Dosyć

Problem przemocy wobec kobiet nadal otacza mgła uprzedzeń, podtrzymywanych przez normy oparte na poczuciu wstydu i winy. Szczególnie ujawniają się one w niewielkich społecznościach miasteczek i wsi. Walkę o godność utrudniają luki prawne.

Kobieta ma takie same prawa jak mężczyzna

Na stronie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie czytamy m.in: nie jesteś bezradna; prawo jest po to, aby Cię chronić; sama decydujesz o swoim życiu. - Zgodnie z Konstytucją RP i Deklaracją Praw Człowieka kobieta ma dokładnie takie same prawa jak mężczyzna - podkreśla Ewa Kajetaniak, rzeczniczka praw kobiet przy POIK - przede wszystkim kobieta ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swojej osoby, prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego, do świadczeń socjalnych, do sprawiedliwego sądu, do ochrony i pomocy rodzinie, do ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego.
W Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie przy ul. Gawłowskiej znajduje się hostel dla ofiar przemocy domowej. Korzystający z miejsc noclegowych przebywają w hostelu bez wnoszenia opłat za swoje wyżywienie itd. Ale dlaczego to ofiara ma opuszczać swoje miejsce zamieszkania?

Nakaz opuszczenia lokalu nie jest ograniczony tym, czyja to jest własność

Źródłem wszelkiej interwencji jest poinformowanie odpowiednich służb. Potem zaczyna się prawna batalia. Istnieją dwie podstawy prawne usunięcia agresora z domu ofiary. Na podstawie „Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie sąd może tymczasowo aresztować taką osobę, albo nałożyć na nią obowiązek opuszczenia lokalu. - By zastosować środek zapobiegawczy, jakim jest nakazanie sprawcy opuszczenia lokalu w trybie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie powinny być przesłanki do tymczasowego aresztowania – mówi Sławomir Wodowski, Prezes Sądu Rejonowego w Sochaczewie.
Przesłanki te są jednak dosyć rygorystyczne. Przede wszystkim przemoc musi mieć duże oparcie dowodowe. Powinna także istnieć przesłanka przemawiająca przeciwko pozostawieniu sprawcy na wolności, czyli np. obawa o próbę wymuszenia zmiany zeznań.
- Nakaz opuszczenia lokalu nie jest ograniczony tym, czyja to jest własność - zaznacza S. Wodowski - może to być nawet własność sprawcy i on musi ten lokal opuścić.

Lokal zastępczy dla sprawcy?

W praktyce wyegzekwowanie obowiązku opuszczenia przez sprawcę lokalu jest bardzo trudne.
- Wprowadzająca ten obowiązek Ustawa o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie nie uregulowała kwestii wykonawczych, czyli w jakim trybie ma być ten obowiązek regulowany.
Nie wiadomo, więc czy wobec sprawcy należy, stosować przepisy dotyczące eksmisji, czy też sprawcy trzeba zapewnić lokal zastępczy. - Prace trwają żeby to uregulować, bo to jest ewidentna luka w prawie.
Druga możliwość usunięcia sprawcy z domu ofiary wynika z kodeksu karnego. Jeśli sąd nakazuje wykonanie kary pozbawienia wolności, to sprawca automatycznie opuszcza lokal. W przypadku zawieszenia wykonania kary sąd może zobowiązać skazanego do opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.
Przemoc nie musi mieć wymiaru jedynie fizycznego. W zależności od omawianej podstawy prawnej karane może być także znęcanie się psychiczne, groźby karalne lub okradanie współmieszkańca.
Do tematu przemocy wobec kobiet jeszcze wrócimy. W ostatnich latach coraz częściej mówi się także o przemocy kobiet wobec mężczyzn. Tej kwestii poświęcimy oddzielny artykuł.

Daniel Grabarek

Gdzie kobiety krzywdzone mogą szukać pomocy?

Policja - należy wzywać w przypadku każdorazowego aktu przemocy, podczas interwencji domowej funkcjonariusze Policji sporządzają notatkę służbową w systemie procedury Niebieskiej Karty.
Ośrodki Interwencji Kryzysowej – tutaj można uzyskać pomoc psychologiczną, socjalną, prawną, ale także miejsce w hostelu - wtedy, gdy kobieta pozostaje bez dachu nad głową,
Ośrodki Pomocy Społecznej - pomoc socjalna, psychologiczna, prawna
Niebieska Linia”- bezpłatny telefon informacyjny i interwencyjny dla ofiar przemocy w rodzinie, czynny od 10.00 do 22.00 - 0801-12-00-02
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - pomoc prawna, psychologiczna
Organizacje pozarządowe np. Centrum Praw Kobiet – tel. STOP-(022) 621-35-37

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy