Działania jednostek straży pożarnych w 2009 roku

W 2009 roku zanotowano na terenie powiatu sochaczewskiego ogółem 1165 zdarzeń. Z tego 599 wystąpiło na terenie miasta Sochaczew. Porównując ogólną liczbę zdarzeń można stwierdzić, że zanotowano nieznaczny spadek interwencji w porównaniu z rokiem ubiegłym, w którym zanotowaliśmy 1330 zdarzeń jednostek straży pożarnych na terenie powiatu sochaczewskiego.
Na ogólną ich liczbę 1165 zdarzeń składa się:
 518 pożarów, (wzrost o 18 pożarów),
 576 miejscowych zagrożeń, (spadek o 204 miejscowe zagrożenia ),
 71 alarmów fałszywych (wzrost o 21 alarmów fałszywych).

Na ogólną liczbę 518 pożarów składa się:
 474 pożary małe ,
 43 pożary średnie,
 1 pożar bardzo duży
243 pożary odnotowano na terenie miasta Sochaczew, co stanowi 47 % ogólnej ilości pożarów na terenie całego powiatu sochaczewskiego

Na ogólną liczbę 576 miejscowych zagrożeń składają się:
 523 małe miejscowe zagrożenia,
 53 lokalne miejscowe zagrożenia,
244 skutki miejscowych zagrożeń jednostki straży pożarnych usuwały na terenie miasta Sochaczew, co stanowi 42,3 %, natomiast 332 skutków miejscowych zagrożeń strażacy usuwali na terenie gmin powiatu sochaczewskiego, co stanowi 57, 7%
W grupie 71 alarmów fałszywych zanotowano:
 10 złośliwych alarmów fałszywych,
 59 alarmów fałszywych w dobrej wierze,
 2 alarmy fałszywe z instalacji wykrywania pożaru.

We wszystkich interwencjach w 2009 roku brało udział łącznie 971 załóg jednostek ochrony przeciwpożarowej i 4127 strażaków.
Mieszkańcy powiatu sochaczewskiego oraz osoby spoza powiatu, u których zdarzenia miały miejsce ponieśli straty 7 069 800 zł, natomiast wartość uratowanego mienia w wyniku prowadzonych działań ratowniczych to 17 886 000 zł.
Średnia strat na jedno zdarzenie to 50 600 zł. – średnie straty podczas pożarów – 15 500 zł, średnie straty podczas miejscowych zagrożeń – 35 100 zł.

We wszystkich akcjach ratowniczych prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną odnotowano 10 ofiar śmiertelnych. Wszystkie dotyczą osób, które poniosły śmierć w wypadach drogowych na terenie powiatu. We interwencjach, w których działania prowadziły jednostki straży pożarnych odnotowano; 160 osób rannych, z czego 9 osób zostało rannych podczas pożarów, a 151 podczas miejscowych zagrożeń, głównie wypadków drogowych. W grupie 151 osób rannych znalazła się też grupa rannych dzieci, których w 2009 r. było 10-cioro.
Na szczęście ta statystyka osób poszkodowanych ma tendencję spadkową w porównaniu z rokiem 2008, w którym odnotowaliśmy 16 ofiar śmiertelnych i 181 dorosłych osób rannych.
Niepokojący jest fakt, że znacznie wzrasta z roku na rok liczba poszkodowanych dzieci w 2007 roku poszkodowanych dzieci było 3, w 2008 – 11, a w 2009 r. – 10 –cioro dzieci.
Opracował:
mł. bryg. Mirosław Gorzki
KP PSP Sochaczew

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Dokumenty (1)Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy