Ferie z Poradnią „Tropiciele dobrej zabawy”

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową

http://ppp.powiatsochaczew.pl


W ferie zimowe w Poradni odbyły się zajęcia ogólnorozwojowe dla uczniów klas I-III ze szkół podstawowych powiatu sochaczewskiego pt. Tropiciele dobrej zabawy. Grupa składała się z 14 uczestników. Zajęcia odbywały się na terenie Poradni w dniach 20-24.02.2017r. i były prowadzone przez psychologów, pedagogów i logopedów.
W trakcie zajęć dzieci miały okazję uczestniczyć w grach i zabawach integracyjnych, zabawach psychoedukacyjnych, zabawach z wykorzystaniem elementów metody integracji sensorycznej, grach i zabawach integracyjno-ruchowych metodą Klanzy, zajęciach plastycznych z elementami arteterapii, zabawach z wykorzystaniem elementów metody Paula Dennisona, zabawach psychoedukacyjnych o charakterze socjoterapeutycznym, oraz zabawach zawierających elementy terapii logopedycznej. Ostatniego dnia uczestnicy brali udział w grze terenowej Tropiciele dobrej zabawy, w której uzyskanie zwycięstwa wymagąło od nich licznych umiejętności społecznych, logicznych i praktycznych, a także współpracy, dobrego humoru i kreatywności.

W trakcie zajęć feryjnych, które stanowiły okazję do dobrej zabawy i miło spędzonego czasu, dzieci rozwijały również swoją wyobraźnię, kreatywność, umiejętność współpracy, zdolność nawiązywania relacji z rówieśnikami, samoświadomość siebie, znajomość swoich mocnych stron, świadomość swojego ciała, poczucie własnej wartości, sprawność motoryczną, a także koordynację wzrokowo-ruchową.

Powstałe w procesie grupowym relacje rówieśnicze oraz relacje dorosły-dziecko, pozwoliły na określenie adekwatnych potrzeb dzieci, efektywnych sposobów pomocy oraz pracy wychowawczej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałą zabawę, uśmiech i radość ze wspólnie spędzonego czasu. 0
Oceń
(0 głosów)

 

Autor tego artykułu: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sochaczewie wyłączył możliwość komentowania.

e-Sochaczew.pl poleca filmy