Czy społeczny obserwator może nagrać prace komisji wyborczej?

Zdjęcia i foto: Czy społeczny obserwator może nagrać prace komisji wyborczej? Wybory samorządowe 2018 sochaczew

Poważna próba szykuje się przed obiektywnością oraz przejrzystością najbliższych wyborów. Zgodnie z powszechną  deklaracją praw człowieka: wola ludu jest podstawą władzy rządu. 


Czy forma obecnych wyborów zda egzamin? Czy kontrowersyjny znak zaznaczenia swojego kandydata i ewentualnego błędu będzie wpływał na decyzję komisji?


Najbliższe wybory będą sprawdzianem dla nowych przepisów kodeksu wyborczego. Do istotnych zagadnień można zaliczyć rozszerzenie uprawnień mężów zaufania. Najbardziej kontrowersyjne są zmiany jakim podległy karty do głosowania i sposób oddawania głosu a także wprowadzenie dwóch komisji obwodowych. Jedna z nich będzie przeprowadzała głosowanie kolejna zaś liczyła głosy ustalając wyniki.  


Gwarancję przejrzystego liczenia głosów oraz ustalenia ostatecznego wyniku wyborów mają dać powoływani przez pełnomocników wyborczych członkowie komisji tacy jak mężowie zaufania, którzy mogą uczestniczyć w czynnościach komisji.  Mężowie zaufania mają prawo obserwować sam proces głosowania, liczenie głosów a także dalsze przekazywanie protokołów wyborczych. Należy nadmienić , iż ustawowo określony skład członków komisji wyborczych daje przewagę komitetom powołanym przez partie oraz koalicje. 


Szczególnym zagadnieniem jest gerrymandering w ramach obecnej sytuacji kraju a jest to termin oznaczający manipulowanie przebiegiem granic okręgów wyborczych, najczęściej aby uzyskać pozytywny wynik dla partii mającej wpływ na kształtowanie ordynacji wyborczej. Ordynacja premiuje największe ugrupowania. Tym bardziej znaczenia nabiera funkcja społecznego obserwatora.


Każdy, kto ukończył 18 lat i jest obywatelem Polski może stać się społecznym obserwatorem. Nie może być to żaden z kandydatów na stanowisko w wyborach. Obserwatorzy społeczni muszą być członkami stowarzyszeń oraz fundacji w których cele statutowe stanowią o trosce demokrację, praw obywatelskich lub rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Takim stowarzyszeniem jest między innymi Obywatelska Kontrola Wyborów, Ogólnopolska Kontrola Wyborów, Wolne Wybory czy Ruch Kontroli Wyborów. Informacja wartą zamieszczenia jest fakt, iż ruchy społeczne obserwatorów są najczęściej sympatykami określonego ugrupowania politycznego.  


Społeczny Obserwator może kontrolować oddawanie głosów, liczenie ich w dalszym postępowaniu i co ważne robić zdjęcia lub nagrywać prace komisji. Nie będą to jednak materiały na dalszej publikacje.  

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy