Andrzej Kuśmirek - list do mieszkańców

Zdjęcia i foto: Andrzej Kuśmirek - list do mieszkańców  Wybory parlamentarne 2019 sochaczew

Drodzy mieszkańcy Sochaczewa, Ziemi Sochaczewskiej i Mazowieckiej


Nazywam się Andrzej Kuśmirek. Mam 48 lat, jestem żonaty i mam córkę. Jestem absolwentem Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pełnię funkcję radnego Rady Miejskiej w Sochaczewie. Tu się wychowałem i tu mieszkam. Od młodości zaangażowany byłem w działalność społeczną. Jestem szefem Miejskiego Koła Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej i aktywnym działaczem w Kręgu Starszyzny Harcerskiej. W Radzie Miejskiej działam jako członek komisji rewizyjnej i komisji gospodarki przestrzennej i inwestycji.


Kandyduję do sejmu RP z listy KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy.


Kim jesteśmy my BEZPARTYJNI? – Jesteśmy ruchem samorządowym. W wyniku ostatnich wyborów samorządowych jako Bezpartyjni Samorządowcy staliśmy się czwartą siłą w Polsce. Wprowadziliśmy do sejmików wojewódzkich 15 radnych. W Sochaczewie uzyskaliśmy doskonały wynik poparcia na poziomie 25,92% i mamy 5 radnych. Uzyskaliśmy także 2 mandaty radnych w Radzie Powiatu. To wysokie poparcie jest dowodem ogromnego zaufania społecznego do ludzi, którzy są na co dzień aktywni w sferze społecznej i są blisko mieszkańców i ich potrzeb. Chcielibyśmy podkreślić, że to poparcie  dla LUDZI, a nie dla partii. Prawie 98% Polaków to przecież obywatele bezpartyjni. Ogromna rzesza z nich jest zaangażowana w różnorodną działalność społeczną. Są zrzeszeni w związkach, kołach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych. Działają lokalnie i najlepiej znają lokalne potrzeby. My Bezpartyjni jesteśmy częścią tej grupy i uważamy, że poparcie dla naszych poglądów uzyskane w wyborach samorządowych w 2018 r.  należy przełożyć teraz na skalę krajową. W oparciu o zdobyte doświadczenia chcemy budować silną i bogatą Polskę, tak jak robimy to w samorządach. Nie chcemy uczestniczyć w sporach i w podziale ideologicznym społeczeństwa, ale chcemy jednoczyć  siły w jednym celu – budowy silnego i praworządnego państwa oraz stworzenia warunków do bogacenia się obywateli.


Nasz program opiera się na pięciu kluczowych i aktualnych sprawach.

1. ZDROWA POLSKA – to likwidacja kolejek do lekarzy, stypendia dla pielęgniarek i pielęgniarzy, pełne ubezpieczenie zdrowotne dla Polaków, 

2. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – PIT 0%, liniowa dobrowolna składka ZUS, wsparcie innowacyjności

3. EKOLOGIA – to działania mające na celu wyeliminowanie nielegalnego składowania odpadów, poprawę czystości powietrza i zagospodarowania wód.

4. SKUTECZNE PAŃSTWO – to wzmocnienie roli samorządów, lepsza edukacja, likwidacja finansowania partii politycznych.

5. BEZPIECZEŃSTWO - to wzmocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej, a szczególnie w UE, bezpieczeństwo w sieci, silna armia.


Niektóre punkty z tego programu, które dotyczą spraw lokalnych, staramy się realizować na szczeblu samorządowym. Przykładem niech będzie zgłoszony w ramach Powiatowego Budżetu Obywatelskiego przez radnych Bezpartyjnych Samorządowców z powiatu i miasta projekt pt. "Modernizacja bloku operacyjnego wraz z podłogami elektrostatycznymi w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie"

Drodzy Wyborcy, jeśli podzielacie pogląd, że Polska to kraj, w którym politykę  mogą tworzyć ludzie niezależni od decyzji centralnych partyjnych władz, jeśli uważacie, że nie ma zgody na dalszy podział  społeczeństwa i ideologiczny spór, a najważniejszym celem jest rozwój solidarnej i praworządnej Polski, w której każdy, bez względu na swoje przekonania znajdzie miejsce do godnego życia, to proszę o oddanie głosu na moją osobę w dniu 13 października 2019 r.


Lista nr 8 miejsce 4Materiał wyborczy KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy

 5
Oceń
(1 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy