70 LAT PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI W SOCHACZEWIE

/ 20 zdjęć
Zdjęcia i foto: 70 LAT PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI W SOCHACZEWIE Słowo pisane sochaczew
+15

W słoneczne jesienne przedpołudnie, blisko 100 osób zebrało się w murach Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie, by świętować jubileusz 70-lecia istnienia i działalności Biblioteki Pedagogicznej w Sochaczewie na rzecz lokalnej oświaty. Urodzinowa gala odbyła się 28 października 2015 r.

Każdego dnia, licząc od 1945 r., misją Biblioteki było i jest wspieranie nauczycieli w ich pracy dydaktyczno-wychowawczej i w doskonaleniu zawodowym oraz pomoc studentom przygotowującym się do roli nauczyciela.

Dziś filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  im. KEN w Warszawie, a jak  historia pokazuje także samodzielna placówka, miała swoje święto. I lepiej nie mogła go uczcić, jak w murach szkoły, z udziałem uczniów i licznego grona nauczycieli.

     Imprezę otworzyła dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina
w Sochaczewie – Pani Anna Wróblewska, która przywitała zgromadzonych i złożyła gratulacje dla wszystkich pracowników Biblioteki, po czym zapowiedziała koncert w wykonaniu uczniów.
Występ utalentowanej młodzieży był prezentem dla dostojnej Jubilatki od całej społeczności szkoły.

"Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest bowiem skarbnicą piśmiennictwa (...) W systematycznie prowadzonym księgozbiorze do starych rękopisów i inkunabułów dodawane są nowe książki i pisma. Wszystko to zaś razem jest wymownym znakiem jedności kolejnych pokoleń (...)". Słowami św. Jana Pawła II, Elżbieta Szczypińska, kierownik Biblioteki, rozpoczęła uroczystość jubileuszową.

Wśród przybyłych gości znaleźli się: przedstawiciele samorządu województwa  mazowieckiego, władze samorządowe  miasta i powiatu, przedstawiciele kuratorium oświaty, dyrekcja i pracownicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie i jej filii, dyrektorzy szkół, placówek kultury i sportu, dyrektorzy i pracownicy bibliotek  publicznych miasta i powiatu, liczna grupa nauczycieli, w tym nauczyciele emeryci, bibliotekarze, doradcy metodyczni, czytelnicy, lokalni twórcy,  przyjaciele Biblioteki i miłośnicy książek.

Koncert poprowadziła p. Marta Pacholska-Panasiuk, wicedyrektor i nauczyciel PSM I i II st. im. Fryderyka Chopina
w Sochaczewie. Występujący uczniowie urzekli widownię kunsztem gry i bogatym repertuarem. Po pięknym koncercie na najwyższym poziomie artystycznym, w wykonaniu młodych, utalentowanych uczniów,  nie było końca braw.

      Kolejnym punktem uroczystości było przedstawienie kilkudziesięcioletniej  historii  Biblioteki oraz jej obecnej działalności. W tym samym czasie wyświetlana była prezentacja multimedialna „70 lat minęło…”, którą przygotowała p. Aneta Stępień.

      Oprócz koncertu, dla gości przewidziano jeszcze inną atrakcję. Wystąpił przed nimi dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UW, znawca literatury dla dzieci i młodzieży, z wykładem „Pisarz wobec wyzwań nowoczesności”. W niezwykle ciekawym wykładzie, profesor poruszył przede wszystkim problem słabego zainteresowania książką wśród młodzieży. Według niego książka przede wszystkim musi dawać przyjemność, powinna podobać się młodym czytelnikom, a nie rodzicom czy bibliotekarzowi. W lekkiej i dowcipnej formie przybliżył wiele ciekawych pozycji literatury dziecięcej i młodzieżowej, wydanych w Polsce w ostatnich latach. Zwrócił uwagę na rolę bibliotekarza, który w dobie cyfryzacji, przyciągnie czytelnika do biblioteki, pod warunkiem, że będzie miał dla niego interesujące książki. Nudne książki według niego zabijają czytelnictwo. Wykład przerywany był wielokrotnie brawami i wybuchami śmiechu na widowni, a to za sprawą niesamowitego poczucia humoru tego znakomitego erudyty.

      Po wykładzie nastąpiły podziękowania, skierowane do byłych pracowników, sponsorów i wszystkich, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości jubileuszowych. Sochaczewska pedagogiczna nie miałaby tak wysokiej pozycji, gdyby nie ludzie, którzy ją tworzyli, ich wiedza, umiejętności i osobiste zaangażowanie.

     Następnie w imieniu marszałka Adama Struzika, głos zabrał radny sejmiku województwa mazowieckiego Mirosław Adam Orliński. Po podziękowaniach i gratulacjach dla pracowników Biblioteki, na ręce kierownika Elżbiety Szczypińskiej , przekazał Medal Pamiątkowy "Pro Masovia", który jest wyróżnieniem okolicznościowym nadawanym za  całokształtem działalności na rzecz Województwa Mazowieckiego dla osób lub instytucji, które wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza. Oprócz tego troje pracowników Elżbieta Szczypińska, Aneta Stępień i Mariola Woźnicka otrzymały dyplomy uznania. Cieszę się, że nasza placówka została dostrzeżona, bo jej kadra nigdy nie bała się wyzwań, co więcej bogata tradycja, której spadkobiercami zostaliśmy – zawsze nas mobilizowała, motywowała i zobowiązywała.

Realizujemy wiele ważnych zadań w środowisku lokalnym. Oprócz gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów, organizujemy i prowadzimy  wspomaganie szkół i placówek oświatowych, w szczególności  bibliotek szkolnych. Prowadzimy działalność informacyjną i bibliograficzną. Zapraszamy ciekawych gości do współpracy w organizowanych przez nas konferencjach, warsztatach czy imprezach kulturalno-edukacyjnych, jak konkursy, spotkania autorskie, wystawy. Mamy prężnie działający zespół samokształceniowy nauczycieli bibliotekarzy z całego powiatu sochaczewskiego. Od ponad 10 lat organizujemy wyjazdy edukacyjne. Włączamy się  w akcje lokalne
i ogólnopolskie: Miejsce odkrywania talentów, Zaczytani, Cała Polska Czyta Dzieciom, Narodowe Czytanie. Inicjujemy ciekawe działania dla dzieci i młodzieży, zawsze z książką w tle. Aktywnie współpracujemy z Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną, sochaczewskimi doradcami metodycznymi, Klubem Nauczyciela, szkołami miasta i powiatu. Popularyzujemy przedsięwzięcia biblioteczne w lokalnych mediach. Szukamy sponsorów zapewniających interesujące nagrody dla laureatów naszych 3. konkursów.

Mamy bardzo bogaty księgozbiór, bowiem jesteśmy jedyną w powiecie specjalistyczną biblioteką o naukowym charakterze zbiorów. Biblioteka  gromadzi  je zgodnie z  profilem  oraz potrzebami użytkowników. Jest to literatura
z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych, publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania, literaturę piękną, a także teksty kultury, piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, podręczniki szkolne oraz przykładowe programy  nauczania i  programy  wychowania przedszkolnego, materiały  informacyjne  o  kierunkach  realizacji  polityki  oświatowej  państwa  oraz zmianach w systemie oświaty, materiały, w tym literaturę przedmiotu, stanowiące wsparcie szkół i placówek
w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,  materiały dotyczące problematyki związanej
z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej. Z tych zbiorów może korzystać każdy zainteresowany.

   Burmistrza i Radę Miasta Sochaczew reprezentował wiceburmistrz Pan Marek Fergiński.
Oprócz podziękowań i gratulacji, pod adresem Biblioteki i jej pracowników, padło z jego ust wiele ciepłych słów. Otrzymaliśmy pamiątkowy grawer oraz 2500,00 zł na zakup książek.

W imieniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty Pani Doroty Sokołowskiej, życzenia i gratulacje złożyła wizytator
Pani Maria Adamczyk.

Starostę sochaczewskiego Panią Jolantę Gontę reprezentowała przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki starostwa powiatowego - p. Agata Kalińska.

W imieniu własnym i dyrektora ORE, gratulacje i życzenia, składała  Pani Agnieszka Pietryka - kierownik Zespołu Informacji Pedagogicznej. W swoim wystąpieniu odniosła się do wykładu prof. Leszczyńskiego, jej wykładowcy ze studiów oraz tego, że jej praca zawodowa rozpoczęła się właśnie od Biblioteki Pedagogicznej w Sochaczewie, gdzie skierowała pierwsze kroki po ukończeniu studiów. Tu niestety pracy jej nie znalazła, ale podpowiedź, gdzie szukać. Tam, gdzie ją pokierowano, czyli do  Pedagogicznej Biblioteki w Skierniewicach praca była. I to był początek przygody z biblioteką pedagogiczną.

Pani Beata Zych dyrektor PBW oprócz pięknych słów skierowanych pod adresem Biblioteki, gratulacji i życzeń, przywiozła prezent. Ten prezent nas szczególnie ucieszył, bo były to dwa pudła nowych książek. Dziękujemy!

Silna grupa dyrektorów sochaczewskich szkół wszystkich typów i występująca w ich imieniu Teresa Zawisza-Chlebowska podkreślała rolę, jaką odgrywa w ich pracy i środowisku lokalnym nasza Biblioteka. Były prezenty
i gratulacje.

Gratulacje i życzenia, głównie nowej siedziby składali również: dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie Barbara Bronicz wraz z instruktorem powiatowym Anną Pałys, dyrektor Miejskiego Żłobka w Sochaczewie Ewa Lembke, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie Dorota Klawenek wraz z dwuosobową delegacją pracowników, dyrektorzy szkół z terenu powiatu: Anna Kornacka, Ewa Ryfa, dyrektor MOSIR-u
Mieczysław Głuchowski, dyrektor Mazowieckiej Sieci Kin Zbigniew Magdziarz. A świętowali z nami także przybyli nauczyciele, w tym sochaczewscy doradcy metodyczni, nauczyciele bibliotekarze z całego powiatu sochaczewskiego, emeryci, ale także autorzy książek o regionie i przyjaciele biblioteki. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli wszystkich lokalnych mediów, którzy objęli obchody jubileuszowe medialnym patronatem: Echo Powiatu, Express Sochaczewski, e-Sochaczew.pl, Ziemia Sochaczewska.

     W korytarzu szkoły można było obejrzeć wystawę „70 lat Biblioteki Pedagogicznej w Sochaczewie”, przygotowaną na tę okoliczność przez Mariolę Woźnicką. Były wpisy do Księgi pamiątkowej. Każdy z uczestników obdarowany został zakładką i pamiątkowym cukierkiem. Na gości czekał w sali kameralnej  tort i inne słodkości.

Gratulacji i życzeń nie było końca. Wierzymy, że się spełnią.  Jednak najbardziej cieszyła nas obecność wszystkich gości, w większości ludzi którzy mają wspólną pasję – czytanie.

     Jubileusz Biblioteki był najlepszą  okazją do sięgnięcia w przeszłość, przywołania pamięci o zdarzeniach
i ludziach współtworzących świadectwo, którego zostaliśmy spadkobiercami. Nadal chcemy widzieć naszą Bibliotekę jako instytucję wspomagającą pracę szkół w regionie oraz uniwersalne centrum informacji. Mamy marzenie. By móc jak najlepiej służyć mieszkańcom miasta i powiatu sochaczewskiego, by biblioteka była nowoczesną i funkcjonalną placówką potrzebny jest nowy lokal. Wierzę, że rola jaką pełni Biblioteka Pedagogiczna w Sochaczewie
w społeczności miasta zostanie w końcu dostrzeżona i wspólnymi siłami zadbamy o to, by potencjał zasobów ludzkich i spuścizna naszej Biblioteki były nadal wykorzystywane do budowania społeczeństwa wiedzy.

I na koniec wyjątkowy prezent od Sylwii Bąbik kierownika grodziskiej filii PBW.

 

Jedna z placówek w Sochaczewie

skończyła właśnie siedemdziesiąt lat.

To miejsce spotkań nauczycieli,

okno otwarte na edukacyjny świat.

 

Pedagogiczna Biblioteka,

bo o niej właśnie mowa jest

wspomaga proces edukacji –

każdy tu może doskonalić się.

 

Pracują w niej wspaniali ludzie,

w działaniach swoich widząc sens,

którzy bez względu na warunki

losowi nigdy nie poddają się!

 

Życzę Kochanym Koleżankom,

by niezależnie od upływu lat,

swym ideałom pozostały wierne,

tworząc lepszy biblioteczny świat.

Trzymam też kciuki za Samorząd,

by nie żałował swoich sił

i w sprawach rozwoju biblioteki

zawsze przykładem dobrym był.

 

Niech Biblioteka rośnie w siłę,

niech każdy do niej dostęp ma,

wszak jest dla czytelników miejscem

wyrównywania edukacyjnych szans!

 

 

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy