Dzień Twórcy Kultury, Sportu i Pracownika Socjalnego '2004

55 osób nagrodzonych finansowo, 106 wyróżnionych pamiątkowymi statuetkami lub nagrodami rzeczowymi. 1 grudnia, w MOK przy ul. Chopina odbyła się doroczna uroczystość z okazji Dnia Twórcy Kultury, Kultury Fizycznej i Pracownika Socjalnego.

Na wstępie głos zabrał Burmistrz Bogumił Czubacki, który powitał gości na uroczystości stanowiącej podsumowanie wspólnego, rocznego dorobku i wysiłków włożonych w krzewienie kultury, sportu i pomoc społeczną.
- Dziękuję wszystkim pracownikom placówek kulturalnych, sportowych za wasze zaangażowanie i pracę. Organizując życie kulturalne dajecie mieszkańcom naszego miasta możliwość różnorodnego spędzania czasu, rozwijania twórczych zainteresowań, odrobinę przyjemności i uśmiechu. Poprzez działania na rzecz sportu uczycie młodzież zdrowej rywalizacji oraz aktywnego stylu życia. (…) Dzień Pracownika Socjalnego jest uhonorowaniem pracy wszystkich tych, którzy na co dzień niosąc pomoc i opiekę dają wyraz trosce o godność człowieka. Jest mi szczególnie miło, że jest tak wiele osób, którym należą się podziękowania i wyrazy uznania. Ta długa lista świadczy o wspólnym, ogromnym zaangażowaniu w życie społeczne naszego miasta.
Burmistrz podziękował także wszystkim darczyńcom, bez wsparcia których wiele inicjatyw nie mogło by się udać; a także mediom.
Następnie prowadzące uroczystość Teresa Przybylska Naczelnik Wydziału Oświaty, oraz Henryka Kuźdub Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych UM, dokonały podsumowania minionych 12 miesięcy. Do największych wydarzeń w dziedzinie kultury i sportu zaliczono m.in.: Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Festiwal Filmów Zanussiego, Prezentacje Teatralne “SPAT”, Wiosenne Spotkania Taneczne, Wrześniowe Spotkania z Pieśnią Chóralną, uroczystości i imprezy z okazji Świąt Majowych i Święta Odzyskania Niepodległości, Dzień Dziecka, Dni Sochaczewa, Mazowieckie Mistrzostwa w Mikrolotach, Festiwal Latawców, Wojewódzkie Dożynki - Sochaczew 2004, Rajd i Półmaraton Szlakami Walk nad Bzurą, Ogólnopolskie Biegi Młodych Olimpijczyków, Wystawę Twórczości Plastycznej „Sochaczewski Laur”, Wybory Miss, zawody pływacke, turnieje i mecze sportowe, II Przegląd Muzyki Rockowej “Muzyczna Jesień”. T. Przybylska podkreśliła, że bardzo udane były tegoroczne Dni Sochaczewa, które skupiły rekordową liczbę widzów.
Z kolei H. Kuźdub przypomniała, jakie sukcesy na ma koncie pomoc społeczna. Prestiżową imprezą stały się Mazowieckie Przeglądy Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy. VI Mazowiecki Przegląd, który odbył się w tym roku trwał dwa dni, w ciągu których gościły u nas 34 placówki z całego Mazowsza. Podopieczni ŚDS mają na swym koncie wiele zwycięstw i wyróżnień w turniejach tenisa stołowego, mityngach lekkoatletycznych, zawodach sportowych osób niepełnosprawnych.
Inna podległa miastu placówka, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, obejmuje swoją opieką około 80 osób dziennie. Podopiecznymi Domu są przede wszystkim emeryci, renciści oraz ludzie samotni, potrzebujący pomocy. Co roku organizowane są dla nich różnego rodzaju imprezy, takie jak Dzień Emeryta, Dzień Babci, Dzień Dziadka czy Pożegnanie Lata. W przyszłym roku DDPS będzie obchodził 25–lecie swojego istnienia.
Sukcesem na skalę krajową było niemal bezkolizyjne przejęcie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obowiązku wypłaty świadczeń społecznych. Wystarczy przypomnieć alarmujące reportaże pokazujące w maju i czerwcu sytuację w różnych częściach kraju, gdzie ludzie na należne im się pieniądze czekali po kilka tygodni. Na Mazowszu tylko kilku miastom udało się na czas opracować listy uprawnionych i wypłacić zasiłki. W Sochaczewie dokonano tego wielkim wysiłkiem.
Po podsumowaniu sukcesów przyszedł czas na wręczanie nagród i pamiątkowych statuetek. Otrzymali je:

KULTURA - nagrody pieniężne
Barbara Bronicz - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Czesław Cieślak - dyrygent Chóru Towarzystwa Śpiewaczego Ziemi Sochaczewskiej
Maria Gałuszewska – bibliotekarz Miejskiej Biblioteki Publicznej
Edward Glanc - dyrygent Orkiestry Dętej przy Kościele w NNMP w Trojanowie.
Czesław Gwara - kierownik Muzeum Kolei Wąskotorowej
Ewa Chaber – instruktor Miejskiego Ośrodka Kultury
Andrzej Janiszewski – konserwator zbiorów w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej
Hanna Jażdżyk – kustosz Miejskiej Biblioteki Publicznej
Jolanta Kawczyńska – instruktor Miejskiego Ośrodka Kultury
Artur Komorowski – dyrygent Orkiestry Kameralnej przy Klubie Nauczyciela
Janina Niedziela – dyrektor Klubu Nauczyciela
Joanna Niewiadomska - Kocik - dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st.,
Celina Osiecka - instruktor, choreograf Miejskiego Ośrodka Kultury
Tadeusz Owczuk – dyrektor Domu Urodzenia F. Chopina
Alicja Ozimek - dyrygent Chóru Nauczycielskiego “Vivace”
Bernard Pacholski - dyrygent Big Bandu przy Państwowej Szkole Muzycznej.
Halina Pędziejewska - dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
Beata Tarka – pracownik Muzeum Ziemi Sochaczewskiej
Barbara Turczyk – starszy Kustosz Miejskiej Biblioteki Publicznej
Krzysztof Wasilewski – komendant Hufca ZHP
Maciej Wojewoda – dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej
Agnieszka Wolińska – kustosz Miejskiej Biblioteki Publicznej
Sylwia Zgłobicka - instruktor Miejskiego Ośrodka Kultury
Sławomir Burzyński – dziennikarz i redaktor tygodnika „Ziemia Sochaczewska”

OPIEKA SPOŁECZNA – nagrody pieniężne
Władysława Adamiak – kucharka w Żłobku Miejskim
Agata Baczyńska – pracownik socjalny MOPS
Zofia Berent - dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy
Daniel Chłystek – pracownik MOPS, informatyk
Anna Ficzygowska – główna księgowa w MOPS
Renata Gajda – starszy pracownik socjalny MOPS
Teresa Jasińska – kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej
Jolanta Kalińska – starszy pracownik socjalny MOPS
Izabella Kuhnke – technik fizjoterapii w Środowiskowym Domu Samopomocy
Agnieszka Kwiatkowska – pracownik Środowiskowego Domu Samopomocy
Teresa Michałowska – kierownik Działu Pomocy Rodzinie MOPS
Jadwiga Milczarek – pracownik MOPS
Krystyna Okurowska – księgowa w DDPS
Daniela Prengowska – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Pyrak - szefowa kuchni w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.
Katarzyna Szadkowska – instruktor terapii zajęciowej w ŚDS
Marianna Szpakowska – starsza opiekunka w Żłobku.
Magdalena Żakowska – z-ca Dyrektora MOPS

SPORT – nagrody pieniężne
Jan Cebrzyński - założyciel Sochaczewskiego Klubu Maratończyka
Tomasz Ertman - Kierownik młodzieżowych drużyn rugby oraz żeńskiej drużyny „Tygrysice”.
Andrzej Grzybowski - trener piłki nożnej MKS Orkan.
Roman Janiszek - trener klubu piłkarskiego Unia Boryszew
Ireneusz Łukawski - trener w Klubie Unia 97 Sochaczew
Marian Makowski - Kierownik hal sportowych MOSiR
Maria Miałkos -pracownik MOSiR-u
Maciej Misiak - trener drużyn młodzieżowych MKS Orkan Sochaczew
Zbigniew Milczarek - pracownik MOSiR-u
Janusz Piechna - trener Judo w UKS “Siódemka”
Arkadiusz Sobieraj - trener Judo
Krzysztof Werłaty - Koordynator pobytu w Sochaczewie młodzieżowych grup polonijnych uczestniczących w XII Międzynarodowych Biegach Młodych Olimpijczyków

KULTURA - STATUETKI
Wiesław Chmielewski – dziennikarz, autor audycji bluesowych na antenie Radia Fama
Ksiądz Prałat Antoni Jaszczoł – za osobisty wkład w krzewienie kultury poprzez słowo Boże oraz za kultywowanie historii, patriotyzm.
Janusz Kobla – autor audycji o historii Sochaczewa emitowanych w radio Fama.
Władysław Komendarek – muzyk, lider grupy Exodus
Sławomir Majcher – dziennikarz telewizyjny, pracownik WOT
Paweł Rozdżestwieński - instruktor ZHP
Marcin Ryński – prezes Stowarzyszenia ”e-Sochaczew”
Julian Tasiecki – instruktor ZHP, członek Orkiestry Dętej przy Kościele w Trojanowie
Aleksander Grzegorz Turczyk – historyk, autor książek o Ziemi Sochaczewskiej
Andrzej Tucholski – nadzoruje z ramienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków prace archeologiczne prowadzone na terenie miasta Sochaczewa
Łukasz Wojtczak - fotografik
Małgorzata Pałuba – Burzyńska – Redaktor Naczelny Tygodnika „Ziemia Sochaczewska”

OPIEKA SPOŁECZNA – STATUETKI
Stefan Biernacki - przyjaciel dzieci niosący pomoc Ogniskom Środowiskowym TPD
Beata Brymora – agencja public relations, przedstawiciel firmy Masterfoods Polska
Jadwiga Dąbrowska - prezes Spółdzielni Inwalidów “Jutrzenka
Jolanta Demczyszyn – notariusz
Ks. Piotr Krzyszkowski – wicedyrektor Caritas Diecezji Łowickiej
Maria Kuśmirek – przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ksiądz Mirosław Kurek - założyciel Centrum Przeciwdziałania Narkomanii „Arka Noego”
Elżbieta Matuszewska-Woźnica - radna, współorganizatorka Przedszkola AGA dla dzieci szczególnej troski
Teresa Przybylska - prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Zofia Raczkowska - kierownik Żłobka Miejskiego
Irena Repsz - założycielka Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym “Przystań”
Lidia Rosłoniak - z-ca przewodniczącego Rady Dziennego Domu Pomocy Społecznej
Sławomir Szadkowski – szef sochaczewskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii
Barbara Zduńczak – w 2000 roku założyła Grupę Wsparcia dla osób opiekujących się chorymi na Alzheimera

SPORT – STATUETKI
Władysław Dudziński – Klub Motorowy “Szarak”
Mieczysław Głuchowski – pomysłodawca i organizator Biegów Młodych Olimpijczyków
Robert Górski – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tenisa Ziemnego
Bartłomiej Harasiński - pomysłodawca i współzałożyciel “Zebra OFF Road Klub Sochaczew“
Włodzimierz Janicki – Prezes Stowarzyszenia MKS “Orkan”
Krzysztof Korniluk – Towarzystwo Przyjaciół Judo
Krzysztof Lewandowski – fotografik, miłośnik wszelkich dyscyplin sportowych
Ryszard Łakomski – organizator licznych imprez sportowych
Bogusław Mońka - prezes Klubu Unia ”97”
Marcin Niemiec – trener UKS “Siódemka”
Damazy Pyrak – trener MKS “Orkan”, sekcja tenisa stołowego
Zbigniew Siemieniec – trener Unia Boryszew – piłka nożna
Józef Szajewski – piłkarz, trener, prezes Klubu Sportowego Bzura Chodaków

SPORT – NAGRODY RZECZOWE
Katarzyna Biernacka - pływaczka
Maciej Brażuk -trener, podstawowy zawodnik drużyny seniorów rugby MKS Orkan
Mariusz Cieślak -jeden z najlepszych piłkarzy w MKS Orkan
Dariusz Dzięgielewski -trener drużyny piłkarskiej rocznika 1992
Sebastian Figat – kajakarz
Natalia Gawrylczyk -jedna z najlepszych zawodniczek w tenisie stołowym
Edmund Górski – motolotniarz
Oskar Harasiński – utytułowany miłośnik rajdów samochodowych
Jakub Kurkiewicz – judoka, klub UKS “Siódemka”
Piotr Kurkiewicz - judoka, zawodnik UKS “Siódemka”
Kamil Łażewski – gra w tenisa stołowego
Mariusz Makulski – jeden z najlepszych piłkarzy KS „Bzura”
Zofia Michoń – utytułowana judoczka
Piotr Pietrzyk – rugbista, Mistrz Polski 2003r. w rugby “7”
Konrad Pisarek – najszybszy zawodnik boisk rugbowych Polski
Łukasz Podrażka – motocross
Agata Przybyłowska – utytułowana judoczka
Pan Daniel Sabalski – jeden z najlepszych piłkarzy w MKS Orkan
Dawid Sierociński – motocross, Klub Szarak
Robert Skibiński – jeden z najlepszych zawodników w lidze pływackiej Mazowsza
Marcin Smagała – judoka, zawodnik Towarzystwa Przyjaciół Judo
Marcin Stencel - judoka, zawodnik Towarzystwa Przyjaciól Judo .
Andrzej Wawrzyniak - jeden z najlepszych zawodników sekcji tenisa stołowego
Bogdan Wróbel – jeden z najskuteczniejszych zawodników I ligi rugby
Oskar Wrzesiński – motocross, Klub Szarak
Marcin Zientara – motocross, Klub Szarak

STATUETKI - SPONSORZY
Jolanta Popiołek - Senator RP
Zbigniew Komorowski - Poseł RP
Józef Gołębiowski – Starosta Pow. Soch.
Mirosław Orliński – Wójt Gm. Soch.
Paweł Kubiak – Komendant Straży Pożarnej
Krzysztof Lubiński – Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie
Witold Antuszewicz - Cukiernia „Chodakowianka
Andrzej Bałdyga – Firma Lamela
Zbigniew Bogdan – Sklep Sezam Chodaków
1. Grażyna Czubacka – Prezes Radia Fama
Wojciech Felczak – Cukiernia Felczaka
Bronisław Gawrylczyk – Zakład Remontowy Ella
Wanda Grodecka – Firma Domus
Wioletta Gzik-Janiak - Piekarnia
Tadeusz Jeznach – Cukiernia
Norbert Jóźwik – Sklep Chemiczny Norma
Józef Kacprzak – Hurtownia
Jerzy Kaczor – Aljeka
Elżbieta i Tomasz Kleszczak – Sklep Spożywczy “Vett”
Zdzisław Latek – Firma Latek
Ewa Lebioda - TUR Warta
Zdzisław Lewandowski - PZU S.A.
Piotr Łękawski – Masterfoods Polska
Jadwiga Makowska – Cukiernia
Zbigniew Mateusiak -Ferma Drobiu
Jacek Nowak – Art. Przem.
Katarzyna i Cezary Okraska – Piekarnia
Zdzisław Pakuła - firma Montobud
Jadwiga i Wojciech Pietrzak – Modny Ciuch
Alicja Pisarek – Sklep z odzieżą używaną
Maryla i Jacek Pliszka – Hotel Chopin
Jolanta Podrażka – Centrum Zabezp.
Krystyna Połcyn i Mirosław Fijołek – Hurtownia Chodakowianka
Józef Siekierski – Z-d Wodno kanalizacyjny
Piotr Stefaniak - „Stefmex”
Marek Stępowski – Sklep „Sezam”
Aneta Strzelecka – Tymwod
Danuta i Wojciech Szymańscy – Przedsięb. Handlowe Davos
Wiesława Szymańska i Zbigniew Sobolewski – Art. Przem. Gallux
Krystyna i Jerzy Wodzyńscy – Hurtownia Wędlin Trnshurt
Irena Zientara i Jerzy Jakubowski - Hurtownia Mazowsze

Podczas gali uczczono także wydanie 700 numeru „Ziemi Sochaczewskiej”. Gazeta samorządowa ukazuje się już 15 lat, co jest ewenementem w skali kraju. Redakcją kieruje obecnie Małgorzata Pałuba, szósty redaktor naczelny „Ziemi”. Mimo zmian zachodzących na rynku medialnym gazeta radzi sobie dobrze, ma stałe grono czytelników, organizuje prestiżowe konkursy i plebiscyty, od dwóch lat znacząco poprawia wynik finansowy. Burmistrz B. Czubacki przekazał redakcji życzenia z okazji jubileuszu, wręczył red. naczelnej pamiątkowy dyplom i upominek (aparat fotograficzny) a wszystkim pracownikom i współpracownikom „Ziemi” listy gratulacyjne.
Słowa uznania za 15 lat ciężkiej pracy przekazali także Wójt Gminy Sochaczew i Przew. Rady Gminy wraz z nowym komputerem, przedstawiciele Senator J. Popiołek i starosty J. Gołębiowskiego.
Dokonano też krótkiego podsumowania koncertu „Muzyka z serca płynąca” zorganizowanego przez Barbarę Zduńczak, Barbarę Sobkowicz i Halinę Pędziejwską. Dochód z tej imprezy przekazano organizacjom pozarządowym niosącym pomoc niepełnosprawnym.
Na koniec dla wszystkich gości zaśpiewali artyści Teatru Wielkiego w Łodzi. Anna Jeremus, Krzysztof Marciniak i Małgorzata Zajączkowska przyjechali z programem pt. ”Usta milczą, dusza śpiewa”.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy