Dzień Pracownika Socjalnego 2008

/ 7 zdjęć

25 listopada, w gościnnych progach Państwowej Szkoły Muzycznej, odbyła się uroczysta gala z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Wyróżniający się pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy i Żłobka Miejskiego otrzymali Nagrody Burmistrza, natomiast liczne grono osób wspierających działania tych jednostek oraz samodzielnie pomagających potrzebującym – odebrało pamiątkowe statuetki. Tradycyjnie w Dniu Pracownika Socjalnego podsumowano dokonania czterech miejskich placówek wspierających przewlekle chorych, samotnych seniorów, ubogie i niezaradne życiowo rodziny itd. Podkreślano też rosnącą aktywność około 50 stowarzyszeń, fundacji, grup wparcia, grup samopomocowych, wolontariuszy. Jak powiedział Burmistrz Bogumił Czubacki w ostatnich latach pomoc społeczna bardzo się zmieniła. Nie tylko rozszerzono zakres jej działania i wyszkolono świetną kadrę, ale przede wszystkim otwarto ją na człowieka - postawiono na współpracę z kościołem, mieszkańcami trudnych dzielnic. Burmistrz podkreślił, że bardzo wysoko ocenia pracę wszystkich prowadzonych przez miasto placówek a także organizacji pozarządowych, a szczególna aktywność i otwarcie na problemy drugiego człowieka sprawiły, że MOPS wspólnie z DDPS i ŚDS stawiany jest za wzór innym tego typu jednostkom w kraju. - Z dumą mogę podkreślić, że nie jest to tylko moja opinia. Działania współpracujących ze sobą placówek zostały w ostatnich dniach docenione na ogólnopolskim forum. Nasz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał specjalną nagrodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej”. Jest to potwierdzenie kilkuletniej, ciężkiej pracy wszystkich osób zaangażowanych w działalność Klubu Wolontariatu, grup wsparcia, grup samopomocowych, integrowanie mieszkańców osiedla przy ul. Korczaka – dodał B. Czubacki. Warto przy tej okazji przypomnieć, że miejskie instytucje nie zajmują się tylko wypłatą zasiłków, ale organizują też wakacyjne wyjazdy dla dzieci, spotkania andrzejkowo-mikołajkowe, konsultacje ze specjalistami, wycieczki dla dzieci niepełnosprawnych, pikniki integracyjne dla osób starszych, imprezy kulturalne na czele z Mazowieckim Przeglądem Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy itd. Ich sukcesem są tak cenne inicjatywy jak: utworzenie przy parafii św. Wawrzyńca punktu wydającego posiłki najuboższym czy powołanie do życia Grupy Partnerskiej „Teraz Sochaczew”. Galę z okazji Dnia Pracownika Socjalnego zakończył koncert Big-Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej pod kierunkiem Bernarda Pacholskiego. Nagrody Burmistrza Sochaczewa otrzymali: ● Dyr. Dziennego Domu Pomocy Społecznej Teresa Michałowska oraz pracownicy: Monika Aleksandrowska, Jadwiga Kaźmierczak i Edyta Murawska ● Dyr. Żłobka Miejskiego Ewa Lembke oraz pracownicy: Elżbieta Łukaszewska i Marianna Szpakowska ● Dyr. Środowiskowego Domu Samopomocy Joanna Majewska raz pracownicy: Jadwiga Turska, Adrian Zbirowski i Gabriela Modrak ● Dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Zofia Berent oraz pracownicy: Agnieszka Studniarek, Jadwiga Lenk-Buczek, Agata Baczyńska, Anna Kuzińska, Marzena Zydlewska, Renata Gajda, Krystyna Krzywonos, Magdalena Żakowska i Agnieszka Osińska. Pamiątkowe statuetki otrzymali: ● Jolanta Brzóska - Skarbnik Miasta ● Barbara Bogiel - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie ● Bogdan Deperas – z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ● Krzysztof Krzywonos - Prezes Spółdzielni Inwalidów „Jutrzenka” ● Teresa Kozbuch - Radna Rady Miejskiej ● Krystyna Łapczyńska - Dyrektor Domu Dziecka w Giżycach ● Elżbieta Matuszewska-Woźnica - Ordynator Oddziału Dziecięcego w Szpitalu Powiatowym ● Zbigniew Madej – specjalista ds. Polityki Społecznej i Służby Zdrowia ● Justyna Nowak-Sobotta - Dyr. Domu Pomocy Społecznej ● Magdalena Osińska - Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej ● Halina Pędziejewska - Dyrektor MOK ● Anna Politowska - pracownik socjalny w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie ● Monika Radwańska-Komosa – z Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej ● Włodzimierz Słomka - Pełnomocnik Burmistrza d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ORGANIZACJE ● Krzysztof Wasilewski – organizator harcerskiej akcji „Lato” ● Julian Tasiecki – ZHP, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ● Sławomir Szatkowski -Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii ● Jolanta Śmielak-Sosnowska - organizator akcji „Paczka do paczki” ● Mieczysław Głuchowski - Stowarzyszenie Razem i Sprawnie ● Wanda Kowalewska - Stowarzyszenie Razem i Sprawnie, Grupa Partnerska „Teraz Sochaczew” ● Jadwiga Dąbrowska - Stowarzyszenie Sportowo -Rehabilitacyjne „Jutrzenka” ● Krystyna Mikołajczyk - Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera ● Jolanta Urbańska i Maciej Kłoszewski - Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów ● Mirosława Janiak i Henryka Pietrzak - Stowarzyszenie „Włókienko” ● Alicja Ozimek - Stowarzyszenie Trzeciego Wieku ● Jadwiga Truchanowicz - Związek Niewidomych ● Barbara Zduńczak - Grupa Wsparcia dla Opiekunów Osób Chorych na Alzheimera ● Zofia Bernacka - Fundacja Jesteśmy Razem ● Teresa Przybylska - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ● Stefan Biernacki – Honorowy Obywatel Sochaczewa INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE ● Tomasz Myśliński - Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ● Jolanta Wagner – pracownik ZGM zaangażowany w działania na osiedlu Korczaka ● Krzysztof Sieczkowski - Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej ● Renata Trzos - Dyrektor Przedszkola Nr 3 ● Siostra Monika Kwaśnik - Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Pasjonistek Św. Pawła ● Janina Szygalska - Stowarzyszenie Caritas ● Ksiądz Piotr Żądło - Proboszcz Parafii Św. Wawrzyńca w Sochaczewie ● Ksiądz Krzysztof Wasiak - opiekun główny Szkolnych Kół Caritas ● Ksiądz Andrzej Kita - Kapelan Szpitala Powiatowego w Sochaczewie ● Ksiądz Antoni Jaszczołt - rezydent Parafii Trojanów ● Hanna Milcarz - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych ● Bogumiła Krystecka - Polski Czerwony Krzyż ● Zdzisław Karbowiak - Dyrektor Agencji Ochrony Certus ● Pułkownik Mirosław Grzybowski - Dowódca Jednostki Wojskowej w Bielicach ● Dariusz Sipak - Komendant Policji Powiatowej w Sochaczewie ● Sławomir Wodowski - Prezes Sądu Rejonowego w Sochaczewie ● Emilia Munio - Kierownik Zespołu Kuratorskiego Sądu Rejonowego w Sochaczewie ● Katarzyna Najdzik-Stępień - pedagog LO im. F. Chopina, opiekun wolontariuszy SPONSORZY ● Cukiernia Jeznach - Teresa i Tadeusz Jeznach, Katarzyna i Piotr Kujawa ● TRANSHURT - Krystyna i Jerzy Wodzińscy ● Polskie Młyny -Barbara i Zbigniew Komorowscy ● MARS Polska -Beata Brymora ● VERONA PRODUCT PROFESJONAL -Waldemar Rzepczyński ● Procter & Gabble -Małgorzata Mejer ● PHU VIDAN -Danuta i Mieczysław Kędzierscy ● BAKOMA Elżbietów -Leszek Piórkowski ● Tania Odzież -Alicja Pisarek ● Sklep z artykułami przemysłowymi -Ewa i Jacek Nowakowie ● Hurtownia chemiczno -przemysłowa „Chodakowianka” -Krystyna Polcyn i Mirosław Fijołek MEDIA ● Grażyna Czubacka - Radio Fama ● Małgorzata Pałuba-Burzyńska - Ziemia Sochaczewska ● Andrzej Wach - Echo Powiatu ● Janusz Szostak - Ekspress Sochaczewski ● Marcin Ryński - Prezes Stowarzyszenia e-sochaczew ● Karina Kryś -Stowarzyszenie e-sochaczew WOLONTARIUSZE ● Anna Kamińska ● Ewa Kamińska ● Damian Leszczyński ● Dorota Kowalczyk ● Kacper Mironiuk ● Jacek Wargocki ● Katarzyna Wątor ● Paulina Wilamowska ● Justyna Krakowska ● Barbara Kuliś ● Katarzyna Łażewska ● Agata Mroczkowska ● Aleksandra Przyłoga ● Natalia Selens ● Norbert Ozimek daw

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy