Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo! 

Mieszkańcy gminy Młodzieszyn 


Uprzejmie informuję, że zgodnie ze znowelizowaną ustawą od 1 lipca 2013 roku obowiązywać będą nowe zasady zbiórki i utylizacji odpadów komunalnych oraz rozliczania należności  za odbiór odpadów z poszczególnych nieruchomości. W związku z powyższym Wójt Gminy Młodzieszyn działając na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012., poz.391) uprzejmie informuje, że: organizacją odbioru odpadów zajmować się będzie Gmina, a na rzecz Gminy mieszkańcy będą dokonywać opłaty z tego tytułu. 


W pierwszej kolejności otrzymacie Państwo „Deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi", którą każda rodzina bądź właściciel nieruchomości zobowiązani są wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym i przekazać sołtysom lub pracownikom Urzędu Gminy w Młodzieszynie  


 do 28 lutego 2013 roku.   


Dane zamieszczone w deklaracji będą podstawą do ustalenia sposobu odbioru  i wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych, w zależności od tego czy deklarujecie Państwo segregację odpadów, czy tez będziecie gromadzić niesegregowane. Informujemy jednocześnie, że stawka za odbiór odpadów w sposób segregowany wynosi 6 zł, a w sposób niesegregowany 12 zł. Stawki te po rozstrzygnięciu przetargu mogą ulec zmianie jednakże ich stosunek zawsze będzie podobny. 

Liczba osób zdeklarowanych może być niższa niż liczba osób zameldowanych tylko w przypadku przedstawienia odpowiednich zaświadczeń. W celu usprawnienia systemu, deklaracje dostarczone zostaną wszystkim właścicielom nieruchomości  przez  sołtysów Otrzymacie Państwo również pomoc w wypełnianiu powyższych deklaracji pod nr. telefonu (46) 864 17 61 

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje związane z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi przekażemy Państwu w terminie późniejszym.


W załączeniu deklaracja, którą można wydrukować i wypełnić.

 

0
Oceń
(0 głosów)

 

Dokumenty (2)Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy