Badania sondażowe na cmentarzu muzułmańskim?

/ 5 zdjęć
Zdjęcia i foto: Badania sondażowe na cmentarzu muzułmańskim? Historia i tradycja sochaczew

19 stycznia bieżącego roku odbyła się kolejna tura rozmów przedstawicieli Stowarzyszenia „Nasz Zamek” w Starostwie Powiatowym odnośnie przyszłości tzw. baszty tatarskiej (grobowca mułły) oraz pozostałości cmentarza muzułmańskiego w Sochaczewie. Spotkanie, na którym obecny był starosta Tadeusz Koryś, Łukasz Popowski oraz Tomasz Karolak dotyczyło dalszych działań związanych z toczącą się procedurą wpisu obiektu do rejestru zabytków. Było również konsekwencją wstępnego porozumienia dotyczącego niniejszego tematu, jakie 9 lipca 2010 r. udało się zawrzeć pomiędzy zainteresowanymi stronami, czyli: Starostwem Powiatowym, Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. F. Chopina, Stowarzyszeniem „Nasz Zamek”, Stowarzyszeniem Jedności Muzułmańskiej oraz służbami konserwatorskimi.

Przypomnijmy: od 2008 r. Stowarzyszenie „Nasz Zamek” rozpoczęło działania zmierzające konserwacji i odbudowy zrujnowanego grobowca mułły. Wskutek tej inicjatywy w październiku 2009 r. Delegatura w Płocku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie wszczęła procedurę wpisu obiektu do rejestru zabytków. Jednocześnie Starostwo na wniosek Szkoły na początku 2010 r., w związku z zamiarem podjęcia inwestycji na części obszaru dawnego cmentarza muzułmańskiego, zajęło się usunięciem pozostałości nieczynnego basenu, wybudowanego tu w czasach PRL-u. Dzięki konsultacjom wszystkich stron udało się wstępnie uzgodnić, że w związku z planami zbudowania zespołu boisk sportowych teren cmentarza zostanie docelowo ograniczony do obszaru przyległego do grobowca, zaś wobec ostatniego reliktu murowanego cmentarza podjęte zostaną działania rekonstrukcyjne. W świetle wszystkich ustaleń pierwszym w kolejności działaniem powinno być przeprowadzenie archeologicznych badań sondażowych w celu weryfikacji zasięgu i rozplanowania cmentarza muzułmańskiego, obecności pochówków w obrębie terenu objętego w/w badaniami oraz ustalenia granicy z sąsiednim cmentarzem żydowskim.

Właśnie czekającym nas badaniom sondażowym poświęcone było nasze ostatnie spotkanie w Starostwie Powiatowym
. W jego trakcie omówiono szczegóły związane z możliwością przeprowadzenia tychże prac archeologicznych już w roku 2011. Jest to niezbędne do zakończenia procedury wpisu obiektu do rejestru zabytków, jak i do podjęcia docelowych, stacjonarnych badań archeologicznych, połączonych z ekshumacjami i przenosinami szczątków ludzkich do mogiły zbiorowej. Działanie to jest niezbędne również dlatego, aby Starostwo i ZSO mogły w przyszłości podjąć w tym miejscu prace budowlane. Pojawiła się również duża szansa, że drugą, poważniejszą część badań sfinansuje i przeprowadzi już w całości Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Jako, że wnioski o dofinansowanie tegorocznych prac sondażowych trzeba złożyć do MWKZ do końca stycznia, starosta Tadeusz Koryś ma w najbliższym czasie podjąć decyzję odnośnie dalszego postępowania w kwestii tegorocznych badań archeologicznych na terenie cmentarza muzułmańskiego. O postępach w sprawie będziemy na bieżąco informować.

Kalendarium działań Stowarzyszenia „Nasz Zamek” w sprawie tzw. baszty tatarskiej oraz cmentarza muzułmańskiego w Sochaczewie:


• 29. 04. 2008 r. – początek działań


• 24. 06. 2008 r. – nawiązanie oficjalnej współpracy z Mahmudem Taha Żukiem – Naczelnym Imamem Stowarzyszenia Jedności Muzułmańskiej,

• 25. 03. 2009 r. – pierwsze oficjalne spotkanie ze starostą Tadeuszem Korysiem ws. wpisu grobowca mułły do rejestru zabytków,

• 10. 2009 – wszczęcie z inspiracji Stowarzyszenia “Nasz Zamek” procedury wpisu obiektu do rejestru zabytków przez Delegaturę w Płocku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie,

• początek 2010 r. – rozebranie przez Starostwo Powiatowe oraz ZSO im F. Chopina starego basenu z zlokalizowanego na terenie cmentarza muzułmańskiego i ujawnienie w trakcie prac ziemnych szczątków ludzkich ze zniszczonych pochówków muzułmańskich,

• 04. 05. 2010 r. – wizja konserwatorska na cmentarzu pracowników Delegatury w Płocku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie,

• 10. 06. 2010 r. – pierwsze spotkanie wszystkich zainteresowanych stron – przedstawicieli Starostwa Powiatowego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. F. Chopina, Stowarzyszenia „Nasz Zamek”, Stowarzyszenia Jedności Muzułmańskiej oraz służb konserwatorskich,

• 09. 07. 2010 r. – drugie spotkanie wszystkich zainteresowanych stron – podpisanie wstępnego porozumienia. Ustalenia: pozostaje relikt cmentarza – w promieniu 10 m od murów zewnętrznych baszty tatarskiej z mogiłą zbiorową; wcześniej przeprowadzone zostaną badania archeologiczno-antropologiczne w celu weryfikacji zasięgu i rozplanowania cmentarza muzułmańskiego, obecności pochówków w obrębie terenu objętego w/w badaniami i ustalenia granicy z cmentarzem żydowskim, które będą podstawą do określenia zasięgu wpisu do rejestru zabytków i zaplanowania szczegółowego programu prac ekshumacyjnych; końcowym działaniem powinna być pełna rekonstrukcja baszty tatarskiej, której projekt powstanie w zgodzie z zaleceniami służb konserwatorskich.

Łukasz Popowski
Stowarzyszenie „Nasz Zamek”

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy