Festiwal Filmów i Multimediów Niepokalanów 2009

XXIV Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów Niepokalanów 2009 odbędzie się w dniach 15 - 17 maja 200 roku. Do 31 marca 2009 r. można jeszcze zgłaszać programy multimedialne, diaporamy, krótkie kilkuminutowe filmiki internetowe, video-blogi oraz strony internetowe. Formularz Zgłoszeń, który należy przesyłać drogą elektroniczną, znajduje się na stronach internetowych Festiwalu
www.festiwalniepokalanow.pl
oraz www.warszawa.mazowsze.pl/niepokalanow

Prace (5 płyt DVD, CD lub linki do prac zamieszczonych w internecie)należy nadsyłać pod adresem Biura Festiwalu Niepokalanów 2009 ul. Barska 2; 02-315 Warszawa, Polska tel. +4822 8234489 ; +48 602126206 e-mail: ksf@festiwalniepokalanow.pl. W internecie pod adresem http://pl.youtube.com/festiwalniepokalanow umieszczane są sukcesywnie zwiastuny filmów festiwalowych (równie dostępne są prace zgłoszone w 2008 roku) oraz tegoroczne filmiki i programy multimedialne.

Dotychczas nadesłano 157 filmów i 47 programów radiowych oraz kilkanaście programów multimedialnych z 21 krajów: Australii, Białorusi, Chorwacji, Francji, Hiszpanii, Hong Kongu, Indii, Indonezji, Irlandii, Kanady, Libanu, Meksyku, Republiki Czeskiej, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch, USA i Polski.

Zgłoszono m.in. 11 filmów fabularnych, 88 filmów dokumentalnych, 25 programów telewizyjnych, 9 programów edukacyjnych i 24 filmy amatorskie. Podczas Festiwalu w sobotę 16 maja br odbędzie się również Konferencja Media XXI wieku pod hasłem 'Szukać prawdy by się nią dzielić. Media na rozdrożu między gwiazdorstwem a służbą'. Tematem Konferencji będzie przyszłość mediów w świetle orędzia Benedykta XVI na dzień środków społecznego przekazu 2008 roku oraz nauczania św. Maksymiliana Marii Kolbego i Papieża Jana Pawła II. Konferencję poprzedzi ankieta rozesłana do środowisk naukowych i medialnych w kraju i zagranicą.

Dzięki wykorzystaniu Radia Niepokalanów (również w internecie) oraz stron internetowych, e- maili i programu Skype możliwy będzie szeroki udział twórców, specjalistów od mediów oraz sympatyków filmu, radia i telewizji. Tradycyjnie ogłoszone zostaną Nagrody KSF im. Juliana Kulentego 'Media w służbie Ewangelii'.

Organizatorzy: Katolickie Stowarzyszenie Filmowe oraz Klasztor Ojców Franciszkanów pragnęliby także, by owoce Festiwalu były szerszej wykorzystane poprzez wydawanie zgłoszonych na Festiwal dzieł na płytach DVD czy CD, a także - by były prezentowane podczas połączonych z dyskusjami pokazów pofestiwalowych. Dlatego też Organizatorzy zapraszają wszystkich producentów i dystrybutorów do udostępniania podczas Festiwalu swoich wydawnictw audiowizualnych na płytach DVD i CD oraz do udziału w dyskusji na temat możliwości nawiązania współpracy i koprodukcji.

Patronat medialny nad Festiwalem Niepokalanów 2009 potwierdziły już m.in.: Telewizja Polska SA (Redakcja Katolicka, Programy 'Kościół i Świat', 'Wierzę, wątpię, szukam', 'Kurier Warszawy' i 'Kurier Mazowsza', TVP Kultura), Radio Niepokalanów, tygodniki: Niedziela, Gość Niedzielny, Idziemy, Przewodnik Katolicki, Rycerz Niepokalanej dla Polonii, Magazyn Familia oraz portale internetowe: www.kmdm.pl, www.diecezja.waw.pl , www.niepokalanow.pl , www.e-sochaczew.pl , www.rn.com.pl , www.duchowy.pl , www.wiara.pl , www.przeznaczeni.pl ; www.sdp.pl ; www.mazowszechopina.pl ; www.franciszkanie.net oraz Catholic Radio and Television Network www.crtn.org i www.usopal.com.

Tradycyjnie medialnie wspierają Festiwal: Radio Maryja, Nasz Dziennik i Radio Warszawa. Festiwal Niepokalanów 2009 organizują tradycyjnie Katolickie Stowarzyszenie Filmowe i Klasztor Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie przy wsparciu Prowincjała Franciszkanów i Rycerstwa Niepokalanej.

W skład Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Niepokalanów 2009 wchodzą: jako przewodniczący Danuta Stachyra, prezes KSF i o. Stanisław Piętka, Gwardian Klasztoru w Niepokalanowie oraz o. Ignacy Kosmana - dyrektor Festiwalu, wiceprezesi KSF: Zygmunt Gutowski - wicedyrektor organizacyjny i Andrzej Bogusław Januszewski - wicedyrektor programowy, dr Jan Szafraniec - przewodniczący Jury, Antoni Zięba - wiceprzewodniczący Jury, Elżbieta Cieślik -kierownik Biura Prasowego, Grażyna Krupska - kierownik Biura Festiwalu w Niepokalanowie i Hanna Koch - kierownik Biura w Warszawie.

Osobisty Patronat nad Festiwalem sprawuje tradycyjnie Prymas Polski - Ksiądz Józef Kardynał Glemp. W roku ubiegłym Patronat nad Festiwalem objął Prezydent RP - prof. Lech Kaczyński. Wsparcia organizacyjnego udzielają liczni członkowie Komitetu Honorowego - przedstawiciele świata nauki i kultury, biskupi, prezesi ruchów i stowarzyszeń katolickich, a także - Ministerstwo Kultury, Polski, Instytut Sztuki Filmowej, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki, Starosta i gminy Powiatu Sochaczewskiego, szczególnie zaś - Burmistrz Sochaczewa i Wójt Gminy Teresin oraz Parafia św. Jakuba w Warszawie, Wydawnictwo A-Z i Fundacja Polska-Europa-Polonia.

Festiwal w Niepokalanowie jest jednym z nielicznych na świecie festiwali (jeśli nie jedynym), na który można zgłaszać nie tylko filmy fabularne, dokumentalne, edukacyjne, ale również filmy amatorskie, programy telewizyjne i radiowe, a także - filmiki komputerowe, programy multimedialne oraz strony internetowe. Już w roku 2001 Festiwal był transmitowany na żywo w internecie .

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy