Czego boi się burmistrz?

/ 36 komentarzy
Zdjęcia i foto: Czego boi się burmistrz? Radni i rady samorządowe sochaczew

To już po raz drugi Przewodnicząca Rady Miejskiej odmówiła zwołania sesji nadzwyczajnej na wniosek radnych klubów Porozumienie Obywatelskie – Sochaczew i  Porozumienie Ziemi Sochaczewskiej. Jestem przekonana, że decyzja Przewodniczącej, nie była jej decyzją samodzielną. Wykonała Ona tylko zalecenia burmistrza. A skoro tak – to czego boi się burmistrz? Dlaczego nie chce podjąć rozmowy na wskazane przez nas (wnioskodawców) tematy? Czy ma coś do ukrycia? Czy może to zwykła arogancja i brak szacunku dla innych, czy jak kto woli „brak ludzkiej przyzwoitości”?

 

Już raz pisałam, że burmistrz o problemach miasta nie chce rozmawiać z radnymi a tym samym z mieszkańcami, których reprezentujemy – bo to oni nas wybrali do pełnienia mandatu. Na poruszane przez nas tematy burmistrz przyjmuje postawę „trzech małp”: nie widzę, nie słyszę, nie mówię”, a jedyna konwersacja odbywa się za pomocą mediów. Zastanawiające jest, że zamiast otwarcie podjąć rozmowę, to próbuje on zdyskredytować pytających w oczach społeczności sochaczewskiej, wykorzystując do tego swoją tubę propagandową „Ziemię Sochaczewską”.

To wszystko powoduje, że nie potrafię uciec od porównań, jakie metody są stosowane w sytuacji rozgrywającej się na Ukrainie. Gdzie z pozycji siły z wykorzystaniem własnego aparatu, ktoś realizuje swoją politykę, a używając propagandy udaje niezaangażowanego w konflikt. Szkoda tylko, że realizowana siłowo polityka (mam na myśli tę miejską) przynosi więcej szkody niż korzyści mieszkańcom miasta. Celowo użyłam sowa „siłowo”, bo rzeczą powszechnie wiadomą jest, że burmistrz ma większość w Radzie i niestety „radni burmistrza” bezkompromisowo i bez zmrużenia oka głosują tak, jak dostali wytyczne. Nigdy o nic nie pytają, nigdy nie mają wątpliwości i nigdy nic ich niepokoi.

Tematy, o których chcieliśmy rozmawiać, to kwestia stanu technicznego mostu na rzece Bzurze i realizacja projektu budowy kanalizacji sanitarnej, etap I.

 

Pytam:

1.         Co jest problemem dla burmistrza, żeby radnym przedstawić dokument ekspertyzy technicznej mostu i uspokoić nas, że faktycznie nie ma żadnego zagrożenia?

2.         Co jest problemem dla burmistrza, żeby radnym udzielić rzeczowej informacji, jak realizowany jest projekt budowy kanalizacji i czy nie ma zagrożenia zwrotu części dofinansowania UE?

3.         Co jest problemem dla burmistrza, żeby radnym, a tym samym mieszkańcom udzielić odpowiedzi, dlaczego miasto nie skorzystało z programu, w ramach którego mieszkańcy mogliby nieodpłatnie przyłączać się do kanalizacji sanitarnej?

 4.         Co jest problemem dla burmistrza, żebym radnym wyjaśnić, dlaczego nie sięgnięto po środki unijne na realizację II etapu tego projektu?

 

Panie burmistrzu, być może nasze pytania są głupie i infantylne, ale w szkole mnie uczono, że nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.

 

foto: Prace ZWiK przy budowie kanalizacji, źródło e-Sochaczew.pl

 

 5
Oceń
(2 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (36)

plastekplastek
0
Można się domyśleć,że odpowiedzi na te pytania były by zbyt bolesne dla Burmistrza.A napewno pojawiły by się inne trudne zagadnienia.Zamek do remontu po remoncie,koszty związane z nowym planem zagospodarowania,czyt.pierzeja przywieziona w walizce z Warszawy przez znanego profesora.Burmistrz  funduje jego studentom kilku tysięczne nagrody za wizualizacje obiektów przy tragicznej sytuacji finansowej budrzetu. (2014-05-14 14:29)
plastekplastek
0
budżetu -błąd (2014-05-14 14:36)
JORDKASJORDKAS
0


USTAWAz dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym  Art. 20.

1.        
Rada gminy
obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie
rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do
zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami
uchwał
.……………………………………….……………………………………….3. Na wniosek
wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany
jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać
wymogi określone w ust. 1 w zdaniu drugim
9.0pt;line-height:115%">. Pkt. 3 dotyczy tzw. "sesji nadzwyczajnej" o którą wnioskowali "mędrcy opozycyjni"  . Ja
poczytałem przepisy i sprawa jest prosta:Gdy jest
wniosek z załączonymi projektami uchwał – jest sesja,Gdy ktoś składa
tylko sam wniosek (tak jak to zrobiła opozycja) – sesji nie ma.Czy to naprawdę tak trudno pojąć ?
(2014-05-14 15:50)
MasłowskiMasłowski
0
Nie ma obligatoryjnego obowiązku aby w każdym przypadku zwołania sesji w porządku obrad były projekty uchwał. JORDKAS jest w błędzie.  (2014-05-14 17:35)
JORDKASJORDKAS
0


Do "Masłowskiego" Jak się nie ma argumentów merytorycznych, to pozostaje tylko
próba "wykręcania kota ogonem".Ale ad rem,Gdyby ustawodawca nie ustanowił wymogu dołączenia projektów
uchwał do wniosku o zwołanie sesji jako bezwzględnie obowiązującego, to dodał
by punkt typu: "Nie obowiązuje w przypadku, gdy na sesji nie przewiduje
się podejmowania uchwał".A jak widać tego nie zrobił ! Proszę więc nie szukać "dziury w całym".(2014-05-14 17:51)
JORDKASJORDKAS
0
jeszcze do Masłowskiego,

bardzo proszę o podanie przepisów, na podstawie których : font-family:"Calibri","sans-serif";mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:
Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-ansi-language:PL;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">"Nie ma
obligatoryjnego obowiązku aby w każdym przypadku zwołania sesji w porządku
obrad były projekty uchwał." (2014-05-14 18:01)
IrekisIrekis
0


Na wniosek, co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy
przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni
od dnia złożenia wniosku.„Do wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej dołącza się
porządek obrad wraz z projektami uchwał. Dnia, w którym do przewodniczącego
wpłynął taki wniosek, nie wlicza się do biegu siedmiodniowego terminu, w którym
sesja musi się odbyć. W ramach tych siedmiu dni przewodniczący dysponuje
swobodą w ustaleniu konkretnej daty zwołania sesji.    Przewodniczący nie może zwołać sesji w przypadku, gdy
otrzymał wniosek zawierający minimalną wymaganą ilość podpisów, a następnie
jeden z radnych wycofał swoje poparcie dla tego wniosku. Wycofanie to musi
nastąpić jednak przez wysłaniem zawiadomień przez przewodniczącego o sesji.

W zawiadomieniu o zwołaniu sesji przewodniczący ma prawo wskazać dane
personalne radnych, którzy o ten wniosek wnieśli normal">. Na sesji nadzwyczajnej nie muszą zapadać rozstrzygnięcia w postaci
uchwał, jeżeli więc radni wnoszący o jej zwołanie nie przywidują podejmowania
takich czynności, nie muszą oni wraz z wnioskiem przedstawiać projektów uchwał,
wystarczy tylko porządek obrad. „A tak na marginesie
kilkoro radnych którzy systematycznie domagają się obniżenia cen za wodę i ścieki,
jawności w ustalaniu gospodarki dokonywanej przez ZWiK , prawdy w sprawie
dokonanych przyłączeń i ewentualnych negatywnych skutków dla budżetu miasta
czyli dla kieszeni wszystkich mieszkańców miasta Sochaczewa( normal">oczywiście nie dotyczy to Burmistrza Osieckiego który podobno w tym mieście
nie mieszka )Widząc, że na sesjach
nie tylko mieszkańcy, ale też radni opozycyjni są klasyfikowani przedmiotowo
przez wiadomo, kogo. Poprosili o sesje, na której każdy mógłby zapytać, wyrazić
swoje wątpliwości czy też pochwalić przedstawicieli wadzy, aby każdy mieszkaniec
naszego ślicznego, choć od trzech lat pokrywającego się mrokiem miasta mógł dowiedzieć
się jak jest naprawdę z tą wodą i mostem Niestety potraktowano nas a właściwie Was
szanowni mieszkańcy Sochaczewa, których kilka tysięcy głosów otrzymali radni podpisujący
się pod prośbą o zwołanie sesji poświeconej tym ważnym tematom jak cos
niepotrzebnego po prostu jesteście przeciw wadzy to jesteście zbędni.Teraz odbędzie się sesja
zwykła, na której jak zwykle uśmiechnięte ludziki powiedzą jak to jest dobrze i
jacy mu jesteśmy źli.Pozdrawiam Irek Kisiołek
radny(2014-05-14 19:17)
rob-imirob-imi
0
Policzyłem panie Kiosiołek.
Na radnych, którzy złożyli wniosek głosowało dokładnie 1518 osób. Do kilku tysięcy sporo brakuje. Cała Wasza argumentacja jest tak samo wiarygodna, jak liczby, którymi się Pan posługuje.  (2014-05-14 19:43)
JORDKASJORDKAS
0
Do Ireks„Na sesji
nadzwyczajnej nie muszą zapadać rozstrzygnięcia w postaci uchwał, jeżeli więc
radni wnoszący o jej zwołanie nie przywidują podejmowania takich czynności, nie
muszą oni wraz z wnioskiem przedstawiać projektów uchwał, wystarczy tylko
porządek obrad”.Bardzo proszę o wskazanie przepisu, a konkretnie art./pkt., który mówi o powyższym.
(2014-05-14 19:49)
JORDKASJORDKAS
0
Do Ireks

Proszę nie mówić, że odmowa zwołania sesji na podstawie błędnie sporządzonego wniosku, jest złym potraktowaniem mieszkańców. Pan nie ma moralnego prawa wypowiadania się  "niby" w imieniu mieszkańców w taki sposób, a przynajmniej do zakończenia śledztwa w sprawie afery w DPS, w której był Pan jednym z zatrzymanych.  
(2014-05-14 19:58)
IrekisIrekis
0
a wniosek, co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy
przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni
od dnia złożenia wniosku.


„Do wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej dołącza się
porządek obrad wraz z projektami uchwał. Dnia, w którym do przewodniczącego
wpłynął taki wniosek, nie wlicza się do biegu siedmiodniowego terminu, w którym
sesja musi się odbyć. W ramach tych siedmiu dni przewodniczący dysponuje
swobodą w ustaleniu konkretnej daty zwołania sesji.    Przewodniczący nie może zwołać sesji w przypadku, gdy
otrzymał wniosek zawierający minimalną wymaganą ilość podpisów, a następnie
jeden z radnych wycofał swoje poparcie dla tego wniosku. Wycofanie to musi
nastąpić jednak przez wysłaniem zawiadomień przez przewodniczącego o sesji.

W zawiadomieniu o zwołaniu sesji przewodniczący ma prawo wskazać dane
personalne radnych, którzy o ten wniosek wnieśli normal">. Na sesji nadzwyczajnej nie muszą zapadać rozstrzygnięcia w postaci
uchwał, jeżeli więc radni wnoszący o jej zwołanie nie przywidują podejmowania
takich czynności, nie muszą oni wraz z wnioskiem przedstawiać projektów uchwał,
wystarczy tylko porządek obrad. „A tak na marginesie
kilkoro radnych którzy systematycznie domagają się obniżenia cen za wodę i ścieki,
jawności w ustalaniu gospodarki dokonywanej przez ZWiK , prawdy w sprawie
dokonanych przyłączeń i ewentualnych negatywnych skutków dla budżetu miasta
czyli dla kieszeni wszystkich mieszkańców miasta Sochaczewa( normal">oczywiście nie dotyczy to Burmistrza Osieckiego który podobno w tym mieście
nie mieszka )Widząc, że na sesjach
nie tylko mieszkańcy, ale też radni opozycyjni są klasyfikowani przedmiotowo
przez wiadomo, kogo. Poprosili o sesje, na której każdy mógłby zapytać, wyrazić
swoje wątpliwości czy też pochwalić przedstawicieli wadzy, aby każdy mieszkaniec
naszego ślicznego, choć od trzech lat pokrywającego się mrokiem miasta mógł dowiedzieć
się jak jest naprawdę z tą wodą i mostem Niestety potraktowano nas a właściwie Was
szanowni mieszkańcy Sochaczewa, których kilka tysięcy głosów otrzymali radni podpisujący
się pod prośbą o zwołanie sesji poświeconej tym ważnym tematom jak cos
niepotrzebnego po prostu jesteście przeciw wadzy to jesteście zbędni.Teraz odbędzie się sesja
zwykła, na której jak zwykle uśmiechnięte ludziki powiedzą jak to jest dobrze i
jacy mu jesteśmy źli.Pozdrawiam Irek Kisiołek
radny


(2014-05-14 20:16)
IrekisIrekis
0
a wniosek, co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy
przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni
od dnia złożenia wniosku.


„Do wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej dołącza się
porządek obrad wraz z projektami uchwał. Dnia, w którym do przewodniczącego
wpłynął taki wniosek, nie wlicza się do biegu siedmiodniowego terminu, w którym
sesja musi się odbyć. W ramach tych siedmiu dni przewodniczący dysponuje
swobodą w ustaleniu konkretnej daty zwołania sesji.    Przewodniczący nie może zwołać sesji w przypadku, gdy
otrzymał wniosek zawierający minimalną wymaganą ilość podpisów, a następnie
jeden z radnych wycofał swoje poparcie dla tego wniosku. Wycofanie to musi
nastąpić jednak przez wysłaniem zawiadomień przez przewodniczącego o sesji.

W zawiadomieniu o zwołaniu sesji przewodniczący ma prawo wskazać dane
personalne radnych, którzy o ten wniosek wnieśli normal">. Na sesji nadzwyczajnej nie muszą zapadać rozstrzygnięcia w postaci
uchwał, jeżeli więc radni wnoszący o jej zwołanie nie przywidują podejmowania
takich czynności, nie muszą oni wraz z wnioskiem przedstawiać projektów uchwał,
wystarczy tylko porządek obrad. „A tak na marginesie
kilkoro radnych którzy systematycznie domagają się obniżenia cen za wodę i ścieki,
jawności w ustalaniu gospodarki dokonywanej przez ZWiK , prawdy w sprawie
dokonanych przyłączeń i ewentualnych negatywnych skutków dla budżetu miasta
czyli dla kieszeni wszystkich mieszkańców miasta Sochaczewa( normal">oczywiście nie dotyczy to Burmistrza Osieckiego który podobno w tym mieście
nie mieszka )Widząc, że na sesjach
nie tylko mieszkańcy, ale też radni opozycyjni są klasyfikowani przedmiotowo
przez wiadomo, kogo. Poprosili o sesje, na której każdy mógłby zapytać, wyrazić
swoje wątpliwości czy też pochwalić przedstawicieli wadzy, aby każdy mieszkaniec
naszego ślicznego, choć od trzech lat pokrywającego się mrokiem miasta mógł dowiedzieć
się jak jest naprawdę z tą wodą i mostem Niestety potraktowano nas a właściwie Was
szanowni mieszkańcy Sochaczewa, których kilka tysięcy głosów otrzymali radni podpisujący
się pod prośbą o zwołanie sesji poświeconej tym ważnym tematom jak cos
niepotrzebnego po prostu jesteście przeciw wadzy to jesteście zbędni.Teraz odbędzie się sesja
zwykła, na której jak zwykle uśmiechnięte ludziki powiedzą jak to jest dobrze i
jacy mu jesteśmy źli.Pozdrawiam Irek Kisiołek
radny

(2014-05-14 20:17)
IrekisIrekis
0
o kurcze z niedomiaru moralności wkleiło mi się dwa razy

(2014-05-14 20:18)
IrekisIrekis
0

Pytam:

1.        
Co jest problemem dla burmistrza, żeby radnym przedstawić dokument
ekspertyzy technicznej mostu i uspokoić nas, że faktycznie nie ma
żadnego zagrożenia?

2.         Co jest
problemem dla burmistrza, żeby radnym udzielić rzeczowej informacji, jak
realizowany jest projekt budowy kanalizacji i czy nie ma zagrożenia
zwrotu części dofinansowania UE?

3.        
Co jest problemem dla burmistrza, żeby radnym, a tym samym mieszkańcom
udzielić odpowiedzi, dlaczego miasto nie skorzystało z programu, w
ramach którego mieszkańcy mogliby nieodpłatnie przyłączać się do
kanalizacji sanitarnej?

 4.        
Co jest problemem dla burmistrza, żebym radnym wyjaśnić, dlaczego nie
sięgnięto po środki unijne na realizację II etapu tego projektu?

 

Panie
burmistrzu, być może nasze pytania są głupie i infantylne, ale w
szkole mnie uczono, że nie ma głupich pytań, są tylko głupie
odpowiedzi.

Pytam się ja i radni.

Pytają się mieszkańcy Sochaczewa 

i odpowiedzi nie uzyskają.

Obecną władze paraliżuje strach przed demokracją strach przed utratą iluzorycznej władzy ale nadejdzie dzień gdy miastem tym będzie zarządzał administrator powołany przez lud i służący ludowi. W mojej ocenie dzisiaj niestety tak nie jest ale nie lękajcie się. Nie lękajcie się  po zimie zawsze nadejdzie wiosna a możne i dowiemy się o zasadach naliczania cen wody i gospodarowaniu majątkiem ZWiK  a może dowiemy się wieli innych ciekawych rzeczy bo prawda wcześniej czy później ale zawsze zwycięży.

Irek Kisiołek radny

(2014-05-14 20:41)
MasłowskiMasłowski
0
 JORDKAS, polecam google i baze orzecznictwa :) (2014-05-14 21:48)
JORDKASJORDKAS
0
Do Masłowski i Ireks,

a ja nadal czekam na podanie konkretnych przepisów, tj. tytułów aktów prawnych i konkretnych ich zapisów, tj. artykułów, paragrafów etc. 

Ja wskazuję konkretny przepis, który świadczy o konieczności złożenia wniosku o zwołanie sesji wraz z projektami uchwał, i czekam na to samo !.
(2014-05-14 22:34)
JORDKASJORDKAS
0
Do Masłowski,

Proszę się nie wysilać i nie szukać orzeczeń, które by ewentualnie popierały Pana tezę, bo jak Pan zapewne wie, w przypadku orzecznictwa można znaleźć zgoła odmienne orzeczenia, wydane poprzez dokładnie takie same organy.

Proszę o konkretne przepisy !
(2014-05-14 22:42)
plastekplastek
0
(Bidon skończ już).Panowie a tak bez uników natury prawnej.Zwykły obywatel potrzebuje otwartości ze strony Ratusza.Nas prostych podatników interesują tylko fakty,nie przepychanka na art.prawa samorządowego.Takie trudne zwołać tą radę,jako jedną z wielu (nie straszcie kosztami) postawić osobę kompetętną niech wyjaśni problematyczne kwestie i zakończy przepychankę i popisy prawne z korzyścią dla naszej społeczności.Abstrachując od podjętej kwestii ,takie postępowanie dobija postawę obywatelską i aktywność społeczną w demokracji.Potem jest zdziwienie,że  mała frekfencjia wyborcza,to dzięki wam politycy. (2014-05-15 08:35)
szarmaszarma
0
Coś mi się wydaje , że zabierający tu głos JORDKAS  i rob-imi to jedna i ta sama osoba i to ta która ma jeszcze kila innych nicków i próbująca za wszelką cenę , bronić obecnej władzy , ale cóż Panie M.R taka Pana praca. Nie zmienia jednak to faktu , że nieudolność Osieckiego - burmistrza doprowadziła do tego co mamy i do tego co mieć będziemy . Mamy to , że My mieszkańcy zostaliśmy pozbawieni możliwości podłączenia się do kanalizacji , bo pozyskanie możliwych środków z zewnątrz okazało się za trudne . Mieć będziemy zaś przymus zwrotu pieniędzy , ponieważ wniosek o kanalizację nie zostanie w całości zrealizowany  a co za tym idzie za chwilę Osiecki podniesie Nam ceny wody i ścieków . Dodam jeszcze ,że utrudnianie zwołania sesji rzuca nawet nie  półmrok a mrok na tą władzę . Zamiast teraz szerokich konsultacji , która powinna mieć na celu dobro Nas , Pani radna robi wszystko aby utrudniać to co prowadziłoby do pozytywnego zakończenia rozpoczętych spraw. I proszę wszystkich mieszkańców , aby zwrócili uwagę na poczynania tej władzy i jeżeli w co nie wierzę sytuacja nie ulegnie zmianie,  to arogancję , brak fachowości i wojny będziemy mieli nadal . Ci rządzący sami odcięli się od Nas , od Naszych problemów i tak naprawdę to My ich nie obchodzimy , obchodzi ich tylko jak utrzymać stołki swoje i swoich znajomków.Jeżeli chodzi o koszty które podnosi JORDKAS- rzecznik , to proponuję odchudzić , urząd z jednego niepotrzebnego etatu których w/g mnie jest wiele , które  natworzyliście i po problemie.  Czy to dla Was takie trudne do zrozumienia. (2014-05-15 09:09)
JORDKASJORDKAS
0


No i na tym się tu jak zwykle kończy dyskusja. Pokrzyczeć,
pobić pianę ,komuś „dołożyć”.  A argumentów
jak nie było, tak nie ma !To właśnie „plastku” dobija postawę obywatelską i frekwencja
wyborcza jest taka niska. Bo wyborcy mają dość takich igrzysk ! Oni chcą, aby władza
zajęła się jej realnymi problemami i robiła to z poszanowaniem prawem.PSPanie Masłowski i Ireks

Nadal czekam na wskazanie przepisów, o których mowa w
poprzednich postach !(2014-05-15 09:51)
JORDKASJORDKAS
0


Jeszcze raz to, co poprzednio, bo wkradły się wcześniej dwa błędy.

No i na tym się tu jak zwykle kończy dyskusja. Pokrzyczeć,
pobić pianę ,komuś „dołożyć”.  A argumentów
jak nie było, tak nie ma !To właśnie „plastku” dobija postawę obywatelską i frekwencja
wyborcza jest taka niska. Bo wyborcy mają dość takich igrzysk ! Oni chcą, aby władza
zajęła się ich realnymi problemami i robiła to z poszanowaniem prawa.PSNadal czekam na wskazanie przepisów, o których mowa w
poprzednich postach(2014-05-15 10:07)
szarmaszarma
0
wyborcy mają dość takich igrzysk ! Oni chcą, aby władza zajęła się jej realnymi problemami i robiła to z poszanowaniem prawem.
To są nasze mieszkańców życzenia , aby ta władza działała zgodnie z prawem a na uwadze miała dobro Nas mieszkańców . Niestety tej władzy do tego jeszcze daleko a  wręcz przez tą władzę nieosiągalne. (2014-05-15 11:10)
szarmaszarma
0
P.S
  A  argumentów jak nie było, tak nie ma ! No nie ręce opadają , JORDKAS  jeżeli nie widzisz argumentów to nie wiem jak do Ciebie trzeba przemawiać. To że ta władza zawaliła zdobycie środków z zewnątrz na drugi etap lub te cztery pytania na początku naszej dyskusji to w/g Ciebie nie argumenty na nonszalancję , arogancję i brak poszanowania prawa , nie mówiąc już o poszanowaniu mieszkańców , osobo obudź się larum grają , Sochaczew ginie i robi się coraz większą ostoją zacofania pod każdym względem , ale ty tego nie widzisz i chcesz argumentów. (2014-05-15 11:21)
MasłowskiMasłowski
0
Jordkas odpowiedź zawarta jest w pierwszym twoim wpisie, a dokładnie w cytowanej ustawie.Trzeba tylko dobrze się wczytać, następnie odnieść do orzecznictwa i zweryfikować ze stosowaną praktyką.W Sochaczewie również zwoływane są sesje z porządkiem obrad bez uchwał. Wnioskodawca/wnioskodawcy sesji nie są zobligowani załcząć uchwał w sytuacji gdy tematyka i poruszane kwestie tego nie wymagają.To tyle.Życzę miłego popołudnia. (2014-05-15 11:37)
IrekisIrekis
0


Aby uzyskać niezbędne
odpowiedzi musisz wykonać następujące rzeczy:Po pierwsze wyjść ze swojego
pokoju i zjechać windą piętro niżejPo drugie musisz udać się do
pokoju gdzie napisane jest radca prawnyPo trzecie zapukaj i jak powiedzą
proszę to wejdźPo czwarte powiedz dzień dobry
to jest niezwykle ważnePo piąte zadaj pytanie nie
musisz pamiętać odpowiedzi, bo i tak tego nie zrozumieszPo szóste podziękuj i
najlepiej ukłoń sięPo siódme nie kradnij …..a
nie to inne przepisy po siódme wróć do swojego pokojuPo ósme załóż 128 Nicka i napisz
jak to opozycja bije pianę a dalej z Nicka 74 odpowiedz sobie ze masz racje z Nicka
o numerze 28 oburz się na opozycje i pochwal burmistrza następnie napluj
jeszcze trochę na innych niepopierających burmistrza osób oczywiście z Nicków o
numerach 54, 71,13. Gdy uznasz, że dobrze zrobiłeś swoja robotę toPo dziewiąte wal szybko do kościoła
i wyspowiadaj się, bo wszak Jezus powiedział miłuj bliźniego swego jak siebie
samego. A po spowiedzi szybciutko ….Do komputera wszak jesteś
teraz czysty jak dziewica i z Nicka o numerze 84 przypi….l opozycji    !!!(2014-05-15 11:49)
JORDKASJORDKAS
0
Niestety poziom wiedzy o samorządzie większości osób wypowiadających się na tym forum jest żenujący !
 Podstawą kwestią jest to, dlaczego nie została zwołana sesja.

Po analizie wniosku radnych i przepisów nasuwa się jedyna i jedyna możliwa odpowiedź. Nie mogło dojść do zwołania sesji na podstawie takiego wniosku, bo jest on on niezgodny z prawem.

Koniec i kropka. I bez względu na to czy to się komuś podoba czy nie.

A ta cała reszta wywodów, to tylko bicie piany !
(2014-05-15 12:14)
IrekisIrekis
0
no i przpi...ł teraz do spowiedzi marsz !
(2014-05-15 12:23)
JORDKASJORDKAS
0


8.35pt">Do szarma8.35pt"> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:red;background:#F9F9F9;
mso-fareast-language:PL"> 8.35pt"> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:red;background:#F9F9F9;
mso-fareast-language:PL">„wyborcy mają dość takich igrzysk ! Oni chcą, aby
władza zajęła się jej realnymi problemami i robiła to z poszanowaniem prawem. "Times New Roman";background:#F9F9F9;mso-fareast-language:PL">8.35pt"> mso-fareast-font-family:"Times New Roman";background:#F9F9F9;mso-fareast-language:
PL"> 8.35pt">To są nasze mieszkańców życzenia , aby ta władza działała zgodnie z
prawem a na uwadze miała dobro Nas mieszkańców . Niestety tej władzy do tego
jeszcze daleko a  wręcz przez tą władzę nieosiągalne.”normal">[2014-05-15 11:10] 8.35pt">Opozycja to też władza, i zdanie „wyborcy mają dość takich igrzysk !
Oni chcą, aby władza zajęła się ich realnymi problemami i robiła to z
poszanowaniem prawa” dotyczy  w
samorządzie miasta Sochaczewa właśnie opozycji. Opozycji, która skupia się tylko
na próbach „dołożenia” burmistrzowi i popierającym go radnym”.8.35pt"> 8.35pt">No cóż, nie ma ona żadnych argumentów merytorycznych i dlatego na nic
więcej jej nie stać !. (2014-05-15 16:55)
plastekplastek
0
No nie to już zawiele JARDKAS -Rzeczniku Ratusza ile można strugać głupka (bez obrazy inaczej tego nie da się nazwać)mówił chłop do obrazu a on ani razu.Masz argumęty a ty swoje.Takie pisanie jest bez sęsu,lepiej zamilknij i się nie pogrąrzaj.Jest złota zasada jak się nie wie to się nia mówi.W przypadku tej funkcji to upokorzenie stanowiska,lub nieuctwo lub co gorsza lenistwo.Litości to czytają rozumne istoty.Pora się opamiętać ,tu trzeba będzie dalej mieszkać a ludzie pamiętają-obciach. (2014-05-15 18:21)
wielkioretywielkiorety
0
Jako wyborca jestem również zainteresowany odpowiedziami na pytania, które zostały postawione powyżej. Może w Nowej Suchej woda jest tania i nie trzeba się tym martwić, ale w Sochaczewie tak nie jest, a widać że może być jeszcze gorzej. (2014-05-15 19:03)
szarmaszarma
0
JORDKAS
To prawda ,że opozycja też władza , tylko ,że w mniejszości i tak się składa , że Ci co popierają Osieckiego , zawsze mają inne zdanie na nurtujące problemy mieszkańców i miasta . Opozycja to taka władza , że nawet nie może zwołać sesji nadzwyczajnej , bo Osiecki boi się konfrontacji z ewentualnie zaproszonymi specjalistami .Jedno mnie tylko nurtuje i ciekawi jak się czują radni np. Pan Stasiak , czy Pani Dybiec popierający Osieckiego czyli Partię prawicową Marka Jurka notabene startującego jako jedynka z PiSu , czy to zgodne z waszymi poglądami , które kiedyś głosiliście. (2014-05-16 09:36)
boloyangboloyang
0

Czego
boi się burmistrz?Cytat nr1 : 9.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"">„…A skoro tak – to czego boi się
burmistrz? Dlaczego nie chce podjąć rozmowy na wskazane przez nas
(wnioskodawców) tematy? Czy ma coś do ukrycia? Czy może to zwykła arogancja
i brak szacunku dla innych, czy jak kto woli „brak ludzkiej przyzwoitości
”?...” "Times New Roman","serif"">Cytat nr 2 : „…Już raz pisałam, że burmistrz o problemach
miasta nie chce rozmawiać z radnymi a tym samym z mieszkańcami, których
reprezentujemy – bo to oni nas wybrali do pełnienia mandatu
….”Cytat nr 3 : 9.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"">„bo rzeczą powszechnie wiadomą jest, że burmistrz ma większość w
Radzie i niestety „radni burmistrza” bezkompromisowo i bez zmrużenia oka
głosują tak, jak dostali wytyczne
. Nigdy o nic nie pytają, nigdy nie mają
wątpliwości i nigdy nic ich niepokoi
….”Ad. podkreślenia w
cytatach  nr 1, 2 i 3: Hipokryzja ( "Times New Roman","serif";color:gray">wg słownika : fałszywość,
dwulicowość, obłuda. Zachowanie lub sposób myślenia i działania
charakteryzujący się niespójnością stosowanych zasad moralnych. Udawanie serdeczności, szlachetności,
religijności, zazwyczaj po to, by wprowadzić kogoś w błąd co do swych
rzeczywistych intencji i czerpać z tego własne korzyści
) Pani i reprezentowanego przez
Panią środowiska partyjno – stowarzyszeniowo- kolesiowskiego z tzw. „układu
zamkniętego” widziana oczami do niedawna obiektywnego obserwatora  małej bo lokalnej sceny politycznej zaczyna
przekraczać granice zdrowego rozsądku. O jakim szacunku Pani pisze ? pytam o
jakim ? do kogo ? może raczej do czego ?
do ludzi to szacunku Wy osoby
reprezentujące „układ zamknięty” to nie macie za grosz ! Słowem „przyzwoitość
„  „układzik zamknięty”  szasta jak szmatą po brudnej podłodze. Definiowałem
już i zrobię to po raz drugi : "Times New Roman","serif";mso-bidi-font-weight:bold">przyzwoitość to : akuratność, bezinteresowność, cnotliwość, dobroć, krystaliczność charakteru,
dżentelmeneria, ludzkość w
zachowaniu wobec innych, moralność
w postępowaniu, obyczajność,
cenzuralność, porządność, uczciwość, rzetelność, prawość, prostolinijność,
rycerskość, bohaterstwo, solidność, sprawiedliwość, grzeczność, sumienność,
szlachetność, słowność, takt, etyczność, uprzejmość, szarmanckość, zacność.Proszę
mi i mieszkańcom pokazać tą przyzwoitość którą kierowali się radni  podczas glosowania nad odebraniem mandatu
skazanej wyrokiem niezawisłego Sądu Pani na szczęście byłej już radnej i
zatrudnieniu Jej w starostwie powiatowym – to jest przyzwoite ? Afera w DPS i
zero odpowiedzialności kogo kol wiek  ( bo w to , że
ktoś pójdzie siedzieć ja i wielu mi podobnych ludzi nie wierzy, tym bardziej
teraz jak nawet Pani była dyrektorka już pokazuje się publicznie ), a w głosowaniu o odwołanie
starosty to Pani „układ zamknięty” pokazuje siłę, wtedy to jest przyzwoite – jak Kalemu zabić to źle, ale jak Kali zabić
to OK. jest
! Czy taki tok rozumowania kultywowany jest przez Panią i jej
współpracowników ? Proszę sobie nami, mieszkańcami,  wyborcami, a przede wszystkim  ludźmi  ! jak może  zauważyłaby Pani,  twarzy nie wycierać ( tym bardziej
innych części ciała !),
proszę nie zaciemniać obrazu skoro i tak jest już ciemny i proszę nam nie
pitolic już głupot o przyzwoitości bo Wasza przyzwoitość to układy, stołki,
mamona i oszukiwanie nas mieszkańców !  Dołączyła
Pani do grona „plusków”   plujących na
każdego o odmiennych   Waszym poglądom.  Panie
Radny Ireneuszu, Pan jako były …, człowiek do niedawna bez skazy, po głosowaniu
przeciw odebraniu mandatu Pani Radnej powinien stanąć przed lustrem i złożyć
samemu mandat Radnego, ja nie będąc byłym …, nie ścigając nigdy przestępców po
takim czymś pluł bym sam sobie w twarz, myślę jednak , ze nigdy bym tak nie
zagłosował, żaden układ polityczny nie zmusiłby mnie do tak haniebnego
glosowania. Myślę ze wyborcy nie głosują na Was -   radnych byście kupczyli z truposzami, by ktoś
okradał staruszków by kręcić, oszukiwać i opluwać się wzajemnie, ale po to
byście reprezentowali nas, byście byli pojedynczym głosem dziesiątek, a może i
tysięcy ludzi których reprezentujecie, a przed wyborami nie startował Pan i
Pani Pawlak z opcji Pana starosty chciałbym państwu przypomnieć, nie na „plujków”
sochaczewianki i sochaczewianie głosowali !!!  Artykuł
mnie jako bezpartyjnego i bezstowarzyszeniowca obraża swoją hipokryzją.
Dodam   by nikt nie próbował wciskać , że
mam tu 155 nicków – mam jeden i do niedawna byłem bezstronny na forum dziękuję miłego
weekendu życzę sochaczewiankom i sochaczewianom !

(2014-05-17 08:49)
boloyangboloyang
0

P.s.Pozwolę
sobie zauważyć jeszcze , że zbliżają się wybory samorządowe, a ze strony  tzw. opcji starostwa dołączają kolejne „plujki”.
Tak sobie myślę „pies szczeka gdy się boi”, może i opcja rządząca w starostwie
DZIĘKI temu że wyciekło to co się dzieje w DPS, powiązania kolesiowsko-stowarzyszeniowo-partyjne
(czarno na białym), dach itp. także zaczynają się obawiać o stołeczki która
przez lata przyrosły im do  4-liter. Może
czas by otworzyć ten UKLAD ZAMKNIĘTY ?

(2014-05-17 08:50)
kuc300kuc300
0
boloyang  vel bidon    pies szczeka gdy się boi”,
To ty na każdy temat dotyczący tego nieudacznika szczekasz jak, najęty , co szkoda będzie stołeczka ? . Już najwyższy czas wiedzieć , że my mieszkańcy Na Was na tą władzę to już patrzeć nie możemy . Wasz brak kompetencji , Wasza arogancja , Wasze posunięcia tylko i wyłącznie aby reklamować siebie , zaczynają doskwierać nawet tym , co dotąd nie interesowały się miastem . To prawda ,że macie pieniądze bo wzięliście obligacje i możecie w dużym stopniu przeznaczyć je na wybory , ale ten kij ma dwa końce , oddacie to wszystko z nawiązką , bo to pieniądze mieszkańców , a nie Wasze . Jesteście w mojej ocenie, ludźmi beż żadnego przygotowania do rządzenia więc to miasto wygląda tak jak wygląda. A jeżeli chodzi o przyzwoitość,  Panie bidon ,to p roszę mi i mieszkańcom pokazać tą przyzwoitość którą tak Pan szafuje , czy ma się Ona przejawiać w tym ,że nawet sesji boicie się zwołać , wy po prostu nie lubicie Nas  mieszkańców , i  czynicie wszystko , żeby im jak najbardziej utrudnić życie . I na koniec jeszcze jedno , czy w zaszłości ,w historii miasta były takie wojenki , jakie mają miejsce dzisiaj .NIE a dlaczego ,  bo nie było Osieckiego i tych jego popleczników stołkowych . Wy już drepczecie w miejscu , ale Wasza droga milowymi krokami zbliża się do końca . W?g mnie Osiecki otaczając się takimi osobami , już przegrał.
I jeszcze jedno Panie boloyang vel bidon lub jakiś tam jeszcze inny , tych nicków nikt normalny nie zliczy .Zakładając profil użytkownika napisał Pan   
  • o sobie : 10.09.2013 - na 90% koniec mój na tym forum do czasu wyborów. Kiedyś się odezwę, może jak się przestana żreć?!
  • Jednak bierze Pan czynny udział w każdej dyskusji , a po drugie pisze Pan na 90% koniec mój na tym forum do czasu wyborów . Śmiem twierdzić , że Pan posiadał w tym momencie już inne nicki .gdyż niczego nie komentując , bo nie mógł Pan tego zrobić przed rejestracją , już ogłosił Pan koniec pobytu na tym forum . Taka oto prawdomówność obrońcy przyzwoitości.


(2014-05-17 11:57)
kuc300kuc300
0
P.S Powinienem dodać 

          Taka oto prawdomówność obrońcy przyzwoitości i całej tej władzy. (2014-05-17 12:01)
Janek5000Janek5000
0

Burmistrz kpi z mieszkańców i radnych opozycyjnych. Nie pozwala przewodniczącej zwołać sesji bo po co mają paść trudne pytania dotyczące ważnych spraw takich jak stan mostu czy problemy związane z kanalizowaniem miasta lub wysokich cen wody ścieków. Natomiast radni burmistrza w powiecie zwołują sesje znacznie częściej i tylko po to żeby robić polityczne zadymy. Może radni ci zwołali by kolejną sesję rady powiatu żeby Pakuła mógł opowiedzieć jak szkoli się personel, Głuchowski jak pije sie wóde w PEC, Budzyńska o pracy na odległość, Ziólkowski opowie dlaczego przestał być wojtem a Chocian dlaczego musiał złożyć mandat radnego miejskiego w poprzedniej kadencji.Można by zaprosić ekspertów z urzędu miasta panie Kalińską i Kamińską aby opowiedziały o pracy w dwóch miejscach w godzinach pracy urzędu  oraz reprezentacje urzędu miasta w skokach narciarskich. Niech się inni uczą

(2014-05-17 13:32)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy