Absolutorium dla Wójta Gminy Iłów

Zdjęcia i foto: Absolutorium dla Wójta Gminy Iłów Sprawy urzędowo-administracyjne sochaczew

W dniu 11 czerwca 2013r. w sali GOK odbyło się XXXII posiedzenie sesji Rady Gminy Iłów, którego głównym punktem porządku obrad było podjecie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012. Podjecie tejże uchwały zgodnie z procedurą poprzedziło głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r, które przedstawiła skarbnik gminy. Jak wyjaśniła Agnieszka Brzeska plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2012r. zamknął się kwotą 18.198.379,89 zł, zaś jego wykonanie wyniosło 18.234.874,83 zł czyli 100, 20 %, natomiast plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wyniósł 20.139.68,89 zł, zaś jego wykonanie 19.830.760,51 zł, tj. 98,47 %. Rada Gminy jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012r. Podjecie uchwały absolutoryjnej poprzedziło także odczytanie opinii RIO dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu, przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium, odczytanie opinii RIO dotyczącej wniosku Komisji rewizyjnej, wreszcie dyskusja i głosowanie. W głosowaniu brało udział 14 radnych, 13 głosowało za udzieleniem absolutorium, 1 radny był przeciwny.

         Po zakończeniu głosowania Wójt gminy Iłów podziękował za udzielenie mu absolutorium. „Dziękuję Radzie za głosowanie, za podjęcie tej uchwały. Jestem zadowolony z tego co zostało zrobione. Przy dobrej współpracy można zrobić wiele. Można było zrobić jeszcze więcej, ale brakuje środków” – podsumował głosowanie Roman Kujawa.             

  

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy