EURO Komisja Bezpieczeństwa

Najistotniejszymi kwestiami dotyczącymi społecznego bezpieczeństwa na terenie powiatu sochaczewskiego zajęto się podczas ostatniego spotkania Komisji Bezpieczeństwa 10 maja br. w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie.

W spotkaniu tym uczestniczyli przewodniczący Komisji - starosta Tadeusz Koryś, wicestarosta Janusz Ciura, członek Zarządu Powiatu Ryszard Ambroziak, naczelnik drogówki KPP Paweł Dubielecki, naczelnik prewencji KPP Grzegorz Radzikowski, rzecznik Komendanta Powiatowego PSP w Sochaczewie Wiesław Gorzki, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Tadeusz Jaworski oraz radni powiatowi: Tadeusz Przywoźny, Sylwester Lewandowski, Józef Chocian.

Posiedzenie rozpoczął starosta przedstawiając porządek obrad. Do najistotniejszych tematów należało:
Przygotowania do EURO 2012
Zajęto się tematem sytuacji hotelowej ich gotowości do przyjęcia kibiców na EURO 2012 oraz m.in. analizą odpowiedzi na skierowane od Starostwa do właścicieli lokalnych hoteli listów dotyczących ewentualnych rezerwacji. Analiza pobytu kibiców, przejazdów oraz współpracy z innymi państwami to również jeden z tematów omawianych podczas posiedzenia. Dyskutowano również o rozsądnym dysponowaniu służbami, poruszono kwestie parkingowe, monitoringu oraz nadzoru powiatu podczas EURO 2012. Istotnym tematem była również kwestia ciągów komunikacyjnych, krytycznych dni kiedy to policja i straż pożarna musi zabezpieczyć nadzwyczajne siły. Podczas spotkania przygotowano wiele wariantów przejazdu i zabezpieczeń zorganizowanych grup kibiców, przy uwzględnieniu stałych imprez lokalnych, kwestie bezpieczeństwa lokalnego i koncentracja sił w miejscach skupiania się kibiców na terenie naszego powiatu.
Przygotowania do akcji „Bezpieczne wakacje”
Bezpieczeństwo w corocznej akcji „Bezpieczne wakacje” – coroczny program bezpiecznego powiatu pod względem, zabezpieczenia miejsc odpoczynku dzieci i młodzieży, wzmożonej kontroli ośrodków wypoczynkowych, akwenów wodnych oraz parków spędzania wolnego czasu. - Będzie to zdecydowanie trudniejszy czas ze względu na zbieg EURO 2012, jednak nadzór nad naszymi dziećmi musi być priorytetem i ich bezpieczeństwo oraz kontrola m.in. autokarów, samochodów, stanu trzeźwości oraz zabezpieczenia miejsc odpoczynku będzie dla nas zawsze stanowić sprawę nadrzędną – komentuje starosta.
Przygotowanie do konkursu „Bezpieczna Droga do Szkoły”
To konkurs organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale współorganizatorów: Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, WORD – Płock, Komendy Powiatowej Policji oraz Straży Pożarnej. Tematem konkursu jest „Bezpieczna Droga do Szkoły”, którego celem jest nauczyć, pokazać, przypomnieć zasady obowiązujące na drodze. Dyrektor T. Jaworski jako koordynator konkursu zrelacjonował przygotowania, tematykę konkursu oraz wszelkie możliwe aspekty dotyczące tego tematu. Odczytał również program przebiegu konkursu oraz dokonał analizy przygotowań. Rozdysponowano i omówiono kwestię poszczególnych obowiązków i zadań służb specjalnych jako współorganizatorów.

Na zakończenie starosta podziękował wszystkim za uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa przy staroście.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy