Budżet obywatelski zdominował obrady

 

W ostatni wtorek kolejny raz spotkała się Rada Miasta. Podczas dwugodzinnych obrad przyjęto prawie dwadzieścia uchwał, w tym projekt dotyczący tzw. budżetu obywatelskiego.

 

Na początek radni zajęli się finansami miasta. Głosowali nad Wieloletnią Prognozą Finansową oraz zmianami  uchwały budżetowej. W tej ostatniej zmniejszono m.in. wydatki na budowę żłobka miejskiego o ponad 100 tys. zł, ponieważ koszt realizacji inwestycji okazał się niższy niż planowano.  Rozpatrzono także projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki. Pożyczka w kwocie 1,7 mln zł zostanie zaciągnięta ze środków Unii Europejskiej. Odbędzie się to w  ramach inicjatywy JESSICA i dotyczyć będzie budowy nowych miejsc parkingowych w centrum Sochaczewa.

 

Mamy budżet obywatelski

Jednym z najważniejszych projektów było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie  budżetu Gminy Miasto Sochaczew na 2014 rok. Pod tą skomplikowaną nazwą kryje się budżet obywatelski. Było to już drugie podejście radnych do jego przyjęcia. Na styczniowej sesji swój projekt, mimo że w tym czasie pracowała specjalna komisja powołana ds. opracowania zasad budżetu w naszym mieście, przedstawił Marcin Podsędek z klubu Porozumienie Ziemi Sochaczewskiej. Radni nie zostawili na nim suchej nitki. Lista zastrzeżeń prawnych i merytorycznych była bardzo długa. Dotyczyła wielu kwestii, poczynając od samej procedury składania wniosków do budżetu i określania źródeł ich finansowania, przez tworzenie listy projektów, aż po kierowanie ich do realizacji.

- Nieprzejrzyste procedury, zagmatwane zapisy, brak jasnego określenia finansowania projektu, mógłbym długo tak wyliczać - mówił wtedy przewodniczący komisji gospodarki przestrzennej i inwestycji Edward Stasiak. Rada większością głosów odrzuciła projekt co spotkało się z atakami ze strony opozycji na łamach jednego z lokalnych portali.

We wtorkowym głosowaniu role nieco się odwróciły. Teresa Kozbuch, Urszula Pawlak i Paweł Piątkiewicz, którzy w styczniu byli za budżetem obywatelskim, teraz wstrzymali się od głosu przy uchwalaniu projektu przygotowanego przez zespół powołany przez burmistrza. P Pracowali w nim radni ze wszystkich klubów poza Porozumieniem, przedstawiciele Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rady Sportu i Powiatowej Izby Gospodarczej, a przewodniczył mu wiceburmistrz Marek Fergiński.  Z radnych opozycji za był Ireneusz Kisiołek (w styczniu poparł projekt Porozumienia, ale potem został przedstawicielem swojego klubu w zespole burmistrza) oraz wszyscy radni PiS i Forum. Porozumienie Ziemi Sochaczewskiej opowiedziało się przeciw budżetowi obywatelskiemu w Sochaczewie.

Już w kwietniu ruszy akcja promocyjna budżetu obywatelskiego. Do rozdysponowania na inwestycje zgłoszone przez mieszkańców jest aż milion złotych. Propozycje sochaczewian zbierane będą do 13 września. Potem odbędzie się głosowanie na konkretne projekty.

 

 

1,5 mln z funduszy norweskich

Miasto formalnie przystąpiło do projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ,,Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz  współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Do 5 kwietnia sochaczewskie partnerstwo samorządowe, którego liderem jest miasto, a w skład którego wchodzą wszystkie gminy powiatu oraz starostwo, ma czas na złożenie wniosku o grant z funduszy norweskich. Przeznaczony zostanie on na dokumentację techniczną, studia wykonalności i analizy finansowe przygotowujące nasz region do skutecznego sięgania po pieniądze z unijnego budżetu na lata 2014-2020. Sochaczewskie partnerstwo walczyć będzie  aż o  1,5 mln złotych dotacji z funduszy norweskich.

Radni poparli także przystąpienie do realizacji projektu dotyczącego przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu eInclusion.  Dzięki niemu darmowy Internet trafi do 250 sochaczewskich rodzin.

Tradycyjnie w programie obrad znalazły się uchwały dotyczące zbycia i nabycia nieruchomości. Radni podwyższyli kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Do jego majątku włączono kilkadziesiąt niewielkich (od 20 do 1,5 tys. m2) nieruchomości. Dotychczas były one w użytkowaniu wieczystym. Uchwała, przenosząc własność, pozwoli uniknąć opłat z tego tytułu. Z kolei Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji powierzono eksploatację, konserwację i remonty kanalizacji deszczowej. Kasę ZWiK zasili w ten sposób prawie 70 tys. zł.

Rozpatrzono również  projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, a także nowy wykaz ulic na terenie miasta. Przyjęto plan pracy stałych komisji Rady Miejskiej. Radni poparli reorganizację Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. W jej wyniku, ze struktur ZGM wyłączone zostanie schronisko dla zwierząt. Więcej na ten temat przeczytać można w tekście Reorganizują Azorka.

 

Apel, a może prośba

Na koniec radny Tomasz Obrączka, w imieniu klubu Porozumienie wyszedł z zaskakującą inicjatywą, by rada wystosowała apel do burmistrza w sprawie zwolnienia szpitala powiatowego z podatku od nieruchomości. Jak się okazało, wnioskodawcy nie znają statutu miasta (?!), który nie przewiduje możliwości wystosowywania przez radę apeli do burmistrza. Gdy prawnik urzędu miasta jednoznacznie stwierdził, że to niemożliwe, Tomasz Obrączka stwierdził to może zmieńmy apel na prośbę, co wywołało salwę śmiechu wśród pozostałych. Sprawa zapewne wróci. A jak jest naprawdę ze zwolnieniem szpitala z podatku piszemy na stronie 2.

 

Agnieszka Poryszewska

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy