Co dalej ze szpitalem powiatowym?

/ 6 komentarzy / 2 zdjęć
Zdjęcia i foto: Co dalej ze szpitalem powiatowym? Zdrowie sochaczew

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu radni koalicji rządzącej powiatem sochaczewskim (PiS oraz SFS), ignorując słuszne uwagi i zastrzeżenia radnych opozycyjnych, zagłosowali za Programem Naprawczym Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego”w Sochaczewie. Dokument dotyczył 2017 roku i został złożony do Zarządu Powiatu w dniu 31 października 2018 roku, czyli miesiąc po ustawowym terminie. Program obejmował lata 2017, 2016 i 2015, w których szpital zanotował finansową stratę!!! Znowelizowana w 2016 roku ustawa o działalności leczniczej zmieniła nieco zasady postępowania w przypadku wystąpienia ujemnego wyniku finansowego w SPZOZ, wprowadzając konieczność podjęcia określonych działań zarówno po stronie powiatu, jak i po stronie szpitala. Rok 2017 to drugi rok obowiązywania tego przepisu.


Czy Zarząd Powiatu egzekwował ustawowy przepis?

Dyrektor samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który zamknął rok stratą, musi sporządzić program naprawczy. Po raz pierwszy programy naprawcze przygotowywały te SPZOZ, które wygenerowały stratę w 2016 roku. Sochaczewski szpital zanotował w 2016 roku ponad milionową stratę, ale programu naprawczego Zarządowi Powiatu nie przedstawił. Zrobił to nowy dyrektor pod koniec 2018 roku, kiedy szpital zanotował stratę w 2017 roku. Zarząd Powiatu przedstawił radnym program naprawczy, dotyczący sytuacji szpitala w 2017 roku, do zatwierdzenia dopiero w marcu 2019 roku!!! Musztarda po obiedzie. Co dziwne, radnym głosującym za tym programem nie przeszkadzała informacja podana podczas sesji, że szpital za 2018 rok również zanotował stratę (ok. 1,4 mln zł). Czyli przegłosowany i przyjęty przez koalicyjną większość radnych program naprawczy nie tylko nie poprawił sytuacji finansowej szpitala, ale ta uległa dalszemu pogorszeniu.


Co w takiej sytuacji sugeruje ustawa o działalności leczniczej?

Dla podmiotu tworzącego szpital (powiatu) istotna co do dalszego postępowania jest:

- wysokość funduszu zakładu SPZOZ,

- wartość rocznej amortyzacji i jej relacja do straty finansowej szpitala.

W pierwszej kolejności do pokrycia swojej straty jest zobowiązany sam SPZOZ. Warunkiem dokonania tej czynności jest dysponowanie funduszem zakładu w wystarczającej wysokości. Gdy fundusz nie pozwala na rozliczenie wyniku, czyli ma wartość niższą niż wygenerowana strata, kolejne działanie to skorygowanie wyniku o amortyzację. Ujemny wynik tego działania wskazuje na konieczność pokrycia straty w tak wyliczonej wysokości przez organ założycielski. Na wykonanie tego obowiązku jest 9 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, tj. w przypadku pokrywania straty za rok 2017, nie później niż do końca marca 2019 roku.


Elementy programu naprawczego

Niezależnie od tego, czy wynik zostanie ostatecznie rozliczony przez sam zakład, czy też pokryty środkami finansowymi przekazanymi przez powiat, kierownik jednostki, która zakończyła ubiegły rok stratą, jest zobowiązany do sporządzenia programu naprawczego. Podstawą jego przygotowania jest raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok, w którym wystąpiła strata. Zakres czasowy programu powinien obejmować okres nie dłuższy niż 3 lata. Program naprawczy dla sochaczewskiego szpitala niestety nie obejmował okresu na 3 lata (2017, 2018, 2019), tylko za 3 lata (2017, 2016, 2015). Absurd!!! W uzasadnieniu do uchwały wprowadzono subtelną zmianę do ustawowego brzmienia, zastępując wyraz „na” wyrazem „za”!!! Podczas sesji przedstawiciele szpitala uzasadniali tę sytuację, trudnymi do przewidzenia przychodami i polityką finansową NFZ. Szkoda, że Zarząd Powiatu nie pomógł szpitalowi w przygotowaniu tego dokumentu i nie skorzystał z pomocy Związku Powiatów Polskich. Z podobnymi problemami borykały się przecież inne szpitale powiatowe. W internecie można też znaleźć dobre przykłady, np. program naprawczy dla szpitala powiatowego w Bartoszycach:

https://bipspbartoszyce.warmia.mazury.pl/akty/1661/uchwala-w-sprawie-zatwierdzenia-programu-naprawczego-szpitala.html

Czy radni koalicji, głosujący tak bezkrytycznie pomogli szpitalowi? Za kilka miesięcy będą głosować kolejny program naprawczy za 2018 rok i mam nadzieję, że tym razem zgodnie z przepisami na lata: 2018, 2019, 2020!


Jerzy Żelichowski, radny powiatowy

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (6)

jerzyk2205jerzyk2205
0
"Rząd i PiS walczy przede wszystkim z apatią, paraliżem instytucji państwowych, bylejakością w państwie i samorządach, to jest kierunek naszego działania" - mówił premier Mateusz Morawiecki w sobotę podczas konwencji regionalnej PiS w Gdańsku.

No, nareszcie! Lepiej późno, niż wcale. (2019-04-01 13:03)
wbienkowbienko
0
@jerzyk2205 spokojnie, cudów nie ma,kruk krukowi oka nie wykole.Rząd i PiS walczy bylejakością w państwie i samorządach – hi, hi, hi – no dobre, dobre

Rząd i PiS walczy z paraliżem instytucji państwowych – buuuuuhahaha, o rany no nie wytrzymam, ale jaja

Rząd i PiS walczy przede wszystkim z apatią – bawiąc do łez - taka terapia śmiechemZe słownika nowomowy MM:

Walczyć, to wykonywać czynność polegająca na jeżdżeniu walcem po wszystkim co się pod walec nawinie.(2019-04-01 19:16)
jerzyk2205jerzyk2205
0
Jazda walcem po wszystkim może do czasu upajać, ale nie da się wykluczyć rosnącego ryzyka, że walczak ze swoimi teoriami też może trafić pod walec. A SORy w kraju zaczynają ostatnio niedomagać. (2019-04-01 21:21)
jerzyk2205jerzyk2205
0
Jutro o godz.13.00 Związek Powiatów Polskich wspólnie z Ogólnopolskim Związkiem Pracodawców Szpitali Powiatowych organizują pod Ministerstwem Zdrowia w Warszawie milczącą pikietę.

http://wartowiedziec.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=50264:ratujmy-szpitale-powiatowe&catid=52:aktualnosci&Itemid=128 (2019-04-01 22:48)
GrabiecGrabiec
0
A czy Powiat Sochaczewski i nasz szpital brali udział w tej pikiecie? (2019-04-03 06:40)
pierwsza_krewpierwsza_krew
-1
Protest szpitala to jak protest najgorszego ucznia w klasie, który nie chce ci się uczyć, jest miernotą ale jak chcą cię wyrzucić ze szkoły to zaczynasz protestować, że to nauczyciele winni, że powinni dalej go uczyć a państwo ponosić koszty tej nauki. (2019-04-03 07:49)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy