Akademia Liderów Samorządowych

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ruszyły Podyplomowe Studia “Akademia Liderów Samorządowych”. Jest to pilotażowy projekt MSWiA mający na celu podniesienie kompetencji kadr menadżerskich w samorządzie terytorialnym.
Na roczne studia zaproszono 240 reprezentantów kadry zarządzającej jednostkami samorządowymi m.in. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, ich zastępców, starostów, marszałków województw, sekretarzy oraz skarbników. Jednym ze słuchaczy „Akademii..” jest wiceburmistrz Jerzy Żelichowski nadzorujący w sochaczewskim ratuszu m.in. sprawy oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej, architektury i gospodarki przestrzennej.
W programie studiów znalazły się zajęcia z ustroju jednostek samorządu terytorialnego, budowania efektywnych zespołów, zarządzania zmianami w administracji i urzędzie, rozwiązywania konfliktów, sztuki skutecznego przekonywania, technik negocjacji. Prezydenci i wójtowie będą także trenować swoje umiejętności menadżerskie, poznają sposoby zwalczania korupcji w urzędach, sposoby zarządzania czasem itd.
Projekt “Akademia Liderów Samorządowych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V Dobre rządzenie (Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej).

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy