Dzień Samorządowca 2009

27 maja co roku obchodzony jest Dzień Samorządowca. Tego dnia przypada rocznica wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 roku. Ówczesne prawo, wraz z ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej ukształtowało dualistyczny (rządowy i samorządowy) model ustroju administracji publicznej w terenie.

Jedynym szczeblem samorządu terytorialnego była wtedy gmina. Ustawa nadała jej osobowość prawną i umożliwiła ochronę sądową samodzielności. Jako organy gminy wskazano: radę oraz zarząd z wójtem, burmistrzem lub prezydentem na czele. Samorząd otrzymał prawo do posiadania mienia komunalnego oraz wyposażony został w dochody własne dodatkowo uzupełnione subwencjami i dotacjami z budżetu państwa.

Wspomniane daty wyznaczyły nie tylko nowe formy organizacyjne i nowe prawo. Przyczyniły się one również do realnego upodmiotowienia obywateli i społeczności lokalnych.

Aktualnie w naszym kraju funkcjonuje trójstopniowy samorząd terytorialny - gmina, lokalny – powiat, regionalny - województwo.

Dzień Samorządowca w tym roku ma szczególną wymowę. Przypada w rocznicę pierwszych po odzyskaniu suwerenności wyborów samorządowych, które odbyły się 19 lat temu – właśnie 27 maja 1990r.

Pod koniec drugiej dekady wolnej Polski, warto spojrzeć na pozytywne efekty działania samorządów i samorządowców. W natłoku codziennych informacji i sensacji dostarczanych przez media często trudno je zauważyć. Ale kiedy spojrzymy na stan konkretnej gminy czy miasta przed 19 laty i porównamy je do stanu obecnego, wtedy da się jasno dostrzec pozytywne efekty działania samorządów. Szereg dobrych inwestycji, urządzeń, udogodnień w naszej lokalnej przestrzeni, które wydają się oczywistością, jest efektem odpowiedzialnych działań samorządów.

Zarząd Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej chciałby serdecznie podziękować każdemu z członków samorządów Miasta i Powiatu Sochaczewskiego oraz samorządów gminnych za ich ciężką i mozolną pracę. Obecny kształt naszej Małej Ojczyzny, którą jest Sochaczew i Ziemia Sochaczewska w coraz większym stopniu jest efektem Państwa aktywności i podejmowanych dobrych decyzji.

Życzymy Państwu byście w dalszym ciągu w duchu odpowiedzialności, ale i z odwagą działali dla dobra społeczności lokalnej. By każdy następny Dzień Samorządowca był okazją do coraz większej satysfakcji dla obywateli naszej społeczności z działań samorządów.


Zarząd Powiatowy
Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej

 

0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy