Dom Dziecka wkrótce w Chodakowie?

/ 18 komentarzy / 2 zdjęć
Zdjęcia i foto: Dom Dziecka wkrótce w Chodakowie? Radni i rady samorządowe sochaczew

Co dalej z Domem Dziecka w Giżycach?

Placówka w Giżycach zwana kiedyś Domem Dziecka, funkcjonującym od 1952 roku w zabytkowym pałacu należącym do 1945 r. do dóbr rodziny Suskich, to obecnie Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Giżycach dysponująca 44 miejscami, w tym 4 miejscami interwencyjnymi. Jest to placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi dla dzieci powyżej 10 roku życia do ukończenia szkoły, nie dłużej niż do 25 roku zycia. Placówka gwarantuje opiekę całodobową. W budynku głównym (w pałacu) mieszka 30 dzieci, obok w budynku filii „Małym Domku” mieszka 14 dzieci. Placówka jest prowadzona i finansowana przez Powiat Sochaczewski.


Obecne uwarunkowania prawne

W dniu 9 czerwca 2011 r. przyjęto ustawę o wspieraniu rodziny i systemie zastępczym. Założeniem obowiązującej od 2012 roku reformy opieki zastępczej było zlikwidowanie do 2020 roku przepełnionych domów dziecka, a utworzenie placówek gdzie może przebywać tylko 14 podopiecznych. Zgodnie z kierunkami wyznaczonymi przez ustawę od 2015 r. w instytucjonalnej pieczy nie powinny znajdować się dzieci poniżej siódmego roku życia. Kolejnym kamieniem milowym ma być 2020 r., kiedy w domach dziecka nie będzie dzieci młodszych niż 10-letnie. A od 2021 r. żadna placówka nie powinna mieć więcej niż 14 podopiecznych. Ideą ustawy był rozwój rodzinnej pieczy zastępczej (formami tego rodzaju opieki są rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka). Niestety czas pokazał, że ustawa sobie, a życie sobie. Była fikcją, zwłaszcza, że chodziło o dzieci. W 2018 r. było w Polsce 1152 prowadzonych przez samorząd placówek opiekuńczo-wychowawczych, o 19 więcej niż przed rokiem. Aby spełnić ustawowy wymóg 14 osób w placówce, samorządy różnie sobie radziły, np. dysponujące dotychczas jednym budynkiem postanowiły go zmodernizować, zrobiły osobne wejścia i z jednej placówki powstały cztery. Inaczej nie zmieściłyby się w limicie ustawowym i trzeba by gdzieś odesłać część dzieci. Nie udało się też rozwiązać problemu najmłodszych dzieci. Teoretycznie powinno się ich już nie przyjmować, ale brakuje rodzin zastępczych i nie robi się wiele w kierunku ich tworzenia.


Co mówią statystyki?

Na koniec 2018 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało nadal 1361 dzieci poniżej siódmego roku życia, 339 z powodu braku wolnych miejsc w pieczy rodzinnej. Stan na dzień 31 grudnia 2018 r. - 71 807 dzieci objętych pieczą zastępczą. Liczba dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej - 16 655. Liczba placówek opiekuńczo- wychowawczych - 1152. Liczba regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych - 10. Liczba interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych - 3. Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej - 55 152. Liczba rodzin zastępczych  - 36 478. Liczba rodzinnych domów dziecka - 613.

W powiecie sochaczewskim w 2019 roku było 55 rodzin zastępczych, w których przebywało 66 dzieci.


Co robił powiat sochaczewski, aby sprostać wymogom ustawy?

Do 2017 roku niewiele, a w kwestii nowej siedziby nic!!! W tym czasie powiat absorbowała sprzedaż pałacu po DPS w Gawłowie. Pierwszy pomysł na nowe lokum dla dzieci pojawił się w 2018 roku, kiedy Zarząd Powiatu zakupił od Skarbu Państwa nieruchomość zabudowaną w Teresinie. Budżet powiatu zapłacił za nią za ok. 164 tys.zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji w ramach działań statutowych powiatu - działania opiekuńczo-wychowawcze. Ten pomysł szybko jednak upadł, a Zarząd Powiatu już rok później wystawił tę nieruchomość na sprzedaż i usiłuje ją sprzedać w kolejnych przetargach do dzisiaj.

W 2019 roku pojawił się kolejny pomysł, na wybudowanie nowego obiektu po sąsiedzku. Zarząd Powiatu za 45,2 tys zł zlecił opracowanie dokumentacji projektowej w ramach przedsięwzięcia „Budowa nowej siedziby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach”. W tym czasie zakupiono i zamontowano w funkcjonującej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach dwa piece za kwotę 51,2 tys. zł.

W 2020 roku zaplanowano w budżecie powiatu budowę nowej siedziby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach w celu poprawy jakości usług za kwotę 3,5 mln zł uzasadniając , że (zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie zastępczym, art. 95 pkt 3 , może przebywać  tylko 14 podopiecznych. W związku z tym niezbędna jest budowa nowej siedziby.) na gruncie powiatu sochaczewskiego.

Podczas ostatniej, zdalnej sesji powiatowej w dniu 29 maja dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Budżecie na 2020 rok. Zarząd Powiatu wykonał zaskakującą woltę!!! Otóż zrezygnowano z budowy nowej Placówki, a wprowadzono nowe zadanie pod nazwą: „Zakup działki oraz budynku dla nowej siedziby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach”!!!


Gdzie będzie nowa lokalizacja?

Pani starosta zapytana o realizację tego pomysłu poinformowała, że ze względu na wysokie koszty planowanej budowy, uzyskane w przetargu, Zarząd Powiatu zrezygnował z planów budowy w Giżycach na korzyść zakupu kolejnej nieruchomości. Tym razem chodzi o nieruchomość w Sochaczewie, a konkretnie Chodakowie. Jak zapewniła p. starosta, chodzi o obiekt w bardzo dobrym stanie, w pobliżu szkoły podstawowej. Argumentem było też, że Rada Gminy Iłów nie gwarantowała, że szkoła w Giżycach będzie funkcjonować w dłuższej perspektywie. Kiepski argument, bo przecież nieopodal Giżyc funkcjonuje dobra szkoła w Brzozowie. Ponoć nieruchomość w Chodakowie ma dobre sąsiedztwo, gdzie możliwa będzie budowa drugiego budynku dla funkcjonowania Placówki. Byłyby to wówczas 2 placówki. Zaskakujące były informacje p.starosty, że pomimo statusu instytucji z kosztownymi wymogami żywienia zbiorowego, co wyszło w przetargu na nowe obiekty, zakupiona nieruchomość i budynek spełnią łagodniejsze wymogi ppoż i sanitarne. Czy to jest pewne, usankcjonowane przepisami? Zarząd Powiatu zawarł już umowę przedwstępną na zakup nieruchomości. Uderzająca była pewność decydentów powiatowych co do słuszności decyzji, brakowało im tylko kasy. Bagatela 3,5 mln zł!!! Radni powiatowi, zmęczeni wielogodzinnym procedowaniem, bezrefleksyjnie 18 głosami "za" poparli ten kontrowersyjny pomysł. Czy takie strategiczne i newralgiczne decyzje, powinny zapadać w taki pośpieszny i niekonsekwentny sposób? Czy mało miał czasu Zarząd Powiatu na przemyślane działania? A ponadto teraz przetargi budowlane znowu zaczynają spadać poniżej cen kosztorysów. 

Jestem szczerze zmartwiony tą powiatową konsekwencją w sprzedawaniu mienia, a później kupowaniu.

Jerzy Żelichowski - radny powiatowy

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (18)

GweneferGwenefer
0
Czy wiadomo, która nieruchomość w Chodakowieq ma być przeznaczona na ten cel? (2020-06-12 17:54)
marzena-babalamarzena-babala
+1
Prawdopodobnie w pałacu (2020-06-12 22:44)
NovJanNovJan
+3
Mieszkam w Chodakowie od lat kilku i nie słyszałem o pałacu w dobrym stanie, jedyny pałac(w zasadzie dworek) to jest koło parku ale jego stan jest daleki od dobrego.

Zadziwia mnie bezmyślna działalność władz powiatowych, zachwuja sie jakby powiat był ich prywatnym folwarkiem zapominając ze sponsorami ich głupkowatych pomysłów sa wszyscy mieszkańcy powiatu. (2020-06-13 11:02)
jerzyk2205jerzyk2205
0
Zastanawia mnie dlaczego ta powiatowa transakcja owiana jest taką tajemnicą. Zarząd Powiatu nie zdradził swych zamiarów nawet przed Radą Powiatu, której ustawowym zakresem kompetencji jest gospodarowanie mieniem powiatowym. W 2009 roku radni scedowali część tych kompetencji na Zarząd Powiatu i dzisiaj mamy tego skutki. Kilku decydentów z Zarządu Powiatu sprzedaje i kupuje co chce, a radni poplecznicy bez szemrania przyznają decydentom pieniądze z budżetu powiatu. (2020-06-13 23:51)
jerzyk2205jerzyk2205
0
Mówiąc precyzyjnie zdradził zamiary co do Chodakowa, ale nie zdradził konkretnej lokalizacji. Czy plany lokalizacji nie powinny być przedmiotem konsultacji? Czy 5 osób z Zarządu Powiatu ma być wyrocznią? (2020-06-13 23:57)
Janusz01Janusz01
0
Pałac przy parku to ruina.Ja stawiam na budynek przedszkola.Jedyny budynek blisko szkoły który posiada kuchnię. (2020-06-14 09:40)
jerzyk2205jerzyk2205
0
Nie sądzę, aby to było w przedszkolu. Nie byłoby powodu do takiej tajemniczości. Opisany przeze mnie pierwszy pomysł zakupu działki w Teresinie, to była lokalizacja w środoku osiedla domów jednorodzinnych. Z jakichś powodów pomysł nie wypalił. Oby się nie okazało, że powtórzony zostanie wariant teresiński. (2020-06-14 11:35)
jerzyk2205jerzyk2205
0
No to już lokalizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chodakowie pod nazwą "Antares" przestaje być tajemnicą Zarządu Powiatu. Właśnie dzisiaj radni dostali zaproszenie na sesję Rady Powiatu, gdzie w rekordowo krótkim porządku obrad będzie przekształcenie Placówki w Giżycach w dwie odrębne placówki. Placówka "Antares" ma funkcjonować na nieruchomości, złożonej z gruntu i posadowionego na nim budynku pod adresem: ul. Jana Matejki 18b, Sochaczew. (2020-06-16 17:10)
jerzyk2205jerzyk2205
0
Jestem zbulwersowany działaniami Zarządu Powiatu w tej kwestii. Na ostatniej sesji p. starosta J.Gonta poinformowała Radę Powiatu o umowie przedwstępnej, dotyczącej zakupu działki w Chodakowie, ale adres wydawał się być jeszcze sprawą wątpliwą. Nikt więc nie dociekał. Tymczasem z informacji o pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy 23 maja a 16 czerwca, którą radni otrzymali wczoraj wynika, że Zarząd podjął uchwałę nr 88/2020 z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Sochaczewski nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Jana Matejki w Sochaczewie oraz drugą uchwałę nr 89/2020 o tej samej treści. W obu przypadkach nieruchomości będą przeznaczone dla placówki opiekuńczo-wychowawczej. Ta sprawa wymaga wyjaśnienia na najbliższej sesji Rady Powiatu.

Niech się również p.starosta przygotuje na pytanie, dlaczego nie poinformowała Rady Powiatu podczas ostatniej sesji w dniu 29 maja o podjętych uchwałach Zarządu w dniu 25 maja, a informuje radnych o tym fakcie na następnej sesji prawie miesiąc później? Dlaczego, skoro informacja między sesjami już w tytule mówi czego dotyczy? Ktoś zapomniał? Przecież podawanie informacji z 25 maja, kiedy sesja była 29 maja nie jest informacją z prac Zarządu Powiatu między sesjami. Obecna informacja zgodnie z tytułem obejmuje okres od 29 maja do 23 czerwca!!! Czy to nie jest kpina z radnych? Wiem, że poplecznicy przełkną to w milczeniu, ja nie zamierzam siedzieć cicho. (2020-06-17 12:38)
dony82629902dony82629902
0
Jerzyk, skąd wiadmo o lokalizacji? to podobno ma być pałacyk przy parku... (2020-06-17 16:52)
jerzyk2205jerzyk2205
0
@dony82629902: Skąd wiadomo? Napisałem o tym we wcześniejszym komentarzu wyżej. Radni powiatowi (21 radnych) dostali w materiałach na sesję 23 czerwca projekt uchwały w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach z filią "Mały domek" w dwie odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz specjalistycznej. To w tym dokumencie jest wymieniony adres, który podałem. Ja również słyszałem plotkę o pałacyku przy parku, ale ja plotek nie publikuję. (2020-06-17 17:11)
dony82629902dony82629902
0
@jerzyk2205: czy ten dokumet jest publicznym dokumentem? nie mogę takiej inofrmacji znleść na stronach starostwa. czy moższesz opublikować ten dokument, na który się powołujsz? (2020-06-17 17:29)
jerzyk2205jerzyk2205
0
Proszę się zwrócić do Starostwa Powiatowego. Ten dokument powinien być opublikowany w BIP Starostwa, ale przejrzystość działania samorządu powiatowego najwyraźniej szwankuje. Nie jestem rzecznikiem p.starosty, nie chcę jej też wyręczać, bo mam wiele zastrzeżeń do sposobu konsultowania z mieszkańcami działań kierowanego przez nią Zarządu Powiatu, ale zapytam na najbliższej sesji dlaczego nie publikują projektów uchwał. Przecież mieszkańcy mają prawo je znać i mieć w nie wgląd. (2020-06-17 17:54)
jerzyk2205jerzyk2205
0
Odbieram sygnały od radnych miejskich z Chodakowa oraz zainteresowanych mieszkańców z sąsiedztwa, że plany Starostwa są dla nich zaskoczeniem. A może planowaną obok zakupionej już nieruchomości drugą lokalizację Placówki członkowie Zarządu Powiatu usytuują obok swoich posiadłości? Skonsultujcie to między sobą, gdzie będzie najlepiej! (2020-06-20 16:45)
robroyrobroy
0
RouterRouter
0
tajemnica to dziwne powinno być jawniej a nie magia i zgadywanie. (2020-06-21 12:42)
zbigsochzbigsoch
0
? (2020-06-23 19:25)
jerzyk2205jerzyk2205
0
Dzisiaj odbyła się konferencja w Starostwie, na której do publicznej wiadmości przekazano, że m.in. Powiat sochaczewski otrzyma 3.844.491 zł na inwestycje samorządowe. Co prawda jeszcze ta ustawa nie przeszła przez Senat, ale symboliczny czek na te pieniądze został dzisiaj pokazany. Pojawią się zatem pieniądze, których Zarządowi Powiatu brakowało do sfinalizowania "Budowy nowej siedziby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Giżycach". Wszystko jest gotowe, poniesiono niemałe koszty kilkudziesięciu tysiecy złotych i wydzielono teren pod budowę, wykonano kompletną dokumentację projektową (branżowe projekty budowlane i wykonawcze) wraz z kosztorysami, przedmiarami robót, ze STWiOR i planem BIOZ dla zadania pod nazwą: Budowa nowych budynków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Giżycach”. Teraz pojawiły się ekstra pieniądze. Nie ma zatem przeszkód do zrealizowania powiatowych planów w trosce o dobro dzieci i niepotrzebnego konfliktowania mieszkańców miasta.(2020-06-24 14:18)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy