Akademia Świadomego Rodzica

Zdjęcia i foto: Akademia Świadomego Rodzica Opieka społeczna sochaczew

Rodzicielstwo zastępcze to wielka odpowiedzialność i trud fizyczny, psychiczny oraz społeczny. Wychowywanie przyjętego dziecka wiąże się z przeżywaniem bardzo silnych emocji, konfrontuje z bezradnością i przeżywaniem jego krzywdy. Jest doświadczeniem, które bezpośrednio ma wpływ na życie emocjonalne rodzica zastępczego. Opiekunowie niejednokrotnie doświadczają niezrozumienia ze strony otoczenia. Rodziny zastępcze potrzebują wsparcia i konkretnych umiejętności pozwalających na skuteczniejsze pomaganie dzieciom, rozumienie siebie w tym procesie oraz unikanie wypalenia.

Wychodząc naprzeciw potrzebom opiekunów zastępczych Fundacja EY proponuje projekt Akademii Świadomego Rodzica jako formę wsparcia  i rozwoju kompetencji rodzicielskich w kontakcie z dziećmi powierzonymi opiece zastępczej. W ramach programu Akademii uczestnicy są wyposażani  w wiedzę z zakresu tematu przywiązania i kompetencje pozwalające na radzenie sobie z sytuacją traumy oraz zaburzeń rozwojowych powierzonych dzieci. Projekt pozwala na lepsze rozumienie tego, co dzieje się w rodzinie zastępczej  z dzieckiem po doświadczeniach krzywdy lub borykających się z trudnościami rozwojowymi. Wyposaża rodziców w umiejętności radzenia sobie z trudami wychowywania przyjętego dziecka, tak by uniknąć wypalenia. Projekt uwzględnia indywidualne podejście do dziecka i rodzica, umożliwiając wzajemne wspieranie się oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań.

Projekt Akademia Świadomego Rodzica jest niemal w całości finansowany ze środków Fundacji EY. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty swojego wyżywienia w czasie zjazdów oraz noclegi w czasie warsztatów weekendowych. Więcej informacji organizacyjnych znajduje się na stronie www.ey.com.pl/fundacja w zakładce „pomoc psychologiczna”. Absolwenci Akademii Świadomego Rodzica będą inicjatorami i uczestnikami grup wsparcia, które przy pomocy superwizji oferowanej przez Fundację EY będą przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu rodziców zastępczych i wspierać ich w wychowywaniu przyjętych dzieci.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 31.08.2017 na adres: Agnieszka.Palka@pl.ey.com lub faksem na numer: 22 557 70 01 z tytułem Fundacja: Akademia Świadomego Rodzica VII edycja. Formularz jest dostępny na stronie fundacji www.ey.com.pl/fundacja.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy