Bezpłatne zajęcia – zgłoszenia tylko do 18 września

Przypominamy, że Powiatowy Zespół Edukacji w Sochaczewie do 18 września przyjmuje zgłoszenia na kolejny rok szkolny 2012/2013 na zajęcia i warsztaty w ramach pt. „Strategiczny program rozwoju umiejętności i kompetencji uczniów Powiatu Sochaczewskiego”.

Celem Projektu jest objęcie wsparciem uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu Sochaczewskiego ukierunkowanych na kształcenie zawodowe: ZS RCKU, ZS CKP, ZS im. J. Iwaszkiewicza, ZS w Teresinie.
W ramach projektu realizowane będą:
Zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, przedmiotów zawodowych.
Zajęcia pozalekcyjne z matematyki, geografii, biologii, informatyki, przedsiębiorczości, języka angielskiego, języka niemieckiego.
Warsztaty psychologiczno–pedagogiczne „Akademia Liderów”. Warsztaty w ramach bloku rozwój osobisty, komunikacja, doskonalenie zawodowe itp. Program warsztatów, tematy oraz metody ich prowadzenia zostały dostosowane do potrzeb młodzieży ponadgimnazjalnej.

Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne w ramach projektu prowadzić będą eksperci z firmy BCRS Sp. z o.o. Firma BCRS od ponad 5 lat świadczy usługi szkoleniowe i prowadzi warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a od 4 lat również dla młodzieży ze szkół wyższych. Wykładowcy BCRS są specjalistami w swojej dziedzinie, ale przede wszystkim praktykami o bogatym doświadczeniu. Spółka BCRS z siedzibą w Warszawie wyłoniona została w procedurze przetargu nieograniczonego.
Warsztaty językowe „Licencja na lepszą przyszłość”. Warsztaty językowe z języka angielskiego mają za cel pogłębienie wiedzy i wzrost świadomości językowej uczniów, zapoznanie ze strategiami komunikacyjnymi i strategiami uczenia się, profesjonalne przygotowanie uczestników do uzyskania dyplomu University of Cambridge ESOL Examinations. Merytorycznym partnerem projektu jest Lang LTC – centrum egzaminacyjne i ogólnopolska szkoła językowa zrzeszona w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych (PASE), posiadająca certyfikat ISO 9001/2009. Lang LTC od 1991 r. specjalizuje się w organizacji szkoleń językowych dla klientów korporacyjnych, organizacji zagranicznych wyjazdów językowych i tłumaczeniach. Lang LTC jest również Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym Cambridge ESOL, w którym można zdawać uznane na całym świecie egzaminy, takie jak: KET, PET, FCE, inne.

Rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 odbywać się będzie w punktach rekrutacyjnych (sekretariaty szkół uczestniczących w projekcie). Udział w projekcie jest dobrowolny i całkowicie bezpłatny.

Gwarantujemy bezpłatne materiały dydaktyczne.
Projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.

Szczegółowe informacje o rekrutacji można uzyskać w sekretariatach szkół oraz na stronie www.pzesochaczew.eu

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy