Dofinansowanie na ratunek dla zamku pozyskane!

Zdjęcia i foto: Dofinansowanie na ratunek dla zamku pozyskane! Historia i tradycja sochaczew

Z niekłamaną przyjemnością pragniemy zakomunikować, że ruiny zamku w Sochaczewie zostaną uratowane! 16 sierpnia bieżącego roku decyzją władz Województwa Mazowieckiego zaakceptowany został złożony w 2009 r. przez Urząd Miasta, a będący od 2010 r. na liście rezerwowej projekt unijny na łączną kwotę 5 mln 145 tysięcy 508  złotych, mający na celu dofinansowanie konserwacji ruin zamku oraz zabezpieczenia skarp wzgórza zamkowego. Tym sposobem kilkuletnia współpraca Urzędu Miasta, Stowarzyszenia „Nasz Zamek”, radnego sejmiku wojewódzkiego Adama Orlińskiego oraz środowisk naukowych przyniosła wymierne efekty, które pozwolą uratować najcenniejszy sochaczewski zabytek. Tym samym podstawowy cel statutowy naszego Stowarzyszenia zostanie zrealizowany.

Ze względu na wagę i doniosłość decyzji warto w kilku słowach przypomnieć kulisy powstania wniosku oraz drogi jaką musiał przejść do szczęśliwego finału.

Kalendarium:

  • 2005:

początek działań nieformalnej grupy sochaczewian z badaczem zamku Łukaszem Popowskim na czele, mających na celu poprawę sytuacji zapomnianej warowni sochaczewskiej;

-  zainicjowanie przez w/w grupę rozmów z kastellologiem prof. Leszkiem Kajzerem nt. badań archeologicznych na wzgórzu zamkowym;

-   negocjacje z burmistrzem Bogumiłem Czubackim w celu organizacji badań.

  •  2006:

-  Urząd Miasta zleca dr Krzysztofowi Kamińskiemu wykonanie ekspertyz dotyczących statyki wzgórza zamkowego oraz stanu murów warowni;

-   I sezon badań archeologicznych na wzgórzu zamkowym – ekipa Uniwersytetu Łódzkiego: L. Kajzer, A. Andrzejewski, T. Olszacki;

Urząd Miasta finansuje pierwsze od międzywojnia ratownicze zabezpieczenie murów warowni - członkowie nieformalnej grupy sochaczewian pomagają, gromadząc pozyskiwane w trakcie wykopalisk zabytkowe destrukty ceglane;

-   Urząd Miasta we współpracy z Kierownikiem Płockiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Ewą Jaszczak organizuje konferencję naukową dotyczącą przyszłości ruin zamku.

  • 2007:

-  nieformalna grupa sochaczewian rejestruje Stowarzyszenie na Rzecz Historycznej Odbudowy Zamku w Sochaczewie „Nasz Zamek”;

II sezon badań archeologicznych na wzgórzu zamkowym – ekipa Uniwersytetu Łódzkiego: L. Kajzer, A. Andrzejewski, T. Olszacki.

  • 2008:

- Władze Sochaczewa, dr Cezary Głuszek oraz Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej organizują studencki konkurs na zagospodarowanie sochaczewskiego wzgórza zamkowego.

  • 2009:

-   Stowarzyszenie „Nasz Zamek” tworzy na podstawie istniejącej dokumentacji, cyfrowe rekonstrukcje zamku w fazie siedemnastowiecznej;

-    wystąpienie członków Stowarzyszenia „Nasz Zamek” na Sesji Rady Miasta – prezentacja wykonanych wizualizacji;

-   firma Ove Arup & Partners International Limited wykonuje na zlecenie Urzędu Miasta projekt: Zabezpieczenia i umocnienia wzgórza oraz murów zamkowych;

-  pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta (Urszula Cielniak, Urszula Orlińska i Anna Smolińska), składają wniosek o dofinasowanie działań ratowniczych dla zamku ze środków unijnych;

-   aplikacja z racji zbyt małej ilości zdobytych punktów nie przechodzi weryfikacji komisji konkursowej.

  • 2010:

- Urząd Miasta wystosowuje dwukrotny protest, dzięki czemu wniosek zostaje przywrócony na listę rezerwową;

  • 2011:

-  negocjacje Stowarzyszenia „Nasz Zamek z burmistrzem Piotrem Osieckim w celu kontynuacji i dokończenia przerwanych badań archeologicznych na wzgórzu zamkowym;

-   III sezon badań archeologicznych na wzgórzu zamkowym – ekipa Castrum et Terra: T. Olszacki;

-   podjęcie współpracy z radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosławem Adamem Orlińskim – wspólny lobbing u dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

  • 2012:

- IV sezon badań archeologicznych na wzgórzu zamkowym – ekipa Pracowni Archeologicznej „Trecento”: T. Olszacki;

przesądzający o dofinansowaniu lobbing Mirosława Adama Orlińskiego oraz przedstawicieli Stowarzyszenia „Nasz Zamek” u Marszałka Województwa Adama Struzika;

- 16 sierpnia – podjęcie historycznej decyzji o przyznaniu unijnego dofinansowania, dającego nadzieję na ratunek dla pozostałości sochaczewskiego zamku.

O postępach prac przy realizacji inwestycji będziemy informować na bieżąco.

Łukasz Popowski 

Projekt pod nazwą Zagospodarowanie nadbrzeża Bzury wraz z zabytkowymi ruinami Zamku Książąt Mazowieckich oraz Parkiem Podzamcze w Sochaczewie - etap I - Zabezpieczenie i umocnienie Wzgórza Zamkowego decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego objęty został dofinansowaniem w wysokości 4.373.682 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość całego projektu to 5.145.508 zł. Na tę kwotę składa się dotacja unijna pokrywająca 85 proc. kosztów kwalifikowanych (4.373.682 zł) i 15 proc.  wkład miasta (771.826 zł).

 
 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy