Budżet Obywatelski 2020 – zobacz jakie wnioski złożyli mieszkańcy

/ 11 komentarzy
Zdjęcia i foto: Budżet Obywatelski 2020 – zobacz jakie wnioski złożyli mieszkańcy  Sprawy urzędowo-administracyjne sochaczew

Niedługo poznany listę projektów, które wezmą udział w głosowaniu do realizacji zadań w roku 2020. Lista obejmuje wszystkie wnioski jakie zostały złożone przez mieszkańców. 


Mieszkańcy przez kilka tygodni mogli składać propozycje, które docelowo znajdą się na liście do głosowania. Jeszcze przez kilka kolejnych dni wnioskodawcy mają czas na złożenie ewentualnych braków, następnie komisja przystąpi do oceny złożonych wniosków. Wówczas poznamy ostateczną listę pomysłów, które znajdą się na zestawieniu do głosowania. 


Projekty, które znalazły się wśród pomysłów mieszkańców:


Parking i chodnik przy Szkole Podstawowej nr 6, ulica Chopina 106 – (wnioskodawca Milena Jaworska) wartość projektu 125 000,00 zł – budowa 28 miejsc parkingowych przy SP nr 6 – status możliwy do realizacji 


Rowerowy Tor  Ziemny - Propozycja zgłoszona przez Marek Księżak, Jan Krzemiński, Waldemar Szymański dnia - Przewidywana kwota 100 000,00 zł - Założeniem tego projektu jest rozbudowa i doposażenie w nowe obiekty istniejącego już toru rowerowego. W ramach tego przedsięwzięcia na działce nr 339/19 miałby powstać obiekt sportowo - rekreacyjny obejmujący: rozbudowany tor rowerowy pumprack i boiska do gier zespołowych: w piłkę nożną, koszykową i siatkowo-plażową oraz badmintona. Cały teren zamknięty ogrodzeniem oraz doposażony w ławki, kosze na śmieci i lampy oświetleniowe. Inwestycję dopełnienia chodnik pomiędzy blokami 8A a 72A. Status: Niemożliwa do realizacji.


Remont ulicy Kochanowskiego – wnioskodawcy Marek Księżak, Jan Krzemiński, Waldemar Szymański. Przewidywana kwota realizacji: 750 000,00 zł. Wykonanie projektu zakłada remont nawierzchni jezdni i chodników ulicy Kochanowskiego. W zakres remontu wchodzi: demontaż zniszczonych krawężników oraz płyt chodnikowych i wykonanie nowych oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, progów zwalniających i przejść dla pieszych. Status: Niemożliwa do realizacji. 


140  lat Sochaczewskiej Straży Pożarnej 

Propozycja zgłoszona przez Wiesław Mirosław Gorzki Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Sochaczewie. Przewidywana kwota realizacji: 100 000,00 zł

Projekt zakłada organizację uroczystości jubileuszowych z okazji 140-lecia powstania Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sochaczewie. W ramach wnioskowanej kwoty tutejsza komenda zorganizuje: uroczysty apel podczas którego zostaną wręczone specjalnie wydane z tej okazji medale pamiątkowe. Projekt przewiduje wydanie okolicznościowej publikacji o historii sochaczewskiej straży pożarnej oraz wystawy „Strażackie pamiątki Sochaczewa”. W ramach obchodów dla mieszkańców miasta planowany jest koncert orkiestr strażackich – Sochaczewski Przegląd Orkiestr Strażackich – „Sochaczewski Florian” oraz piknik rodziny „Strażacka Zabawa”. Dla najmłodszych mieszkańców miasta zorganizowany zostanie konkurs plastyczny pt. „Sochaczewska Straż Pożarna”. Dla wszystkich mieszkańców będzie ogłoszony konkurs na „znak-logo Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie”. W ramach projektu planowane są zakupy materiałów promujących zasady bezpieczeństwa pożarowego oraz zakup 100 szt. czujek dymu i czadu, które zostaną przykazane dla osób wytypowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Status: Możliwa do realizacji


Obchody 95-lecia Orkana Sochaczew. Wnioskodawca Arkadiusz Sobieraj. Przewidywana kwota realizacji: 100 000,00 zł

Powyższy projekt ma na celu zaktywizowanie społeczności lokalnej wokół sochaczewskiego sportu, z którym zetknął się prawie każdy mieszkaniec miasta. 95-lecie Klubu Orkan Sochaczew – to część historii Miasta i jego mieszkańców 1. W programie tygodniowych obchodów jubileuszu m.in. przemarsz uczestników uroczystości z udziałem orkiestr, zespołów, młodzieży, gości, sportowców z Placu T. Kościuszki do miejsca uroczystości inaugurującej obchody połączone z uroczystą Galą. 2. Zorganizowanie wystawy na Placu Kościuszki – 95-lat Orkana Sochaczew 3. Wydawnictwo książkowe Historia Orkan Sochaczew 4. Zorganizowanie cyklu imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Sochaczewa w następujących dyscyplinach: piłka nożna, piłka siatkowa, judo, tenis stołowy, lekka atletyka, tenis, rugby, kolarstwo, pływanie.. 5. Rocznicowe medale – ok 300szt 6. Posadzeniu drzew upamiętniających Jubileusz 7. Zorganizowanie pikniku dla Mieszkańców Sochaczewa. Status: Możliwa do realizacji.


Defibrylator AED  ratujący życie. Wnioskodawca Kamila Gołaszewska-Kotlarz. Przewidywana kwota realizacji: 48 000,00 zł

Celem projektu jest zakup pięciu defibrylatorów AED. Proponowane lokalizacje to umieszczenie urządzeń w SCK Boryszew, Chodaków (okolice Stadionu), kramnice miejskie, pływalnia Orka, targowisko przy ulicy Pokoju. 

Automatyczny defibrylator zewnętrzny to wysoce specjalistyczne urządzenie, które za pomocą poleceń głosowych i wizualnych prowadzi zarówno osoby z wykształceniem medycznym, jak i przypadkowych świadków zdarzenia przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia. Użycie defibrylatora jest proste, lecz celem zwiększenia skuteczności wskazane jest przeszkolenie około 10 pracowników instytucji miejskich z jego użycia. Dodatkowo wyposażony w tryb pediatryczny i automatycznie dopasowuje energię defibrylacji i instruktarz RKO do ratowania dzieci. Wyposażenie: Wi-Fi oraz RKO, AED Alert. Status: Możliwa do realizacji. 


Remont Dróg znajdujących się na działkach 1735/73 i 1735/13 – obręb geodezyjny Sochaczew Centrum. Wnioskodawca Tomasz Donat, Rafał Woźniak dnia. Przewidywana kwota realizacji: 333 000,00 zł

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców w zakresie koniecznością remontów infrastruktury drogowej w naszym mieście. W zakresie projektu mieści się remont dróg znajdujących się na przywołanych wcześniej działkach. Założono wstępnie, że na działce 1735/73 należy wykonać w ramach projektu nawierzchnię np. asfaltowa wraz z wykonaniem dodatkowych miejsc postojowych, natomiast na działce 1735/13 należy naprawić istniejąca nawierzchnie betonową lub dokonać jej wymiany na nawierzchnie np. asfaltową. Status: Niemożliwa do realizacji.


Rozmowy z Chopinem i Historią. Propozycja zgłoszona przez Stanisława Podgórska. 

Przewidywana kwota realizacji: 20 000,00 zł

Wydanie tomiku wierszy pt. Rozmowy z Chopinem i historią i zorganizowanie Koncertów Chopinowskich w połączeniu z czytaniem wierszy z tego tomiku co uświetni rok obchodów 210 rocznicy urodzin Chopina Napisałam tomik wierszy pt. Rozmowy z Chopinem i Historią który opisuje wierszem najważniejsze miejsca życia, pracy, obecności Fryderyka Chopina. Zawarłam tam informacje które mają największe znaczenie tu dla lokalnego środowiska głównie, ale opisuje też miejsca takie jak Sanniki, Szafarnia, Duszniki, Wiedeń, Majorka , Anglia, Paryż. Oczywiście wszystko to w miarę jak zdołałam uchwycić biografię eteryczną i ulotną tak genialnego człowieka jakim jest Wielki Chopin. Do Tomiku dołączę rozdział poświęcony ludziom tego miasta. Moje pisarstwo to głównie laurki dla rodziny i ludzi i ma to wartość największą tu właśnie. Czytelnik z innego rejonu inaczej przeczyta pożegnanie np. Leszka Nawrockiego czy Marii Gołkowskiej niż Sochaczewianie. Przez ,, Inaczej przeczyta,, rozumiem bardziej powierzchownie przyjmie treść a szukać będzie dobrego warsztatu poetyckiego i tym podobnych wartości literackich a mnie zależy na wzruszeniach, zadumie, emocjach czytelników, ponieważ jestem poeta amatorem , wartości literackie warsztatu nie są moją mocną stroną. Zaplanowałam aby licealiści recytowali moje wiersze jak wydam tomik, już wcześniej obiecały mi to niektóre licealistki które znam z naszych wydarzeń pt. ,,Wieczór Zbigniewa Herberta,, i ,,Poeci Obozów Koncentracyjnych,,. Grafików i literatów do zredagowania Tomiku wierszy należy znaleźć też wśród lokalnych twórców . Ale chciałabym również żeby zaistniał koncert gdzie zatrudnieni będą profesjonalni muzycy - wykonawcy. Lokalni graficy, muzycy, literaci do zredagowania tomiku i młodzież do recytacji, stworzą jak sądzę dodatkową wartość dodaną dla społeczności tego miasta w tematach integracja, promocja i wartości edukacyjne. A rozdział w tomiku, poświęcony ludziom tego miasta widzianych oczyma mojej biografii to kolejna wartość do kultury, historii tego miasta – jak sądzę. Status: Możliwa do realizacji


Poetycki Sochaczew. Wnioskodawca Stanisława Podgórska . Przewidywana kwota realizacji: 27 000,00 zł

Planuję spotkania autorskie z wybitnymi poetami podczas których odbędą się również Konkursy Poetyckie wraz z oprawą muzyczną , cyklicznie raz na kwartał , cztery wydarzenia w całym roku 2020. Uważam że w tym projekcie w tym elemencie spotkań autorskich poetów Konkursów poetyckich należy zaangażować wszystkie grupy wiekowe od dzieci, młodzież , dorosłych Dyrektorzy szkół podstawowych którym sugerowałam współpracę w powyższej tematyce zgadzali się ze mną że czas na to by wreszcie łożyć pieniądze na kulturę w tym tak szlachetnego gatunku literackiego jakim jest poezja. Wszystkie grupy wiekowe spełnią warunek integracji, edukacji społecznej. Na koniec roku po zakończeniu czterech spotkań poetyckich proponuję wydanie Antologii uczestników wszystkich Konkursów w tym projekcie z wyeksponowaniem zwycięzców, lub inny układ który się wyłoni w ciągu roku podczas wydarzeń poetyckich. Tematyka wierszy Konkursowych na ogół dowolna ale dopuszczamy możliwość zorganizowania konkursów o tematyce określonej np. ,,Moje Miasto Sochaczew,, ,,Chopin nasze dobro narodowe,, czy innych. Do spotkań autorskich proponuję niżej podanych poetów: Ernest Bryll, Adrian Gleń, Wiesław Sokołowski, Marzenna Bogumiła Kielar, Ryszard Krynicki, Krzysztof Kuczkowski, Jarosław Mikołajewski, Anna Piwkowska, Tomasz Różycki, Adam Zagajewski, Leszek Żuliński, Kazimierz Burnat. Planuje wydawanie książeczek Poezja do Kawy, raz w kwartale by wyposażyć w nie kawiarnie, biblioteki, szkoły , urzędy itp. miejsca użyteczności publicznej by zwiększyć zasięg docierania do odbiorców jako zwiastun poezji. Status: Możliwa do realizacji 


Sport w Chodakowie na mistrzowskim poziomie – Modernizacja obiektu przy ulicy Chopina 101. Propozycja zgłoszona przez Dariusz Kowalski. Przewidywana kwota realizacji: 600 000,00 zł

Projekt pod nazwą „Sport w Chodakowie na mistrzowskim poziomie – modernizacja obiektu przy ul. Chopina 101” ma na celu częściową modernizację terenu na którym znajduje się stadion piłkarski Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a z którego na co dzień korzystają zawodnicy KS Bzura Chodaków, klubu z 90 letnią tradycją, który od zawsze miał tu swoją siedzibę.(...) Status: Możliwa do realizacji


Wodny plac zabaw dla dzieci. Wnioskodawca Natalia Krysiak. Przewidywana kwota realizacji: 100 000,00 zł

Wnoszę o wybudowanie w mieście kompleksu rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży. Plac zabaw wraz z wodnym parkiem rozrywki dla najmłodszych rozwiązałby problem braku miejsc do spędzania czasu z dziećmi oraz możliwości spędzania czasu wśród przyrody na terenach zielonych. Plac zabaw obejmowałby standardowe atrakcji jak huśtawki, zjeżdżalnie, atrakcje linowe, kompleks piaskownic (zacieniony), tunele i labirynty zielone oraz wodny plac zabaw. Atrakcja wodna byłby to kompleks fontann oraz płytkich brodzików połączonych rzekami. Całość powinna być wyłożona bezpieczną antypoślizgową nawierzchnią gumową. Dodatkowo na trawnikach stoliki z parasolkami, aby można było spędzić tam cały dzień np. na pikniku. Przykładem takiej inwestycji jest „Park Bajka” w Błoniu. Status: Niemożliwa do realizacji


Wodny plac zabaw. Propozycja zgłoszona przez Sylwia Panek – Orlińska. Przewidywana kwota realizacji: 1 500 000,00 zł

Wodny plac zabaw to płytka niecka basenowa zlokalizowana w nasłonecznionym miejscu. Jej nieregularny, dowolny kształt sprawia, że idealnie może wkomponować się w otoczenie. Niecka o powierzchni np. 300 m2 (14mx23m) wykonana będzie z miękkiej, antypoślizgowej pianki. Wyposażona w zautomatyzowane urządzenia wodne (np. grzybek, tunele wodne, gejzer, wulkan, armatki wodne) zapewni bezpieczne środowisko rekreacyjne. Wodny plac zabaw byłby ogrodzony przed zwierzętami (niski murek ok. 40 cm) i przymocowanym do niego ozdobnym płotkiem (np. z rurek w kształcie litery „U” z zabezpieczeniami). Murek wykorzystany zostałby również jako miejsca do siedzenia (wykonane z desek). Plac Byłby w pełni zautomatyzowany i podzielony na 3 grupy tematyczne: dla najmłodszych, strefa rodzinna, strefa dla nastolatków. Brak stojącej wody w obiekcie nie wymaga nadzoru ratownika. W sąsiedztwie placu powstaną dwie przebieralnie oraz wc. Zaplecze techniczne do urządzeń i filtrów wodnych umiejscowione zostałoby w zagłębieniu - różne rozwiązania. Plac byłby oświetlony oraz monitorowany, co wpłynęłoby na bezpieczeństwo. Aby projekt zrealizowany w sposób profesjonalny musi zostać wykonany przez jedną z firm w Polsce zajmujące się tego typ inwestycjami. Status: Niemożliwa do realizacji


Sochaczewski sensoryczny ogród zabaw i rekreacji. Propozycja zgłoszona przez Elżbieta Szczypińska. Przewidywana kwota realizacji: 250 000,00 zł

Przedmiotem projektu SOCHACZEWSKI SENSORYCZNY OGRÓD ZABAW i REKREACJI jest zagospodarowanie terenu polegające na budowie ogrodu sensorycznego, mającego charakter poznawczo-edukacyjny, terapeutyczny i rekreacyjny dla mieszkańców Sochaczewa ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzieci niepełnosprawne, z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi i zaburzeniami procesów integracji sensorycznej. Status: Niemożliwa do realizacji


Dzielnicowe ogrody sensoryczne – doposażenie istniejących placów zabaw dla dzieci o sprzęty i zabawki do integracji sensorycznej. Propozycja zgłoszona przez Elżbieta Szczypińska dnia. Przewidywana kwota realizacji: 100 000,00 zł. Status: Możliwa do realizacji.


Przedmiotem projektu Dzielnicowe Ogrody Sensoryczne - doposażenie istniejących placów zabaw dla dzieci o sprzęty i zabawki do integracji sensorycznej jest wzbogacenie placów zabaw dla dzieci o sprzęty do integracji sensorycznej, aby nabrały charakteru ogrodu sensorycznego, mającego funkcje poznawczo-edukacyjne, terapeutyczne i rekreacyjne dla mieszkańców Sochaczewa ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi i zaburzeniami procesów integracji sensorycznej. Status: Możliwa do realizacji


Doposażenie „Ogródka Jordanowskiego” - integracyjnego ogrodu zabaw i sportu przy Al. 600-lecia w Sochaczewie w elementy do zabaw. Propozycja zgłoszona przez Cezary Jeznach. Przewidywana kwota realizacji: 72 000,00 zł

Projekt jest odpowiedzią na bardzo duże zainteresowanie wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta i ma na celu zwiększenie ilości urządzeń – doposażenie istniejącego „Ogródka Jordanowskiego” w elementy do zabawy. Istniejące urządzenia zabawowe są bardzo mocno oblegana przez dzieci, a obecna ilość tych urządzeń jest niewystarczająca i nie zaspakaja potrzeb małych mieszkańców Sochaczewa. W ramach tego projektu przewiduje się zakup i montaż niezbędnych dodatkowych elementów do zabawy - wyposażenia. Projekt przewiduje również, że nie zabraknie, tak potrzebnego, przewijaka wraz z ławeczką dla karmiących mam. Status: Możliwa do realizacji


Rozbudowa miejskiego monitoringu. Propozycja zgłoszona przez Tomasz Donat. Przewidywana kwota realizacji: 200 000,00 zł

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa w naszym mieście. W zakresie projektu mieści się rozbudowa miejskiego monitoringu w Sochaczewie (14 dodatkowych kamer). Status: Możliwa do realizacji


Remont ulicy Krzywej. Propozycja zgłoszona przez Stanisław Jaworski. Przewidywana kwota realizacji: 300 000,00 zł. Projekt zakłada remont ulicy Krzywej (500 m) na odcinku od ul. Smolnej do ul. Wyszogrodzkiej. W jego ramach ma zostać wykonane wytyczenie, wykorytowanie, nawiezienie odpowiedniego kruszywa, ugęszczenie oraz położenie masy asfaltowej i dwóch progów zwalniających. Status: Możliwa do realizacji


Zwyczajni – Niezwyczajni Sochaczewianie. Propozycja zgłoszona przez Janusz Budnik. Przewidywana kwota realizacji: 20 000,00 zł

Każda społeczność zarówno miejska jak i wiejska ma swoje legendy, ludzi, o których się opowiada, zdarzenia przekazywane z ust do ust. Dobrze byłoby zatrzymać o nich pamięć w formie pisemnej opowieści. Projekt zakłada zorganizowanie konkursu literackiego na opisanie historii dotyczących Miasta Sochaczewa, wydobytych z mroków zapomnienia ludzi i miejsc tej ziemi. Status: Mozliwa do realizacji.


Chodaków dla dzieciaków – rozbudowa stadionu na 90-lecie Bzury Chodaków – II etap 

Propozycja zgłoszona przez Marcin Cichocki (Sochaczewskie Forum Samorządowe), Michał Felczak (KS Bzura Chodaków). Przewidywana kwota realizacji: 870 000,00 zł

Projekt zakłada kontynuację rozpoczętej w 2014 roku inwestycji rozbudowy stadionu w Chodakowie. Projekt obejmuje następujący zakres prac: 1) Wymiana ogrodzenia po starym śladzie wokół boiska. 2) Montaż siedzisk z tworzyw sztucznych trybuna północna i południowa (około 610 siedzisk) 3) Stworzenie trybuny stojącej od południowej strony boiska. 4) Rozbiórka pozostałości starych trybun. 5) Wykonanie i zagęszczenie nasypów. 6) Wykonanie nawierzchni betonowej widowni. 7) Wykonanie schodów betonowych na skarpie nasypu. 8) Wykonanie trawników na skarpach. 9) Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej przed trybuną. 10) Utwardzenie terenu. Status: Możliwa do realizacji


Modernizacja Parkingu i chodników przy SCK ul. 15 Sierpnia 83. Przewidywana kwota realizacji: 150 000,00 zł

Celem projektu jest modernizacja części terenu (700 m2) położonego na terenie Sochaczewskiego Centrum Kultury, przy ul. 15 Sierpnia 83. Modernizacja ta ma służyć powstaniu parkingu tuż przy wejściu do budynku SCK, w którym znajdują się siedziby Biblioteki Publicznej , TPD , Związek Emerytów i Rencistów i odbywają się liczne zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.(...) Dodatkowym elementem jest wymiana ogrodzenia od strony parkingu Patio Color. Status: Możliwa do realizacji


Modernizacja przejścia dla pieszych i parkingu przy SCK i Kinie Mazowsze w Chodakowie

Propozycja zgłoszona przez Robert Godzina. Przewidywana kwota realizacji: 120 000,00 zł

Celem projektu jest modernizacja części terenu (700 m2) położonego na terenie Sochaczewskiego Centrum Kultury, przy ul. Chopina 101. Modernizacja ta ma służyć powstaniu parkingu tuż przy wejściu do budynku SCK, w którym znajduje się m.in. Kino ,,Mazowsze” i odbywają się liczne zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Status: Niemożliwa do realizacji


Budowa Schroniska, Ośrodka, Noclegowni dla osób bezdomnych. Propozycja zgłoszona przez Krystyna Miedzińska.. Przewidywana kwota realizacji: 100 000,00 zł

Noclegownia lub ogrzewalnia może być nawet zwykły barak, ogrzewany zimą, położony na peryferiach miasta. Może to być remont i przystosowanie obiektu wskazanego przez miasto. Status: Niemożliwa do realizacji 


Ogólnie dostepna, bezpłatna sterylizacja psów i kotów. Propozycja zgłoszona przez Krystyna Miedzińska. Przewidywana kwota realizacji: 30 000,00 zł

Warto zastanowić się co opłaca się bardziej - utrzymywanie schroniska, wywożenie bezdomnych zwierząt do Płocka, czy bezpłatna sterylizacja. (...) Zakłada się sterylizację zwierząt w wyniku przetargu na przychodnie weterynaryjną do wyczerpania ww. kwoty. Kolejność zgłoszeń powinna decydować o wykonaniu zabiegu. Status: Możliwa do realizacji. Status: Możliwa do realizacji


Parking dla samochodów i autobusów. Propozycja zgłoszona przez Robert Repsz. Przewidywana kwota realizacji: 870 000,00 zł

Wybudować parking dla samochodów osobowych na działce o nr 976/126 o powierzchni ok. 50 arów. Należy wykarczować teren oraz go utwardzić kostką brukową, wyznaczyć miejsca parkingowe i zainstalować przynajmniej dwie lampy oświetleniowe. Proponuję wybudować wjazd do parkingu od ul. Chopina z lewej strony kinoteatru. Na działce 976/152 przebudować już istniejący parking z przeznaczeniem dla autokarów, przeznaczając ok. 21 arów powierzchni. Bramą przy tym już istniejącym parkingu byłby wjazd i wyjazd dla autokarów, a wyjazd dla samochodów osobowych. połączyć dwie działki wyżej wymienione do wyjazdu z parkingu przeznaczonego dla samochodów osobowych. Wykonać dwa wejścia dla pieszych: 1 od strony szkoły średniej, 2 od alejki pieszo – rowerowej. Status: Niemożliwa do realizacji


Zamek pod zamkiem – plac zabaw. Propozycja zgłoszona przez Grzegorz Pawłowski, Artur Chrustowski. Przewidywana kwota realizacji: 800 000,00 zł

Wnoszę o budowę dużego drewnianego placu zabaw dla dzieci gdzie zewnętrzny wygląd tego placu będzie w kształcie zamku czy starego grodu. Wewnątrz będę drabinki, zjeżdżalnie, liny po których będzie można wspiąć się na wieże zamkowe, piaskownice, huśtawki rożnego typu, tarcze, tunele, oraz podest na którym dzieci mogły by się bawić w księżniczki i rycerzy. Dodatkowo zamontowano by ławki. Status: Niemożliwa do realizacji


Woda dla każdego. Propozycja zgłoszona przez Grzegorz Pawłowski, Artur Chrustowski.

Przewidywana kwota realizacji: 60 000,00 zł

Wnosimy o utworzeniu w każdym z wyznaczonych miejsc poidełek (fontanek) do picia wody dla ludzi i ewentualnie dla zwierząt. Status: Możliwa do realizacji


Grille zewnętrzne. Propozycja zgłoszona przez Grzegorz Pawłowski, Artur Chrustowski.

Przewidywana kwota realizacji: 30 000,00 zł. Wnosimy o budowę grilli zewnętrznych w każdym z wyznaczonych miejsc. Dodatkowo w każdym z tych miejsc powinno się zbudować stół i ławki by można było piknikować. Status: Niemożliwa do realizacji


Pomost na stawku w parku Garbolewskich. Propozycja zgłoszona przez Grzegorz Pawłowski, Artur Chrustowski. Przewidywana kwota realizacji: 95 000,00 zł

Wnosimy o budowę pomostu na stawku w parku Garbolewskich, wraz z zadaszoną altaną na jego końcu tak by altana była na środku stawku. Po całej długości pomostu i w altanie kilka ławek by można było usiąść i odpocząć. Status: Niemożliwa do realizacji


Love Sochaczew. Propozycja zgłoszona przez Grzegorz Pawłowski, Artur Chrustowski.

Przewidywana kwota realizacji: 30 000,00 zł

W ramach projektu postulujemy o wykonanie dużego napisu ,,#Love Sochaczew” gdzie love mogłoby być zastąpione sercem. Poszczególne litery miałyby wysokość ok 2,5 - 3 m. Na tyle duże aby można było przy nich robić sobie zdjęcia. Np grupka mieszkańców lub turystów gdzie każdy może zająć inna literę. Mogłoby by być w jednym kolorze, barwach Sochaczewa zielonym i czerwonym lub różnokolorowe. Wykonane z trwałego materiału odpornego na warunki atmosferyczne i działalność wandali. Napis mógł by być podświetlany od dołu w nocy. - Status: Niemożliwa do realizacji


Modernizacja Centrum Informacji Multimedialnej. Propozycja zgłoszona przez Marzena Stasiak, Katarzyna Figut. Przewidywana kwota realizacji: 60 000,00 zł

1. Prace malarskie 2. Renowacja posadzki 3. Wymiana oświetlenia 4. Wymiana wykładziny 5. Wymiana drzwi 6. Częściowa wymiana mebli bibliotecznych 7. Zakup : monitor interaktywny, 4 komputery z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne- kolorowe, kserokopiarka 8. Uzupełnienie księgozbioru o nowe lektury 9. Plisy okienne, karnisze. - Status: Niemożliwa do realizacji


Rower Miejski w Sochaczewie. Propozycja zgłoszona przez Magdalena Zborowska.

Przewidywana kwota realizacji: 870 000,00 zł

Zakup rowerów miejskich IV generacji (80 rowerów, po 10 na lokalizację). Rowery te mają wzmacnianą konstrukcję, są wyposażone w elektroniczne blokady z GPS oraz dodatkowe czytniki kart zbliżeniowych pozwalające na wypożyczenie roweru przy pomocy karty przypisanej do konta użytkownika bez konieczności używania smartfona. Rowery IV generacji dają możliwość zwrotu roweru poza stacjami (na terenie miasta), a użytkownicy wypożyczający rowery znajdujące się poza stacją a zwracające go na stacji uzyskują z tego tytułu bonus. Rowery umożliwiają także funkcję „Postój”, która dopuszcza zaparkowanie roweru do 60 minut podczas trwającego wypożyczenia oraz funkcję rezerwacji roweru, który poczeka na użytkownika do 15 minut. • Cztery stacje z terminalem wyposażone w komputer z ekranem dotykowym obsługujące rejestrację w systemie, wypożyczanie i zwrot rowerów oraz moduł płatności zbliżeniowych. Stacja taka pozwoli na rejestrację oraz wypożyczenie roweru bez konieczności korzystania z aplikacji w telefonie komórkowym. • Cztery stacje z totemem informacyjnym umożliwiające wypożyczenie i zwrot roweru. • Pierwsze 15-20 minut każdego wypożyczenia pozwoli na całkowicie darmowe korzystanie z roweru na krótkich odcinkach. Za wypożyczenie na dłuższy czas pobierana jest symboliczna opłata na poziomie od 1 do 5 złotych za kolejne godziny. Celem jest zapewnienie dużej rotacji rowerów, co pozwala na obsłużenie jak największej liczby użytkowników. • Dedykowana strona WWW wraz z modułem rejestracji, logowania, mapa stacji, regulamin, cennik. • Bezpłatna aplikacja (działająca na systemach Android oraz iOS) zapewniająca pełną obsługę procesu rejestracji, wypożyczenia oraz zwrotu rowerów. • Okres funkcjonowania systemu od kwietnia do października 2020 roku. • W ramach usługi Wykonawca będzie zobowiązany przygotować, wdrożyć i kompleksowo obsługiwać system przez okres obowiązywania umowy: • montaż stacji, • przygotowanie dedykowanego serwisu internetowego projektu wraz z modułem rejestracji, logowania, mapą, aktualnościami itp. oraz przygotowanie dedykowanej strony www systemu hosting miejsca dla strony www i dla systemu, • koszty systemowego e-mailingu i sms’ów (przy rejestracji, zmianach regulaminu, zmianie/resecie hasła itp.), • relokacja rowerów w celu zapewnienia optymalnego napełnienia stacji (uzupełnianie pustej stacji), • kompleksowy serwis rowerów, • serwis pozostałego sprzętu – terminale, stojaki, elektronika, • zapewnienie użytkownikom całodobowego wsparcia telefonicznego biura obsługi klienta, • koszty transakcji płatniczych – przelewy, karty kredytowe itp., • obsługa marketingowa i medialna projektu, • zapewnienie kompatybilności systemu z innymi bezobsługowymi wypożyczalniami rowerów publicznych, prowadzonymi w Polsce przez operatora, • zapewnienie kompatybilności systemu z innymi bezobsługowymi wypożyczalniami rowerów publicznych, prowadzonymi na całym świecie przez licencjobiorców tej samej licencji (w 2018 roku to ponad 150 miast na całym świecie, w 24 krajach), • licencja na system dla bezobsługowych wypożyczalni rowerowych. Status: Możliwa do realizacji


Bezpieczny Plac zabaw na Malesinie. Propozycja zgłoszona przez Aleksandra i Łukasz Przanowscy. Przewidywana kwota realizacji: 20 000,00 zł. Wykonanie utwardzenia (chodnika) pomiędzy wejściami (furtkami) na plac zabaw, ok. 140m2, montaż stojaka na rowery – 1 szt., montaż barierki ochronnej przed furtką zapobiegającą wybiegnięciu dzieci na jezdnię - ok. 6m. Status: Możliwa do realizacji


Skacz, baw i ucz się. Gry chodnikowe w mieście. Propozycja zgłoszona przez Piotr Pętlak.

Przewidywana kwota realizacji: 30 000,00 zł

Projekt dotyczy wykonania kilku gier chodnikowych na terenie Integracyjnego Ogrodu Zabaw i Sportu Al. 600-lecia oraz chodnikach przy hali sportowej ul. Kusocińskiego 2 i Pływalni Orka czy innych ewentualnie wskazanych przez Miasto lokalizacjach. Gry chodnikowe wykonane są z prefabrykowanej masy termoplastycznej, będącej mieszaniną pigmentów, wypełniaczy, kruszywa, kulek szklanych, substancji pomocniczych oraz syntetycznej żywicy organicznej. Materiał termoplastyczny odznacza się dobrą przyczepnością do podłoża, wysoką odpornością na ścieranie i wpływ warunków atmosferycznych. Jest trwały i bezpieczny. Zalecana nawierzchnia to nawierzchnia asfaltowa, z betonu cementowego lub kostki betonowej . Wskazane lokalizacje mają odpowiednie podłoże. Status: Możliwa do realizacjiSochaczewianie wykazali dużą pomysłowość, teraz czas na komisję, która sprawdzi wnioski pod względem merytorycznym i ewentualnych braków formalnych. Łączna wartość zgłoszonych propozycji: 8 880 000,00 zł. Łączna wartość głosowanych propozycji: 3 742 000,00 zł. Do rozdysponowania jest kwota 1 200 000 zł, zatem nie wszystkie projekty mogą znaleźć się na liście. Niebawem poznamy pełną listę projektów na które będzie można oddawać głosy. 


Mieszkańcy Sochaczewa mogli zgłaszać pomysły od 24 czerwca do 11 sierpnia. Wpłynęło ich w sumie 37. Niestety, dwa z nich wpłynęły po terminie, dwa kolejne miały braki formalne, przez co musiały zostać odrzucone. Do oceny merytorycznej zakwalifikowały się 33 projekty.

Odpowiednie wydziały urzędu miejskiego sprawdziły i wydały opinię: czy dane przedsięwzięcie jest możliwe do zrealizowania w danym roku kalendarzowym, czy jego szacowana wartość mieści się w puli pieniędzy przeznaczonej na SBO 2020, czy wskazana lokalizacja jest położona na terenie będącym własnością samorządu miejskiego, rozpatrzone zostały możliwości techniczne i technologiczne realizacji konkretnych projektów oraz to jakie zaproponowane inwestycje będą generowały koszty w przyszłości. Projekty mogły być ponadto odrzucone jest: stały w sprzeczności z obowiązującymi planami i programami przyjętymi przez samorząd miejski; kolidowały z rozpoczętymi inwestycjami lub naruszałby trwałość i gwarancje niedawno oddanych do użytkowania obiektów; naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa osób trzecich, z założenie nie byłyby ogólnodostępne dla mieszkańców.


 3
Oceń
(1 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (11)

robroyrobroy
+2
ile by kosztowało rozwalenie kilku placów z kostki betonowej (pewnie by ją ktoś jeszcze odkupił) nawiezienie ziemi i posadzenie drzewek?na pewno wielu chętnych wolnotariuszy by się zgłosiło do prac,jak wygląda zabetonowane miasto widać było w Łodzi ,po ostatnich ulewach.tak na marginesie-spotkałem kilka parkingów przy blokach na osiedlu,wysypane kamieniami,przepuszczalność wody jest,i o to chodzi (2019-09-14 15:26)
sylwunia2138sylwunia2138
-2
W takim razie proszę o uzasadnienie z jakiego powodu projekty są "niemożliwe do realizacji" skoro jeden kosztuje 100 000zl, a drugi możliwy do realizacji również?. Czemu u nas w Jordanku nie można zrobić remontu i sprawić żeby był bezpieczny? Ogrodzenie od kilku lat wola o pomstę do nieba. Każde dziecko w wieku do 5 roku życia może spokojnie się przeslizgnac i wyjść na ulicę. W toi toi załatwiają się bezdomni. Śruby wystają z każdej możliwej części, a w malpim gaju podłoga się zarywa (non stop) czemu nie można zrobić bezpiecznego placu zabaw jak plac zabaw w Bloniu? Czemu u nas zawsze jest fuszerka i dobre projekty idą w odstawke na rzecz Święta straży pożarnej czy Orkanu? Śmiech na sali. Plaża również fajne miejsce, ale sorry kąpać się nie można bo woda się nie nadaje. Istna patelnia bo wcieli wszystkie drzewa. Weźcie zmiencie burmistrza i resztę pożal się Boże rządzących bo to jest po prostu śmieszne. Może inni zaczną lepiej dbać o miasto i interes mieszkańców, a nie żeby wydać kasę małym kosztem i nakładem pracy, a chwalić się, że coś się zrobiło jak to coś jest gówno warte. (2019-09-14 22:05)
kacperskyykacperskyy
0
https://www.youtube.com/watch?v=9URBEk1fq3c&t=25s

https://www.youtube.com/watch?v=S4r0nBFG4lQ&t=650s

https://www.youtube.com/watch?v=Gg4XWKu67sk&t=124su nas paśniki, plaża jak pisze koleżanka wyżej bez możliwości kąpieli oraz remonty dróg i kibli z SBO.wladza glupia ale ludzie tu mieszkajacy jeszcze bardziej.. nic sie tu nie zmieni nigdy, sochaczew zawszze pozostanie grajdołem ciagnacym sie w ogonie list miejsc przyjaznych do zamieszkania. (2019-09-16 07:59)
KStkuKStku
+2
Nie interesowałam się nigdy tym jak i gdzie zaproponować coś do tzw. budżetu obywatelskiego, ale jak już to zaproponowałabym dwie (2) rzeczy:

1.Budowę doświetleń w słabo widocznych miejscach gdzie ulokowane są przejścia dla pieszych, chodzi o np. taką czujkę jak są na klatkach schodowych która spowoduje oświetlenie przejścia gdy zbliży się pieszy i chwilkę będzie oczekiwał na możliwość przejścia.

2.Budowę czegoś podobnego jak prawdziwa, ze sztywną dyscypliną IZBA WYTRZEŹWIEŃ ! Nie może być tak, ze nasze, tak nasze pieniądze, pieniądze podatników idą na detoksykację narkomanów i meneli na szpitalnym oddziale psychiatrycznym! Czy wg logiki alkoholizm, narkomania, branie dopalaczy, nikotynizm to są choroby psychiczne – NIE , NIE , NIE !

To są wolne i samodzielne wybory każdego z tych wymienionych, czy jakieś prawo nakazuje lub namawia tych w/w do brania narkotyków, dopalaczy, wlewa w gardło menelom alkohol lub na silę w gębę pcha odpalone papierochy ? NIE ! więc jaka to choroba ? to świadomy wybór i takie przypadki powinny być leczone jeśli już w zamkniętych placówkach detoksykacji i odtruwania, pod rygorem i bez możliwości odwiedzin bliskich itp.

W Polskim prawie jakaś idiota albo ktoś kto sam ma / miał problemy alkoholowe albo był ćpunem wpisał to jako choroby psychiczne, czyli pracoholizm też powinien być leczony.

Moim zdaniem obie propozycje są pro społeczne, dotyczą pewnych zagadnień bezpieczeństwa (bo jakby zamknęli tych pijaczków spod biedronki czy kauflandu to byłoby bezpieczniej)  publicznego oraz właściwej gospodarki podatkami – ponieważ w przypadku przejść lepiej zapobiegać jak później leczyć!!! Pozdrawiam

  (2019-09-18 08:25)
stawik12stawik12
-2
kacperskyywladza glupia ale ludzie tu mieszkajacy jeszcze bardziej.. nic sie tu nie zmieni nigdy, sochaczew zawszze pozostanie grajdołem ciagnacym sie w ogonie list miejsc przyjaznych do zamieszkania. (2019-09-16 07:59) Nie słyszałem już dawno takich słusznych stwierdzeń . To ,że władza taka to wszyscy widzimy bo cóż wymagać od rugbisty ,ale że ją już po raz trzeci wybierają to dla mnie zagadka . Brawokacperskyy

(2019-09-18 12:07)
zabczynski227zabczynski227
-1
To ,że Osiecki w wieku 40 + zdobył wykształcenie i dodatkowo w jakims Radomiu mówi samo za siebie . Ja tego człowieka nie trawię , bo jego umysł nie czyni nic dobrego dla miasta . A dodatkowo dlaczergo go wybierają to już chyba księdza z Wawrzynca trzeba zapytać i obecnego posła , i jestem przekonany ,że ten ksiądz wie jakich poglądów Osiecki był wcześniej i jego rodzina.. Ale mieszkańcy grajdoła są ślepi i cóż począć . (2019-09-18 17:15)
KStkuKStku
+2
„kacperskyy”, „zabczynski227”, „stawik12” – nie zamierzam stawać w obronie Pana burmistrza lub innego polityka czy „działacza” samorządowego, ale „panowie” wasze wypowiedzi, przynajmniej w lwich częściach z nich i nie wprost ale obrażają mieszkańców miasta, a to już jest wkurzające.

„zabczyński227” wspominając o zdobytym wykształceniu w wieku 40+ masz tych co w tym wieku np. kończyli studia za gorszych od tych co kończyli je mając 2-kę z przodu ? Dodatkowo gdzie … w Radomiu  „mówi samo za siebie”. Wybacz ale gdybyś miał ILORAZ INTELIGENCJI (IQ) choć równy (nie mówię już o wyższym) temperaturze swojego ciała w życiu nie napisałbyś takich słow, raczej nawet o nich nie pomyślał. Człowiek inteligentny nawet temu po podstawówce godności, honoru, wiedzy i doświadczenia w pracy którą wykonuje nie waży się odebrać. W Radomiu? Jeżeli filia UJ powstałaby w Koziej Wólce, filia właśnie dla studentów wiekowych to też wykształcenie tych ludzi byś kwestionował bo …… w Koziej Wólce. Najgorszy element ludzi to ten element który myśli że wyżej własnej d… podskoczy, warcholstwo nie szanujące ludzi z niższym wykształceniem i na niższych stanowiskach, element gorszy od zwykłego żula – osoby inteligentne wiedzą o czym piszę!

Po co chce „pan” pytać księdza? Po waszych wpisach wcześniejszych widać, że wystarczy jak zwrócicie się z pytaniem do swoich idoli – Grzesia z peło, Kasi z n.pl, wiosennego Robercika, napiszcie do tvn’u – oni wam odpowiedzą dlaczego społeczeństwo sochaczewskie wybiera tak, a nie inaczej!?

Jeżeli zaś nie podoba wam się miasto które śmiecie nazywać „grajdołem” to (rzadko bywam ordynarna ale tym razem mnie odpalono) po kiego wała tu mieszkacie? Jakim prawem wyzywasz mieszkańców od ślepców ? Po co jeszcze tu przebywacie, przenieście się np. do warszawki do Rafałeczka będziecie mieć lepiej i wcześniej kształconego szefa miasta, nie grajdołka, ale sama stolica!!! Napisałabym dosadniej, ale raz, że to forum publiczne, dwa, że tacy jak wy zaraz popłaczą się do administracji forum lub zaczęliby sądem straszyć komunistyczno – niemiecko-żydowskim sądem, bo do polskiego - Polaka Prokuratora lub Polki Prokuratorki byście nie poszli!

"panie" "zabczynski227", wyksztalcony, "inteligentny" proponuję start w nastepnych wyborach na burmistrza - odwagi męskiej troszkę ! przyznając się do nick'u na "es" do "grajdołka" i "ślepcow" - wygrasz "pan" na pewno! 

I tak z tematu Budżetu Obywatelskiego i propozycji do niego przechodzimy w brudną, wręcz chamską politykę, obrażanie mieszkańców, plucia na miasto, kwestionowania wykształcenia itp. itd.

  (2019-09-19 12:27)
kacperskyykacperskyy
-1
"Jeżeli zaś nie podoba wam się miasto które śmiecie nazywać „grajdołem” to (rzadko bywam ordynarna ale tym razem mnie odpalono) po kiego wała tu mieszkacie?"powiem przewrotnie, jesli ci sie nie podoba to co tu piszemy to po co sie logujesz i to czytasz?teraz widzisz bezsensownosc swojej wypowiedzi? :)mieszkam bo mam mieszkanie ale nie o to tu chodzi,., mam godzic sie na to gowno płynące wkoło mnie i byc takim samym ignorantem jak ty? klakierem pisu, ktory bezmyslnie akceptuje kazde debilne rozwiazanie i sie jeszcze z tego cieszy tylko dlatego ze ktos jest z pisu?albo miec podejsci? dobrze ze wogole cos robia???wlasnie przez takich ludzi jak ty - jest tak jak jest. (2019-09-19 13:28)
jakub-tmjakub-tm
+1
Naprawdę nie ma lepszych pomysłów ???

95 lecie Orkanu, czy 150-lecie straży .. za tę kwotę można by spokojnie oświetlić kilka przejsć dla pieszych w centrum czy Chodakowie gdzie po zmroku, a tym bardziej kiedy pada nie da się uchwycić pieszego, który na dodatek wyłania się zza drzewa stojącego przy przejsciu

(2019-09-19 20:27)
sylwunia2138sylwunia2138
0
Skoro dziennikarz z Expressu Sochaczewskiego podjął się wyjaśnienia "głupiej" mieszkańcem Sochaczewa tajemnice dotyczące wniosków do Budżetu Obywatelskiego to ja również Panu coś wyjaśnię. Otóż Pan również mógłby od czasu do czasu pomyśleć skoro to nie boli. Czasem ta "głupia" mieszkanka może się okazać osobą o wykształceniu wyższym, a napewno okulturze lepszej niż Pana. Myśli Pan, że taki chamski i przesmiewczy ton w stosunku do obywatela jest naprawdę fajny? To tylko pokazało jak niski poziom inteligencji Pan reprezentuje. Widzę, że, aby być dziennikarzem wystarczy buractwo, chamstwo, i złośliwość. Taki był ten artykuł. A szkoda, że nie przytoczyl Pan całej mojej wypowiedzi, a jedynie część, która Panu odpowiadała. Szczerze to Pan próbował ze mnie zrobić posmiewisko, ale jak widać po poniższych komentarzach spora część osób jest podobnego zdania odnośnie Budżetu Obywatelskiego w Sochaczewie. Owszem, to mieszkańcy piszą i zgłaszają projekty, ale, szkoda tylko, że te, które faktycznie są przydatne jak remonty niektórych ulic itp wogole nie przechodzą. Za to obchody 95-lecia Orkanu oczywiście. (2019-09-19 22:45)
linulinu
+1
Zastanawiam się o co jest to pałowanie? Problemów w miescie jest co nie miara, a robimy qwa park linowy na stdionie w Chodakowie, ale żeby do niego dojść, trzeba wybić sobie zęby na powyginanym i dziurawym chodniku.

Pytanie teraz: co jest ważniejsze, park linowy czy chodnik który wygląda jak wiejska droga? (2019-09-20 06:53)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy