Dzień Twórcy Kultury, Kultury Fizycznej i Pracownika Socjalnego '2005

/ 1 komentarzy / 16 zdjęć

73 osoby nagrodzone finansowo, 96 wyróżnionych pamiątkowymi statuetkami. 16 listopada, w MOK przy ul. Chopina odbyła się doroczna uroczystość z okazji „Dnia Twórcy Kultury, Kultury Fizycznej i Pracownika Socjalnego”.
Na wstępie głos zabrał Bogumił Czubacki, który powitał gości na uroczystości stanowiącej podsumowanie wspólnego, rocznego dorobku i wysiłków włożonych w krzewienie kultury, sportu i pomoc społeczną. Burmistrz podziękował wszystkim pracownikom placówek kulturalnych, sportowych i socjalnych za ich zaangażowanie, poświecony czas, aktywność społeczną. Podkreślił, że władze samorządowe starają się robić wszystko, aby warunki pracy były lepsze. Bogumił Czubacki przypomniał, że wiosną otwarto filię Miejskiego Ośrodka Kultury w Boryszewie, a we wrześniu oddano do użytkowania nową siedzibę Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ten pierwszy obchodzi właśnie 25 lecie istnienia. Burmistrz podziękował także wszystkim darczyńcom, bez wsparcia których wiele inicjatyw nie mogło by się udać.
Następnie prowadzące uroczystość Teresa Przybylska Naczelnik Wydziału Oświaty, oraz Henryka Kuźdub Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych UM, dokonały podsumowania minionych 12 miesięcy. Do największych wydarzeń w dziedzinie kultury i sportu zaliczono m.in.: Festiwal Filmów Kazimierza Kutza i Jarosława Żamojdy, Prezentacje Teatralne “SPAT”, Wiosenne Spotkania Taneczne, Wrześniowe Spotkania z Pieśnią Chóralną, Dni Sochaczewa, Mazowieckie Mistrzostwa w Mikrolotach, Rajd i Półmaraton Szlakami Walk nad Bzurą, Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków, zawody pływackie. Henryka Kuźdub przypomniała, jakie sukcesy na ma koncie pomoc społeczna. Po podsumowaniach przyszedł czas na wręczanie nagród i pamiątkowych statuetek. Otrzymali je:

KULTURA - nagrody pieniężne
■ Barbara Bronicz - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.
■ Daniela Cieślak – członek Towarzystwa Śpiewaczego Ziemi Sochaczewskiej.
■ Małgorzata Gala - kustosz Miejskiej Biblioteki Publicznej.
■ Andrzej Gąsiorowski - dziennikarz i felietonista tygodnika „Echo Powiatu”.
■ Wiesława Graczyk – starszy Bibliotekarz Miejskiej Biblioteki Publicznej.
■ Mirosław Hymon - akustyk Miejskiego Ośrodka Kultury.
■ Andrzej Janiszewski – konserwator z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej.
■ Agata Kalińska – kierownik Chóru Nauczycielskiego „Vivace”.
■ Jolanta Kawczyńska – kierownik Filii Miejskiego Ośrodka Kultury w Boryszewie
■ Gabriela Kubiak - kustosz Miejskiej Biblioteki Publicznej.
■ Grażyna Kaczorowska – specjalista ds. administracji Miejskiej Biblioteki Publicznej.
■ Joanna Niewiadomska-Kocik - Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej.
■ Joanna Michalak – pracownik administracyjny Miejskiego Ośrodka Kultury.
■ Katarzyna Milczarek – nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sochaczewie.
■ Monika Osiecka - instruktor Miejskiego Ośrodka Kultury.
■ Barbara Owczuk - organizator koncertów Chopinowskich.
■ Halina Pędziejewska - dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury.
■ Krzysztof Podczaski – członek Orkiestry Dętej przy Kościele NNMP w Trojanowie.
■ Barbara Sobkowicz – instruktor Miejskiego Ośrodka Kultury.
■ Bożena Skrzynecka – solistka chóru „Vivace”.
■ Jolanta Śmielak-Sosnowska - dziennikarz tygodnika ”Ziemia Sochaczewska”.
■ Szymon Szymański – twórca filmowy.
■ Krzysztof Wasilewski – Komendant Hufca ZHP.
■ Maciej Wojewoda - dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej.

SPORT – nagrody pieniężne
■ Katarzyna Biernacka – pływaczka.
■ Robert Błaszczyk – dyrektor MKS „Orkan”.
■ Mariusz Cieślak – kierownik klubu „Orkan”.
■ Wiktor Dobrowolski – zawodnik rugby MKS „Orkan”.
■ Małgorzata Duda - pływaczka.
■ Jarosław Dybiec – kierownik pływalni ORKA.
■ Natalia Gawrylczyk – tenisistka stołowa.
■ Rafał Gąsiorowski – pływak.
■ Mieczysław Głuchowski - dyrektor MOSiR.
■ Ewa Jarota – kasjerka MOSiR.
■ Jakub Kurkiewicz - judoka UKS “Siódemka”.
■ Piotr Kurkiewicz – judoka UKS “Siódemka”.
■ Adam Kurzeja - trener judo, Towarzystwo Przyjaciół Judo.
■ Iwona Kuszaj - tenisistka stołowa.
■ Magdalena Osińska - Stow. Sportowo-Rehabilitacyjnego „Jutrzenka”.
■ Przemysław Pawelec – judoka, TPJ Judo.
■ Grzegorz Pawłowski - konserwator z MOSiR.
■ Janusz Piechna - Prezes i trener judo, UKS „Siódemka”.
■ Agata Przybyłowska – zawodniczka judo, UKS „Siódemka”
■ Marcin Smagała – zawodnik, TPJ Judo.
■ Radosław Stencel – zawodnik, KS „Bzura
■ Sylwester Rożdżestwieński – redaktor sportowy Radia Fama oraz Echa Powiatu
■ Piotr Szustecki – ratownik WOPR, MOSiR.
■ Józef Szajewski – Prezes KS „Bzura”, piłkarz, trener.
■ Natalia Wiśniewska -judoczka.
■ Danuta Wojdyno – pracownik obsługi basenu Orka.
■ Oskar Wrzesiński – zawodnik klubu motorowego Szarak.
■ Adam Żakowski – kierowca w rajdach samochodowych Zebra Off Road.

POMOC SPOŁECZNA – nagrody pieniężne
■ Monika Aleksandrowska – księgowa DDPS.
■ Zofia Berent – dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy.
■ Krystyna Berkowska – pracownik Żłobka Miejskiego.
■ Elżbieta Brodala - instruktor terapii zajęciowej ŚDS.
■ Maria Chłystek – pracownik gospodarczy MOPS.
■ Teresa Jasińska – kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej.
■ Jolanta Kalińska – starszy pracownik socjalny MOPS.
■ Irena Karczewska – starszy pracownik socjalny MOPS.
■ Bożena Kalota - kucharka DDPS.
■ Jadwiga Kaźmierczak – główna księgowa DDPS.
■ Jolanta Klekowicka – starszy pracownik socjalny MOPS.
■ Krystyna Krzywonos – starszy pracownik socjalny MOPS.
■ Elżbieta Łukaszewska – pracownik Żłobka Miejskiego.
■ Jadwiga Milczarek – kierownik działu świadczeń w MOPS.
■ Gabriela Modrak – księgowa ŚDS.
■ Danuta Łapczyńska – pracownik administracyjno-biurowy MOPS.
■ Daniela Prengowska – dyrektor MOPS.
■ Zofia Raczkowska – kierownik Żłobka Miejskiego.
■ Katarzyna Szadkowska – instruktor terapii zajęciowej ŚDS.
■ Jadwiga Turska – instruktor terapii zajęciowej ŚDS.
■ Marcin Zygmunciak – księgowy MOPS.

KULTURA - STATUETKI
■ Sławomir Burzyński – dziennikarz Tygodnika „Ziemia Sochaczewska”.
■ Czesław Cieślak - dyrygent Chóru Towarzystwa Śpiewaczego Ziemi Sochaczewskiej.
■ Edward Glanc - dyrygent Orkiestry Dętej przy Kościele NNMP w Trojanowie.
■ Czesław Gwara - kierownik Muzeum Kolei Wąskotorowej.
■ Marta Guzik – pianistka, stypendystka Starosty Sochaczewskiego.
■ Ksiądz Prałat Antoni Jaszczołt – wieloletni proboszcz parafii w Trojanowie.
■ Ksiądz dziekan Jan Kaczmarczyk – proboszcz parafii św. Józefa Robotnika.
■ Artur Komorowski – Dyrygent Orkiestry Kameralnej Camerata Mazovia.
■ Urszula Karazja – współzałożycielka Kapeli „Uśmiech Mazowsza”.
■ Janina Niedziela – Prezes Klubu Nauczyciela.
■ Tadeusz Owczuk – Kierownik Domu Urodzenia F. Chopina.
■ Alicja Ozimek - Dyrygent Chóru Nauczycielskiego “Vivace”.
■ Henryk Rożnowski – konserwator eksponatów muzealnych.
■ Paweł Rożdżestwieński – instruktor ZHP, organizator rekonstrukcji „Bzura 2005”.
■ Marcin Ryński - Prezes Stow. Upowszechniania Nowoczesnych Technologii i Rozwoju Społeczności Lokalnej” e-Sochaczew”.
■ Julian Tasiecki – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej.
■ Ksiądz Piotr Żądło - Proboszcz Parafii Świętego Wawrzyńca w Sochaczewie.

POMOC SPOŁECZNA - STATUETKI
■ Jadwiga Dąbrowska - Prezes Spółdzielni Inwalidów “Jutrzenka”.
■ Ksiądz Piotr Krzyszkowski – wiecedyrektor Caritas Diecezji Łowickiej.
■ Maria Kuśmirek – Przew. Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
■ Ksiądz Mirosław Kurek - założyciel Centrum Przeciwdziałania Narkomanii „Arka Noego”.
■ Siostra Monika Kwaśniak – siostra przełożona Caritas w Sochaczewie.
■ Elżbieta Matuszewska-Woźnica – Przewodnicząca Komisji Rodziny Rady Miejskiej.
■ Teresa Przybylska - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
■ Krystyna Mikołajczyk - Prezes Fundacji Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.
■ Irena Repsz – Założycielka Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym “Przystań”.
■ Sławomir Szatkowski – Przew. Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Sochaczewie
■ Barbara Zduńczak – założycielka Grupy Wsparcia dla Osób z Chorobą Alzheimera.

SPORT - STATUETKI
■ Witold Antuszewicz – pomysłodawca i organizator Mistrzostw Mazowsza w Mikrolotach.
■ Jan Cebrzyński - założyciel Sochaczewskiego Klubu Maratończyka.
■ Tomasz Ertman – dziennikarz sportowy „Ziemi Sochaczewskiej”.
■ Sebastian Figat – kajakarz, uczestnik rejsu wokół Bornholmu.
■ Bronisław Gawrylczyk – założyciel SKTS-u, tenis stołowy.
■ Mirosław Grzybowski – Dowódca Jednostki Wojskowej w Bielicach, gospodarz Europejskich Biegów Młodych Olimpijczyków.
■ Robert Górski – Członek Zarządu Sochaczewskiego Towarzystwa Tenisowego.
■ Patrycja Harasińska – Klub OFF Road “Zebra Klub Sochaczew“.
■ Roman Janiszek – trener i siła napędowa klubu piłkarskiego Unia Boryszew.
■ Wanda Kowalewska – Wicedyrektor MOSiR, współzałożyciel Stowarzyszenia na Rzecz Sportu i Rekreacji Razem i Sprawnie.
■ Marcin Kruczyk – alpinista, współorganizator wyprawy naukowej na Pik Lenina.
■ Krzysztof Lewandowski – fotograf sportowy.
■ Ryszard Łakomski – legenda sportu, kierownik sekretariatu Europejskich Biegów Młodych Olimpijczyków.
■ Karol Łuczak – Współzałożyciel Stowarzyszenia na Rzecz Sportu i Rekreacji.
■ Maciej Misiak – trener drużyn młodzieżowych MKS Orkan.
■ Kazimierz Mroczek – Prezes Klubu UKS ”7”.
■ Artur Wrzesiński – trener, Klub Motorowy „Szarak”
■ Bronisław Maklakiewicz – Prezes Stowarzyszenia MKS „Orkan”
■ Artur Maciejewski - wiceprezes Stowarzyszenia KS „Bzura”
■ Ksiądz Zbigniew Żądło – organizator parafiad i zawodów sportowych.

SPONSORZY - STATUETKI
■ Zdzisław Latek - PHU „Latek”
■ Józef Chocian - PSS Społem
■ Jan Kowalik – Naczelnik Poczty Polskiej
■ Andrzej Fergin – Dyrektor PZU „Życie”
■ Zdzisław Lewandowski - Dyrektor PZU S.A.
■ Józef Siekierski - Zakład Wodno-Kanalizacyjny
■ Bronisław Gawrylczyk –Zakład Remontowo-Budowlany ”Ella”
■ Jolanta Demczyszyn – Kancelaria Notarialna
■ Marek Stępowski - Firma „Sezam”
■ Mirosław Lewczuk – Firma Eurostempel
■ Piotr Łękawski - Dyr. Masterfoods Polska
■ Aneta Strzelecka - Firma Tymwod
■ Janina i Zbigniew Bogdan – sklepy „Sezam”
■ Dariusz Piekutowski - sieć sklepów Champion
■ Sławomir Marcinkiewicz - Dyrektor Hipermarketu „Hypernova”
■ Mirosław Orliński-Wójt Gminy Sochaczew
■ Adam Jeznach - PHU „Jeznach”
■ Roman Lembke – Prezes Energop sp. z o.o
■ Krzysztof Przybylski - PHUP KARO
■ Barbara Komorowska - Bakoma S.A.
■ Jerzy Haber - Dom Handlowy „ Haber”
■ Krzysztof Matysiak - PPHU „Gracja”
■ Mirosław Kaczorowski - Firma Tramex
■ Zdzisław Pakuła - Firma „Monto-Bud”
■ Krzysztof Lubiński – Komendant Powiatowej Policji w Sochaczewie
■ Paweł Kubiak – Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie
■ Waldemar Podrażka – Centrum Zabezpieczania Mienia
■ Ewa Pietruszewska – Firma „Pewap”
■ Marian Andrzejewski – Firma „Bikeland”
■ Józef Kacprzak – hurtownia „Jutex”
■ Krystyna i Andrzej Bałdyga – firma „Lamela”
■ Józef Gołębiowski – Starosta Powiatu Sochaczewskiego
■ Teresa i Tadeusz Jeznach – Cukiernia „Jenach”
■ Wojciech Felczak – cukiernia „Felczak”
■ Jadwiga Makowska – cukiernia „Lukrecja”
■ Krystyna Polcyn – Hurtownia Chemiczno-Przemysłowa „Chodakowianka”
■ Wioletta Gzik–Janiak – Piekarnia
■ Jadwiga i Jerzy Wodzyńscy - Hurtownia Wędlin
■ Alicja Pisarek – Firma Tania odzież
■ Marek Narębski – Transport Międzynarodowy „Lidmar”
■ Danuta Kędzierska – Firma „Vidan”
■ Jadwiga i Wiesław Pietrzakowie – Firma „Modny Ciuch”
■ Ewa i Jacek Nowakowie – Sklep z art. Przemysłowymi
■ Zbigniew Szyprowski – Z-d Pogrzebowy
■ Benedykt Chojnacki – Z-d stolarski
■ Ewa Mateusiak – Ferma Drobiu
■ Maria Olędzka – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
■ Anna Kula – redaktor programowy Radia Fama

Uroczystość umiliły występy zespołów „ABSTRAKT”, „TREND”, „UŚMIECH MAZOWSZA” i KLUBU TAŃCA „PASJONAT” działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Boryszewie. Grupa chórzystów z Towarzystwa Śpiewaczego Ziemi Sochaczewskiej sparodiowała występ szkockiej grupy muzyków. Występ ten miała okazję oglądać (wraz z sochaczewską delegacją) podczas październikowego wyjazdu do Melton Mowbray w Wielkiej Brytanii.
Na zakończenie przypomniano, że w tym roku Dzienny Dom Pomocy Społecznej obchodzi 25 lecie swej działalności. Z tej okazji Burmistrz nagrodził trzy pracownice DDPS najdłużej związane z tą placówką. Pamiątkowe dyplomy wręczono kierownikowi Domu Teresie Jasińskiej, kucharce Bożenie Kalocie i księgowej Krystynie Okurowskiej.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (1)

użytkownik821użytkownik821
0
"Zebra Off-Road Klub Sochaczew" - proszę o poprawienie ... po raz kolejny... (2005-11-21 00:00)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy