Czas na samodzielność - 28.08.2008

„CZAS NA SAMODZIELNOŚĆ”


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie jest realizatorem projektu „Czas na samodzielność” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII działanie 7.1, poddziałanie 7.1.2.

Projekt jest adresowany, głównie ludzi młodych, z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są lub byli wychowankami rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych lub mają orzeczoną grupę inwalidzką lub stopień niepełnosprawności.

Celem projektu jest:
- zwiększenie szans i przygotowanie do życia społecznego i zawodowego osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, rodziny zastępcze jak również osoby niepełnosprawne,
- przygotowanie do samodzielnego życia,
- wspieranie i pomoc specjalistyczne dla rodzin zastępczych w przygotowaniu wychowanków do życia poza rodziną,
- integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,
- nabycie kompetencji zawodowych,
- diagnoza predyspozycji zawodowych i dokonanie wyboru ścieżki zawodowej,
- integracja społeczna dzieci opuszczających rodziny zastępcze i osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu planujemy zorganizować m. innymi :
- kurs prawa jazdy
- kurs ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
- kurs – Jak sobie radzić na rynku pracy
- kurs – Komunikacja interpersonalna
- indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
- warsztaty psychologiczne
- zakup woucherów na samodzielny zakup usług sportowych i kulturalnych
- zajęcia wyrównawcze
- poradnictwo prawne
- treningi kompetencji i umiejętności społecznych
- wypłatę zasiłków rzeczowych na usamodzielnienie się
- seminaria informacyjno-integracyjne
- spotkanie edukacji obywatelskiej
- spotkania i wyjazdy integracyjne dla dzieci z domu dziecka
- turnusy i zabiegi rehabilitacyjne.

 

0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy