Dzień Seniora

/ 4 zdjęć
Zdjęcia i foto: Dzień Seniora Imprezy cykliczne sochaczew

Przypadające w październiku obchody Dnia Seniora przypominają o konieczności podejmowania działań, które ludziom starszym przyniosą pomoc, radość, poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego i socjalnego oraz pozwolą im aktywnie włączyć się w życie innych pokoleń.

O swoje prawa upomina się Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, który jako organizacja pozarządowa z wieloletnią tradycją, działa poprzez swoje oddziały okręgowe, rejonowe i koła. Jest to największa tego typu organizacja w kraju, licząca ok. 1 miliona członków. W Iłowie Koło Emerytów Rencistów i Inwalidów liczy aktualnie ok. 80 członków, działa od 37 lat.

O seniorach nie zapominają także władze i środowiska lokalne. Działania podejmowane w gminie Iłów na rzecz seniorów są ukierunkowane na społeczne pozytywne postrzeganie osób starszych jako ludzi aktywnych i potrzebnych, pełniących nadal różne funkcje. Są wśród nich np.: radni, sołtysi, czynni zawodowo nauczyciele, lokalni twórcy, działacze i inni. 

Dzień Seniora jest jedną z kilku uroczystości, będących okazją do spotkań członków Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów. Przypadające w październiku Święto jest w Iłowie obchodzone uroczyście i stanowi żelazny punkt harmonogramu spotkań seniorów, który rok rocznie realizuje zarząd koła.

W tym roku seniorzy spotkali się 6 października. Obchody rozpoczęły się od powitania gości, pośród których znaleźli się: przedstawiciele władz gminy, lokalnych środowisk oraz przyjaciele i sympatycy koła. Tradycyjnie, słowo wstępne do zgromadzonych wygłosiła przewodnicząca koła - Danuta Dragan. O przygotowanie poczęstunku zadbał zarząd Koła. Oprawę artystyczną uroczystości zapewnił Gminny Ośrodek Kultury.

Obchody Dnia Seniora (październik/listopad) służą wspólnym celom. Jest to: walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku oraz ułatwienie im dostępu do opieki medycznej i do pełnego życia kulturalnego i społecznego.

Obecnie zwiększa się liczba osób starszych. Szacuje się, że na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Wydłużający się czas życia i zachodzące zmiany demograficzne pozwalają sądzić, że starsi ludzie stanowić będą coraz liczniejszą grupę. Dlatego coraz częściej organizowane są rozmaite formy aktywizacji osób w podeszłym wieku: warsztaty, szkolenia, kursy czy koła zainteresowań. Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom godnie i aktywnie przeżyć jesień życia.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy