Akcja "Zapnij pasy"

Dobre zabezpieczenie w czasie podróży jest rzeczą bardzo ważną, o ile nie najważniejszą. Samochody powinny gwarantować, zgodnie z konwencjami międzynarodowymi, najwyższe bezpieczeństwo jazdy. Jednym z podstawowych urządzeń tego rodzaju są pasy bezpieczeństwa. Pasy bezpieczeństwa, chroniąc nasze życie i zdrowie, bez wątpienia są elementem podwyższającym bezpieczeństwo osób je stosujących i dlatego sochaczewscy policjanci w dniach 22-24 kwietnia 2010 roku przeprowadzą akcję „Zapnij pasy”, która będzie miała na celu zwiększenia tego bezpieczeństwa wśród kierowców i pasażerów pojazdów.
Ludzie nie zapinają pasów z różnych powodów – tłumacząc, że nie zamierzają się zderzać, z przekory dla przepisów kodeksu drogowego.
Przypominamy, że artykuł 39 Prawa o Ruchu Drogowym mówi:
1. Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy:
1) osoby mającej orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów;
2) kobiety o widocznej ciąży;
3) kierującego taksówką osobową podczas przewożenia pasażera;
4) instruktora lub egzaminatora podczas szkolenia lub egzaminowania;
5) policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Inspektora Kontroli Skarbowej, funkcjonariusza celnego i Służby Więziennej, żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – podczas przewożenia osoby (osób) zatrzymanej;
6) funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności służbowych;
7) zespołu medycznego w czasie udzielania pomocy medycznej;
8) konwojenta podczas przewożenia wartości pieniężnych;
9) osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub w wózku inwalidzkim.
3. W pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym.
4. Przepis ust. 3 nie dotyczy przewozu dziecka taksówką osobową, pojazdem pogotowia ratunkowego lub Policji.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy