Antykorupcja w urzędzie

Zdjęcia i foto: Antykorupcja w urzędzie Interwencje i pomoc sochaczew

29 marca 2016 roku z inicjatywy Wójta Gminy Młodzieszyn Pani Moniki Pietrzyk – Połubińskiej oraz Komendanta Powiatowego Policji w Sochaczewie, insp. Janusza Patury w Urzędzie Gminy w Młodzieszynie odbyło się szkolenie dotyczące przeciwdziałaniu korupcji w urzędach administracji publicznej. Podstawowym celem szkolenia przeprowadzonego przez policjantów było wzmocnienie prewencji i edukacji w sektorze administracji publicznej, zapoznanie z kosztami i mechanizmami korupcji oraz kształtowanie świadomości ryzyka korupcji.

 

Szkolenie realizowane było przez praktyków, doświadczonych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie, którzy posiadają specjalistyczne szkolenia w zakresie zwalczania oraz przeciwdziałania korupcji, jak i wieloletnie doświadczenie praktyczne. Szkolenie poprowadzili  koordynator do spraw zwalczania korupcji na terenie powiatu sochaczewskiego – st. asp. Paweł Bukowski oraz kierujący pracą policjantów z PG – podkom. Jarosław Godos.

Policjanci w ostatnich latach realizowali najgłośniejsze sprawy korupcyjne w naszym powiecie, także zgoda komendanta powiatowego na propozycję przeprowadzenia takiego szkolenia przez Panią Wójt Gminy Młodzieszyn była w pełni uzasadniona.

Uczestnicy szkolenia poznali najczęstsze mechanizmy sprzyjające powstawaniu sytuacji korupcjogennych, poznali podstawowe zagadnienia dotyczące korupcji, omówione zostały przestępstwa korupcyjne w prawie polskim, charakterystyka ich znamion, odpowiedzialność karna za praktyki korupcyjne oraz zgłaszanie przypadków korupcji.

Jak mówi kierownik Zespołu do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie podkom. Jarosław Godos, czyn korupcyjny może spowodować powstanie szkód o charakterze majątkowym zarówno w mieniu urzędu zatrudniającego skorumpowanego funkcjonariusza, jak i w mieniu samego urzędnika. Na poczet przyszłych kar i roszczeń policjanci ustalają i zabezpieczają mienie ruchome jak i nieruchome osób, które dopuściły się korupcji. Policjanci mogą ustalać i zabezpieczać mienie, które przestępcy chcą ukryć, przez np. przepisanie majątku na inne osoby lub inwestowanie w inne przedsięwzięcia. Wykrycie korupcji oraz udowodnienie jej zaistnienia to często dramat rodzin przestępców. Mieliśmy już sytuacje, gdzie z otrzymywanych korzyści majątkowych były finansowane studia dzieci, spłaty wcześniejszych zobowiązań, i inne.

Na terenie całego powiatu policjanci zały czas walczą z przejawami korupcji.  To zjawisko cały czas objęte jest przez funkcjonariuszy rozpoznaniem, lecz bez współpracy prawych obywateli nie możemy zrobić za wiele. Podkomisarz Godos chce by każdy był równy, zarówno wobec prawa i wielu innych dziedzinach. Funkcjonariusz wspomniał również o tzn. klauzuli niekaralności niektórych przestępstw, kiedy ktoś przyjmie korzyść majątkową, osobistą lub nawet jej obietnicę lub wręczy taką korzyść, a powiadomi o tym służby zanim te same dowiedzą się o tym i tym samym powiadomi organy ścigania, nie podlega odpowiedzialności karnej.

Policjant zwraca również do mieszkańców powiatu o reagowanie na wszelkie przejawy działań korupcyjnych. Bądźmy wszyscy równi, miejmy takie same prawa, niech nikt ze względu na znajomości, zasobność portfela, obietnice, powoływanie się na wpływy czy inne korzyści osobiste lub majątkowe nie ogranicza nam praw.

O wszelkiego rodzaju zachowaniach mogących nosić cechy zachowań korupcyjnych prosimy informować koordynatora ds. zwalczania korupcji KPP w Sochaczewie lub oficera dyżurnego.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy