Centrum Monitoringu - raport za III kwartał

WYNIKI OSIĄGNIĘTE PRZEZ CENTRUM MONITORINGU ZA OKRES 1.07 – 30.09.2009

W opisanym okresie czasu operatorzy wykonali 343 dyżurów 8 godzinnych, zarejestrowano 252 zdarzenia, o których poinformowano dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie, oraz dwa zdarzenia, o których poinformowano dyspozytora Pogotowia Ratunkowego. W sumie ujawniono 432 wykroczenia i przestępstwa. Rozbieżność ilości wykroczeń i ilości przekazanych policji informacji wynika z faktu, że w zdarzeniu np. piciu alkoholu uczestniczyło kilka osób, z których każda popełniała wykroczenie.

61,6% zarejestrowanych zdarzeń dotyczyło spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Widoczne są godziny względnego spokoju: od godz. 3.00 do godz. 7.00 rano, w pozostałym czasie ilość zdarzeń rozkłada się nieregularnie.

W rozbiciu na poszczególne dni tygodnia zdarzenia rozkładały się następująco:
Poniedziałek: 26 zdarzeń
Wtorek: 36 zdarzeń
Środa: 36 zdarzeń
Czwartek: 29 zdarzeń
Piątek: 35 zdarzeń
Sobota: 54 zdarzenia
Niedziela: 36 zdarzeń

Analiza danych dotyczących kategorii zdarzeń opisanych jako bójki i pobicia pozwala na wysunięcie tezy, że występują one w godzinach wieczorowo nocnych w rejonach lokali usytuowanych przy ul. ul. Sienkiewicza, Pokoju i Żeromskiego

W analizowanym okresie czasu Centrum Monitoringu wykonało 105 czynności zleconych przez Komendę Powiatowa Policji w Sochaczewie, związanych z obserwacją wybranych rejonów miasta pod kątem ujawniania osób mogących być sprawcami zdarzeń przestępczych. Ponadto przekazano Policji 32 fotografie dokumentujące naruszanie prawa oraz 12 nośników danych CD i DVD z nagraniem ok. 26.5 godziny sytuacji, gdzie w formie video utrwalono naruszanie prawa w rejonach objętych monitoringiem.

Raport sporządził: Waldemar Kaźmierczak

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy