Absolutorium przyznane burmistrzowi – bez jednomyślności

Zdjęcia i foto: Absolutorium przyznane burmistrzowi – bez jednomyślności Sprawy urzędowo-administracyjne sochaczew

Burmistrz otrzymał absolutorium. Decyzją Rady Miasta Sochaczew Piotr Osiecki otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. 


Radni liczbą głosów 12 za oraz 6 wstrzymujących i 3 przeciw Rada Gminy Sochaczew przyjęła projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza miasta Piotra Osieckiego. 


Jak argumentowała radna Krystyna Dybiec – W ocenie radnych Sochaczewskiego Forum Samorządowego wykonanie budżetu wielokrotnie nowelizowanego w trakcie roku sprawozdawczego jest bardzo dobre, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Deficyt budżetowy zaplanowany na rok 2018 w kwocie 8.130.851,20 zł został zminimalizowany do kwoty 2.879.884,61 zł co potwierdza jego pozytywne wykonanie. Zadania inwestycyjne związane z wydatkami majątkowymi mimo ogromnych trudności na rynku wykonawczym spowodowane wysokimi cenami za to wykonawstwo, przekraczającymi zdecydowanie wyceny kosztorysowe zostały wykonane na kwotę 34 mln, za którą to kwotę wykonano ponad 30 zadań. (...) w kilkudziesięciu procentach były dofinansowane z budżetu miasta. Znalazły również swoje poparcie u pana posła Macieja Małeckiego oraz radnego sejmiku Mirosława Orlińskiego. (...) Realizacja budżetu i zadań w nim określonych odbywała się w roku wyborczym. Mieszkańcy swoje zadowolenie z zachodzących w mieście zmian wyrazili w wyborze pana Piotra Osieckiego na kolejną kadencję burmistrza.(...) Radni Sochaczewskiego Forum Samorządowego stanowczo wyrażają swój sprzeciw wobec negatywnej oceny pracy burmistrza i zarzutom o niegospodarności i zadłużania miasta, czarnowidztwa dla przyszłości młodych pokoleń tego miasta wielokrotnie wyrażanej przez grupę radnych. (...). Radni Sochaczewskiego Forum Samorządowego będą głosowali za udzieleniem absolutorium burmistrzowi.


Do wypowiedzi dołączył także Przewodniczący Rady Miasta Sylwester Kaczmarek – Jako szef klubu Prawa i Sprawiedliwości chciałbym udzielić swojego poparcia panu burmistrzowi. Podziękować za pracę jaką wykonuje. Zarządzanie miastem polega na tym, aby jego mieszkańcom żyło się lepiej, żeby koszty życia były jak najniższe, żeby komunikacja i infrastruktura była sprawna. Myślę, że tak się dzieje. Wystarczy obiektywnie rozejrzeć się dookoła, że nasze decyzje, które tu podejmujemy mają pozytywny skutek. (...) Najważniejszym dowodem tego są wybory. Po raz trzeci mieszkańcy zdecydowali, że koalicja Sochaczewskiego Forum Samorządowego burmistrza Piotra Osieckiego oraz Prawa i Sprawiedliwości mają rządzić miastem. 


Burmistrz podziękował za udzielenie mu absolutorium i nadmienił, iż wielką przyjemnością jest otrzymanie takiego zaufania.

 1
Oceń
(1 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy