European Action of Drugs

/ 7 zdjęć
Zdjęcia i foto: European Action of Drugs Interwencje i pomoc sochaczew
+2

Dnia 24 listopada 2010 r. przedstawiciele Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie uczestniczyli w konferencji nt. Europejskiej kampanii w sprawie narkotyków „European Action of Drugs”, która odbyła się dzięki zaangażowaniu Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, podobne narodowe konferencje miały miejsce w Berlinie, Rzymie i Londynie.

W warszawskim spotkaniu uczestniczył Andrzej Kośnikowski przedstawiciel Dyrekcji Generalnej
ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej, który w swoim wystąpieniu przedstawił założenia Europejskiej Strategii Narkotykowej na lata 2005-2012. Duże znaczenie ma tutaj Europejska kampania w sprawie narkotyków opierająca się na działaniach lokalnych i współodpowiedzialności, otwarta dla wszystkich a polegająca na podjęciu zobowiązania związanego z profilaktyką narkotykową (nie wyłączając innych substancji psychoaktywnych np. alkoholu). Do kampanii trwającej od 18 miesięcy przystąpiło już ponad 800 organizacji, instytucji oraz osób prywatnych, z tego w Polsce 60. Podczas spotkania odbyło się oficjalne podpisanie zobowiązań przez nowych sygnatariuszy.

Celem kampanii jest podniesienie świadomości społeczeństw lokalnych wobec problemu narkotyków, pomocy osobom uzależnionym, zagrożenia dla dzieci i młodzieży związane
z dostępnością narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych. Kampania ma być platformą wymiany pomysłów, doświadczeń, dobrych praktyk dla wszystkich należących do sieci sygnatariuszy. Istotna tutaj jest zasada dobrowolności, ani udział, ani działania nie są dla nikogo obligatoryjne. W spotkaniu uczestniczyli goście specjalni: Jerzy Owsiak, który przedstawił zobowiązanie WOŚP w ramach EAD – programy edukacyjne na Przystanku Woodstok: „Stop przemocy! Stop narkotykom!” oraz Krzysztof Jaryczewski – muzyk rockowy, założyciel i pierwszy wokalista zespołu Oddział Zamknięty – który zobowiązał się do kontynuacji działań prewencyjnych wśród młodych ludzi poprzez autorski program „Twoje życie, Twój wybór” promujący zdrowy, a przede wszystkim trzeźwy styl życia.

Podczas panelu przedstawione zostały projekty obecnych sygnatariuszy: Krajowego Biura
ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Policji – program PaT czyli „Profilaktyka a Ty”. Wystąpienie Grzegorza Jacha, autora programu przyjęte było bardzo entuzjastycznie. Impresariat PaT Gabinetu Komendanta Głównego Policji włączył się do kampanii poprzez promowanie mody na życie bez nałogów podczas cyklicznych imprez „Przystanek PaT”, do kampanii włączyło się Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia”, które zobowiązało się do realizacji dwóch inicjatyw: „Pomarańczowy Przystanek Woodstok” oraz „ Sposoby na podwójny problem” (odpowiedź na wzrost zaburzeń psychicznych współwystępujących z narkomanią).

Zaprezentowane zostały także projekty nowych sygnatariuszy, między innymi partyworkerzy Alternativ Dance włączają się z kontynuacją działań edukacyjno-profilaktycznych w klubach, dyskotekach. Bardzo interesujący Program Wzmacniania Rodziny – Miłość i Granice przedstawiła Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii „Maraton”, Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoedukacji i Psychoterapii „Wspólna” zobowiązało się poszerzać ofertę dla młodzieży z warszawskich blokowisk w Młodzieżowym Klubie Inicjatyw Twórczych, Fundacja Krzyś będzie kontynuować swoją „Akcję Krzyś – trzeźwy i życzliwy kierowca”, Akademicki Związek Sportowy włącza się poprzez min. promocję aktywnego stylu życia pod hasłem „I love Sports without Drugs”.

Konferencja zakończyła się podpisaniem przez nowych sygnatariuszy deklaracji przystąpienia do kampanii. Andrzej Kośnikowski w przemówieniu podsumowującym podkreślił jak ważne jest promowanie mody na życie bez uzależnień, aby młodzi ludzie mieli świadomość, że nie biorąc narkotyków wcale nie są mniejszością, mimo, iż każdego roku w wyniku przedawkowania narkotyków umiera w Unii Europejskiej prawie 7 tysięcy osób.

W ramach kampanii „European Action on Drugs” Komisja Europejska zachęca wszystkich do podejmowania działań mających na celu informowanie i uświadamianie zagrożeń związanych
z narkotykami. Wszystkie akcje, jak i organizatorzy (osoby prywatne, organizacje, szkoły, instytucje, firmy prywatne) po przyłączeniu do kampanii są prezentowane na stronie EAD: www.action-drugs.eu.
Ewa Kajetaniak 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy