Cyfrowa Misja 2015+

7 maja w hotelu Chopin odbyła się przygotowana przez sochaczewski ratusz - konferencja pod hasłem Cyfrowa Misja 2015+. Spotkanie było poświęcone cyfryzacji, która stała się misją wielu samorządów na terenie całej Polski, a główny nacisk położono na zjawisko tzw. wykluczenia cyfrowego.

Otwierając konferencję burmistrz Piotr Osiecki powiedział, że na przestrzeni wieków różnie rozumiano słowo wykluczenie, a nasze pokolenie poznało jeszcze jedną definicję tego zjawiska wykluczenie cyfrowe. Okazuje się, że jest ono równie groźne, może spychać rodziny na margines ekonomiczny, utrudniać dostęp do pracy, zasobów wiedzy. 

- W mikroskali staramy się temu wyzwaniu sprostać, na to wyzwanie skutecznie odpowiedzieć. Jedną z dróg jest wykorzystywanie środków europejskich na prowadzenie kolejnego już programu poprawiającego dostęp do nowoczesnych technologii. Jest jeszcze wiele do zrobienia, choćby w pokonywaniu barier mentalnych. Wiele się mówi o e-administracji, o zadaniach stojących przed urzędami różnego szczebla, ale e-administracja nie zadziała, jeśli nie będzie e-obywatela podkreślał P. Osiecki.

Jego zdaniem każde, nawet drobne działania są ważne, bo wedle wszelkich statystyk Polska nie należy do czołówki państw wykorzystujących nowoczesne technologie w komunikacji, biznesie, zarządzaniu i innych dziedzinach życia.

O konkretnych działaniach władz samorządowych w tym kierunku mówił z-ca burmistrza Marek Fergiński. Przedstawił kilka projektów z zakresu wykluczenia cyfrowego wdrażanych przez miasto (Sochaczew Miasto e-Innowacji, R@CK Rodziny Cyfrowych Kompetencji i Sochaczewskie Partnerstwo na rzecz e-Integracji), zamierzenia związane z dalszym informatyzowaniem placówek podległych ratuszowi, wprowadzaniem e-administracji, udostępnianiem szerokopasmowego internetu coraz szerszemu gronu odbiorców. Najwięcej uwagi poświęcił projektowi Sochaczew Miasto e-Innowacji, który zakłada dostarczenie dostępu do Internetu dla 250 gospodarstw domowych, przekazanie beneficjentom 50 komputerów, budowę stacji bazowych i przekaźników.

W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele firm dostarczających Internet i usługi z zakresu nowych technologii, beneficjenci programu Sochaczew Miasto e-Innowacji, szefowie sochaczewskich szkół, jednostek pomocy społecznej także walczących z wykluczeniem cyfrowym oraz wójtowie gmin Sochaczew i Nowa Sucha pracujący wspólnie z miastem nad projektem Sochaczewskie Partnerstwo na rzecz e-Integracji.

 

Sochaczew Miasto e-Innowacji

Celem Projektu jest dostarczenie dostępu do Internetu dla 250 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (czyli takich, które nie posiadają dostępu do Internetu). Rekrutacja chętnych potrwa do 31 maja.

W projekcie mogą wziąć udział:

gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej

gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych

dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych

osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym

rodziny zastępcze

osoby z grupy 50+

dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce

Więcej informacji i formularze do pobrania można znaleźć na stronie www.isochaczew.com

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Autor tego artykułu: Urząd Miasta w Sochaczewie wyłączył możliwość komentowania.

e-Sochaczew.pl poleca filmy