego lokalu.


1961 r. - W lutym, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna otrzymała pierwszy oddzielny lokal w budynku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sochaczewie. Było to jedno pomieszczenie na poddaszu o powierzchni 26 m2.


1965 r. – 1 marca Biblioteka rozpoczyna działalność w dwuizbowym lokalu w zabytkowym pałacyku przy ul. 1 Maja (obecny Haron).


1 września funkcję dyrektora obejmuje Zofia Skonieczna. Stanowisko to piastuje przez 21 lat( łącznie staż pracy w bibliotece 31 lat).


1975 r. – Reforma administracyjna kraju spowodowała spadek rangi Biblioteki. Wraz z likwidacją powiatów, zmianom uległa organizacja sieci bibliotek pedagogicznych. Z samodzielnej placówki - stała się filią Pedagogicznej Biblioteki w Skierniewicach.

 

W tym roku miała miejsce kolejna przeprowadzka Biblioteki. Tym razem do dawnego Ratusza Miasta przy Placu Kościuszki (obecnie budynek Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą).

 

1977 r. Bibliotece przydzielono nowy lokal o powierzchni 90 m2 przy ulicy Żeromskiego 12. To już piąta siedziba placówki.


1996 r. Następuje zmiana na stanowisku kierowniczym Biblioteki. Funkcję obejmuje p. Mieczysława  Karczewska .


1999 r. - W styczniu, wraz z wprowadzeniem reformy administracyjnej kraju, zmienił się organ prowadzący Bibliotekę. Został nim samorząd województwa mazowieckiego. Biblioteka weszła w strukturę organizacyjną Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie.


2003 r. –Zakupiono pierwszy komputer do Biblioteki, który służył pracownikom do codziennej pracy, w tym katalogowania zbiorów. Jest to początek komputeryzowania procesów bibliotecznych.

Ogłaszamy po raz pierwszy konkurs Wydajemy własną książkę i drugi na reklamę wartościowej książki Tę książkę warto przeczytać. Mimo upływu lat konkursy z powodzeniem odbywają się po dziś dzień. W tym roku mamy ich 13. edycję.

We wrześniu powołujemy zespół samokształceniowy nauczycieli bibliotekarzy z całego powiatu sochaczewskiego. Funkcjonuje po dziś dzień, od 30 września br. zmienił nazwę na sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy.

 

2004 r. Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przyznał naszej placówce jako jedynej pedagogicznej bibliotece w Polsce wyróżnienie za „Najlepszy program działań w Tygodniu Bibliotek” 8-15 maja 2004 roku.


2005 r. Biblioteka otrzymuje  pierwsze komputery dla czytelników z dostępem do Internetu tzw. "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej”. W tym roku pojawia się także nasza pierwsza witryna w Internecie.  

Rozstrzygnięto konkurs na ekslibris biblioteki. Mamy swój znak własnościowy książek.


2006 r.  W styczniu Biblioteka rozpoczęła działalność w nowym lokalu przy ulicy Żeromskiego 39a na powierzchni 186 m2.  Powstaje strona internetowa Biblioteki na naszym sochaczewskim portalu e-Sochaczew.pl. Z dniem 1 września następuje zmiana na stanowisku kierownika. Funkcję obejmuje Elżbieta Szczypińska.


2007 r. Uruchomiono moduł wypożyczania komputerowego w komputerowym systemie Prolib.


2008 r. Zbiory są już dostępne w katalogu elektronicznym OPAC.


2013 r. Biblioteka rozszerza swoją ofertę o e-booki - książki w wersji elektronicznej.


2014 r. Oferujemy kolejną usługę dla czytelników - bezprzewodowy Internet Wi-Fi.


2015 r. Jako pierwsza biblioteka w województwie mazowieckim i jedyna w powiecie sochaczewskim nasza placówka włączyła się w akcję Zaczytani. To kampania, której celem jest stworzenie na oddziałach dziecięcych szpitali w całej Polsce miejsc, w których można zaczytać się i zapomnieć o chorobie.

 

 

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy