Akademia Liderów Samorządowych podsumowana

Najlepsi uczestnicy zorganizowanej przez MSWiA Akademii Liderów Samorządowych odebrali 8 października dyplomy ukończenia studiów podyplomowych. W zajęciach wzięło udział 240 samorządowców z całej Polski, w tym (jako jedyny z powiatu sochaczewskiego), wiceburmistrz Sochaczewa Jerzy Żelichowski.
Podczas konferencji „Skuteczny i efektywny samorząd terytorialny”, podsumowującej Akademię… rozdano świadectwa ukończenia studiów oraz dyplomy udziału w projekcie CAF. Otrzymało je 80 wyróżniających się samorządowców, a wśród nich reprezentant naszego miasta.
Akademia Liderów Samorządowych to studia stworzone na wzór MPA (Master’s of Public Administration), skierowane do kadry menadżerskiej w samorządzie. W programie studiów znalazły się zajęcia z ustroju jednostek samorządu terytorialnego, budowania efektywnych zespołów, zarządzania zmianami w administracji i urzędzie, rozwiązywania konfliktów, sztuki skutecznego przekonywania, technik negocjacji. Prezydenci, marszałkowie, starostowie i wójtowie mogli trenować swoje umiejętności menadżerskie, poznać sposoby zwalczania korupcji w urzędach, sposoby zarządzania czasem, projektami unijnymi itd.
- By skutecznie, sprawnie zarządzać miastem, trzeba nieustannie się uczyć, poszerzać wiedzę z wielu dziedzin, a pracownicy ratusza ciągle podnoszą swoje kwalifikacje. Przypomnę tylko, że nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu ISO czuwa 10 pracowników UM, którzy skończyli studia podyplomowe z zakresu zarządzania jakością w administracji publicznej i zdobyli uprawnienia audytora wewnętrznego. Kolejnych 8 pracowników przeszło kilkumiesięczne szkolenie PRINCE II z metodyki zarządzania projektami, a dwoje innych ukończyło z wyróżnieniem roczną Akademię Inspire, gdzie uczyło się, jak wykorzystać informacje geoprzestrzenne i mapy satelitarne w pracy ratusza – mówi wiceburmistrz Jerzy Żelichowski.
Akademia Liderów Samorządowych cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony samorządowców. W studiach podyplomowych uczestniczyło m.in. 11 starostów, 7 prezydentów, 24 burmistrzów i 15 zastępców burmistrza, 37 wójtów, 93 sekretarzy oraz 29 skarbników gmin i miast.
- W ratuszu nadzoruję sprawy z zakresu oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej , gospodarki przestrzennej, gospodarki gruntami i ochrony środowiska, a samych zmian w prawie obejmujących te dziedziny pojawia się rocznie nawet kilkadziesiąt. Trzeba za nimi nadążać, niekiedy wyprzedzać nowelizacje prawa, przewidywać zagrożenia. Temu służą studia, szkolenia i kursy w których uczestniczę nie tylko ja, ale wielu innych urzędników ratusza. Tworzymy ambitny i profesjonalny zespół, motywowany kolejnymi sukcesami. Tytuł krajowego lidera innowacyjnego dla Sochaczewa nie jest więc przypadkiem i zobowiązuje do ciągłego doskonalenia. W szkoleniu z zakresu CAF uczestniczyło kilkudziesięciu pracowników naszego urzędu – dodaje J. Żelichowski.
Akademia Liderów Samorządowych i projekt CAF to pierwsze tego typu projekty, zrealizowane przez MSWiA, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy