CPK inwestycje – zapytaliśmy o przebieg konsultacji w zakresie Sochaczewa

Zdjęcia i foto: CPK inwestycje – zapytaliśmy o przebieg konsultacji w zakresie Sochaczewa Inwestycje sochaczew

Inwestycje związane z budową nowego portu lotniczego to szereg zadań, które będą dotyczyły mieszkańców znacznego regionu Mazowsza. Co więcej, nowo powstałe linie w założeniu obejmą większość regionów kraju. Centralny Port Komunikacyjny zatem wiąże się z wieloma inwestycjami, które będą miały wpływ na życie mieszkańców. 


O niedawno przeprowadzonych konsultacjach rozmawialiśmy z Konradem Majszykiem, dyrektorem komunikacji CPK.


Ile wniosków wpłynęło w ramach konsultacji?

Analizujemy uwagi i opinie, które wpłynęły do nas w ramach konsultacji Strategicznego Studium Lokalizacyjnego CPK (SSL). Mieszkańcy dostarczyli nam ponad 33 tys. wniosków elektronicznych, a uwagi nadsyłane pocztą nadal spływają do spółki, ponieważ liczy się data nadania.Jak widać, odzew jest duży, ale pamiętajmy też o skali naszych inwestycji. W ramach SSL poddaliśmy konsultacjom ponad 1.600 km planowanych linii kolejowych i ponad 400 km Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej której inwestorem będzie GDDKiA.


Można określić ile wniosków wpłynęło z poszczególnych miejscowości, np. z Sochaczewa?

Wszystko w swoim czasie. Do czasu przygotowania przez nas raportu, w którym podsumujemy konsultacje SSL dla całej Polski, nie podajemy szczegółów dotyczących treści wybranych wniosków -  i ta sama zasada dotyczy też Sochaczewa. Raport powinien być gotowy do końca czerwca br. Ostateczny termin będzie zależał od liczby i złożoności uwag przekazywanych w wersji papierowej.


Mieszkańcy martwią się przebiegiem tras, czy konsultacje pomogą w rozwiązaniu obaw?

Właśnie po to zorganizowaliśmy konsultacje. W rejonie Sochaczewa planujemy przeprowadzić tzw. szprychę nr 1, a konkretnie pierwszy odcinek CMK Północ, czyli przedłużenia Centralnej Magistrali Kolejowej z Korytowa (w sąsiedztwie Żyrardowa) w stronę planowanego lotniska, a dalej w kierunku Płocka, Grudziądza i Trójmiasta. Szczegóły tych planowanych rozwiązań można zobaczyć na mapach na stronie konsultacje.cpk.pl


Podkreślam jednak z całą mocą: żaden z przedstawionych przez nas wariantów nie jest przesądzony, ostateczny ani preferowany. Ogłosiliśmy konsultacje po to, żeby zapytać mieszkańców i lokalne władze o zdanie, a nie po to, żeby narzucać im gotowe rozwiązania.


Jeśli ktoś mówi lub pisze inaczej, to jest to po prostu nieprawda. Apelujemy o zdrowy rozsądek. Nowe linie kolejowe są w Polsce potrzebne, co do tego nie ma chyba wątpliwości, a my chcemy je zaplanować, zaprojektować i wybudować w zgodzie z sąsiadami inwestycji.


Zatem mieszkańcy nie mają się czego obawiać w związku z przedstawionymi propozycjami?

Celem zakończonych właśnie konsultacji było określenie korytarzy inwestycji kolejowych - o szerokości kilku kilometrów - które będą podstawą do dalszych prac studialno-projektowych. Wewnątrz korytarzy nasi planiści zaproponowali po kilka wariantów przebiegu nowych linii. Na razie mają one charakter wyłącznie orientacyjny i będą stanowiły punkt wyjścia do dalszych prac planistyczno-projektowych. Na ich podstawie w żadnym razie nie można wnioskować na temat ostatecznego przebiegu tras kolejowych ani drogowych.

 

Włączenie mieszkańców w proces prac przygotowawczy na tak wczesnym etapie jest, naszym zdaniem, dobrą praktyką. Liczymy na wypracowanie szczegółowych rozwiązań, które docelowo mogą zostać zaakceptowane przez ludzi.


Bardzo nam zależy, żeby przeprowadzić nasze inwestycje we współpracy mieszkańcami i samorządami.


Jakie są kolejne kroki?

W ciągu najbliższych miesięcy CPK planuje rozpocząć kolejny etap konsultacji: sukcesywnie organizowane będą spotkania z samorządami w gminach, które znajdują się na trasie wariantów. Lista naszych kolejnych aktywności jest długa. Planujemy np. przygotowanie studium wykonalności dla poszczególnych linii, a także wykonanie dla nich oceny oddziaływania na środowisko, która zostanie poprzedzona inwentaryzacjami przyrodniczymi. W planach mamy też przedstawienie bardziej szczegółowych rozwiązań technicznych, np. przejścia nowych linii kolejowych przez wytypowane obszary na estakadach lub w tunelach.


Linia kolejowa nie jest inwestycją, której należy się bać i w obawie przed którą należy protestować. Kolej to cywilizacyjna szansa, wygoda i po prostu ułatwienie dla ludzi. Zapraszamy mieszkańców i samorządy do włączenia jako nasi partnerzy w proces inwestycyjny CPK. 


Dziękuję za rozmowę

D.M.


Foto podglądowe, materiały gminy Sochaczew. 

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy