Deficyt budżetowy. Wykonanie budżetu za 2018 rok w Gminie Miasto Sochaczew

/ 5 komentarzy
Zdjęcia i foto: Deficyt budżetowy. Wykonanie budżetu za 2018 rok w Gminie Miasto Sochaczew Wiadomości z UM sochaczew

Votum Separatum KO i BS. Stanowisko Klubów Radnych Koalicji Obywatelskiej oraz Bezpartyjnych Samorządowców w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Miasto Sochaczew.Kluby Radnych Koalicji Obywatelskiej oraz Bezpartyjnych Samorządowców w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Miasto Sochaczew oświadczają, co następuje:


1. W Sprawozdaniu z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miasto Sochaczew, załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 60 Burmistrza Miasta Sochaczewa wykazano, że realizacja budżetu w 2018 r. zakończyła się deficytem budżetowym w wysokości 2.879.884,61 zł.2.  W Uchwale Nr Pł.120.2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie (punkt 7.) potwierdziła ten fakt stwierdzając, co następuje:

Budżet zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 2.879.884,61. Deficyt sfinansowany został przychodami z tytułu wyemitowanych obligacji oraz wolnymi środkami.3. W 2018 r. Gmina Miasto Sochaczew do przychodów budżetu zaliczyła 12.716.548,77 zł, w tym:

obligacje w kwocie 6.950.000,00 zł

wolne środki pochodzące z kredytów, pożyczek, obligacji z lat ubiegłych w wysokości 5.757.967,91 zł

spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 8.580,86 zł4. Rozchody budżetu przeznaczone na spłatę zobowiązań w 2018 r. wyniosły 6.950.499,69 zł, w tym:

sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 2.879.884,61 zł

spłaty kredytów 3.708.576,16 zł

spłaty pożyczek 212.038,92 zł

wykup papierów wartościowych 150.000,005. Z kwoty przychodów 12.716.548,77 /tzw. wolnych środków zdefiniowanych, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym/ po spłacie zobowiązań pozostało 5.766.049,08 zł.  5,7 mln zł  to ta mityczna „nadwyżka budżetowa” , której nigdy nie było.6. Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek z lat ubiegłych nie może być identyfikowana z nadwyżką budżetową, ta nadwyżka to środki, które powstały na skutek stosowania tzw. instrumentów dłużnych i stanowi ona dług gminy, który będzie musiał zostać spłacony /wraz z kosztami jego obsługi/ w latach następnych wg ustalonego harmonogramu.7. Środki te zostały już niemal skonsumowane w bieżącym budżecie 2019 r.( od stycznia do maja) na pokrycie:

bieżącego deficytu budżetowego w wysokości  2.213.164,54 zł

spłatę rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych przypadających w tym roku  w kwocie 4.387.615,00 zł

pozostała jeszcze niewielka kwota 665.269,38 zł8. W przestrzeni publicznej, w szczególności na stronach Urzędu Miasta pojawił się tak zwany fake news pt.”Nadwyżka budżetowa do podziału”, o „nadwyżce budżetowej” w wysokości 5,7 mln”, której nigdy nie było, bo poprzedni rok zakończyliśmy deficytem budżetowym w wysokości niemal 3 mln zł oraz długiem w wysokości 45.185.984,41 zł /bez uwzględniania kosztów jego obsługi w wysokości około 7 mln zł) stanowiącym 26% wykonanych dochodów ogółem, co również potwierdziła w swojej opinii Regionalna Izba Obrachunkowa (pkt. 5).W związku z powyższym, a szczególności z powodu wprowadzania opinii publicznej błąd w  sposób zamierzony, Kluby Radnych KO i BS  nie poparły Uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sochaczew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.W imieniu Klubów KO i BS radna Rady Miejskiej  Jolanta Kulpa-Szczepaniak.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (5)

JKSJKS
0
Wszyscy zainteresowani mogą obejrzeć nagranie z ostatniej IX sesji , link: https://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=sochaczewsesja adres trzeba wkleić do przeglądarki oraz poruszyć znacznik odtwarzania na pasku, problem jest omawiany na początku sesji, po raporcie Burmistrza o stanie miasta. Jolanta Szczepaniak (2019-06-25 23:05)
jerzyk2205jerzyk2205
0
W wypowiedzi burmistrza Osieckiego zwróciłem uwagę na dwa wątpliwe fakty:

1) Ponoć oszczędnie inwestuje - to proszę niech wskaże, które zadanie zrealizował taniej niż założył w przetargu? Do którego budżet nie dosypał pieniędzy?

2) Ponoć zadłużenie spadnie do zera w 2028 roku! W 2010 zaproponował Radzie Miejskiej Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF), w której zadłużenie w 2019 roku miało wynieść ok. 6 mln zł, a ile wynosi? Ok. 45 mln zł !!! (2019-06-26 00:01)
JKSJKS
0
Z tą "nadwyżką budżetową" w naszym miejskim ratuszu to jest tak, w przełożeniu na budżet domowy: zaplanowalismy kupno samochodu i wzięliśmy kredyt 20 tys. zł, ale samochód uadło nam sie kupić za 16 tys i zostało nam 4 tys., okazało się że musimy jeszcze zapłacić czynsz a poniewaź w tym miesiącu zabrakło nam trochę kasy w budżecie domowym (deficyt) to uszczknęliśmy 1 tys z tych 4 tys (pokryliśmy ten budżetowy deficyt domowy) i zostało nam w rezultacie 3 tys, które możemy przeznaczyć np. na wakacje. Wg naszego ratusza to jest nadwyżka budżetowa ale niestety to są tylko "wolne środki", które nam zostały a do splaty mamy cały kredyt wraz z odsetkami! Jolanta Szczepaniak (2019-06-26 21:31)
hubertus63hubertus63
0
Zapewne burmistrz wiedziała co mówi mówiąc o nadwyżce budrzetowej której nie ma gdyby powiedział że to sa wolne środki w mediach nie odniosło by to takiego skutku. Zarzuca nam Radnym Opozycji że my zadajemy pytania przed kamerami aby więcej ludzi to słyszało mam pytanie a co on robi przecież używa stwierdzeń w wywiadach które brzmią szumnie i łatwiej wpadają w ucho dla mieszkańca miasta a w rzeczywistości mijają się z prawdą co z resztą potwierdziła pani skarbnik. (2019-06-26 22:51)
hubertus63hubertus63
0
Zapewne burmistrz wiedziała co mówi mówiąc o nadwyżce budrzetowej której nie ma gdyby powiedział że to sa wolne środki w mediach nie odniosło by to takiego skutku. Zarzuca nam Radnym Opozycji że my zadajemy pytania przed kamerami aby więcej ludzi to słyszało mam pytanie a co on robi przecież używa stwierdzeń w wywiadach które brzmią szumnie i łatwiej wpadają w ucho dla mieszkańca miasta a w rzeczywistości mijają się z prawdą co z resztą potwierdziła pani skarbnik. (2019-06-26 22:52)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy