GOPS w Rybnie - drugi etap rekrutacji do projektu systemowego PO KL

Zdjęcia i foto: GOPS w Rybnie - drugi etap rekrutacji do projektu systemowego PO KL Opieka społeczna sochaczew

Uczestnicy projektu systemowego  mają za sobą drugi etap rekrutacji do projektu pod tytułem  „Wracam do aktywności zawodowej„  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój   i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Zgodnie z Regulaminem  Rekrutacji  uczestników do udziału w projekcie, rekrutacja projektu systemowego  przebiega wielofazowo.

W pierwszej fazie rekrutacji rozpropagowano projekt w środowisku  za pomocą lokalnych mediów. Zespół Rekrutacyjny dokonał wstępnego naboru uczestników oraz kwalifikacji kandydatów do projektu, określone zostały kryteria formalne uczestnictwa.

W drugiej fazie, w dniu 5 lipca 2013 r.  odbyło się spotkanie Zespołu Rekrutacyjnego  z potencjalnymi uczestnikami projektu, na którym kandydaci i kandydatki do projektu podpisali wstępne dokumenty rekrutacyjne.

 

Celem głównym projektu, podobnie jak w latach poprzednich jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom wykluczonym zawodowo i społecznie poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy.

 

Cele szczegółowe projektu to :

- podniesienie umiejętności zawodowych dostosowanych do rodzaju wsparcia określonego

  przez uczestników projektu,

- zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły i aktywnego poszukiwania

  pracy,

- zwiększenie samooceny

 

Podczas  drugiej fazy rekrutacji przy zachowaniu równych szans dla kobiet i mężczyzn, chęć udziału w projekcie wyraziło 20 osób bezrobotnych, w tym  12 kobiet i 8 mężczyzn  o następującym profilu kursów/ szkoleń :

 

- kurs komputerowy  - dla 1 osoby,

- kurs „ Kwalifikacja wstępna przyśpieszona „ - dla 1 osoby,

- kurs „ Prawo jazdy kategorii B „ - dla 9 osób,

- kurs „ Prawo jazdy kategorii C „ - dla 4 osób,

- kurs „ Kucharz żywienia zbiorowego „ - dla 1 osoby,

- kurs „ Obsługa kasy fiskalnej „ - dla 1 osoby,

- kurs „ Fryzjer wraz ze stylizacją paznokci „ - dla 1 osoby,

- kurs „ Obsługa wózków jezdniowych „ - dla 1 osoby,

- kurs „ Uzupełnienie wykształcenia „ - dla 1 osoby

Nadmienia się, iż każdy z uczestników dokonał samodzielnego wyboru kursu /szkolenia , które współfinansowane są z EFS oraz stanowią wkład własny gminy.  

 

 

Ponadto wszyscy uczestnicy projektu indywidualnie i grupowo wezmą udział   w następujących szkoleniach :

- z „ Doradztwa psychologicznego „

- z  „ Doradztwa zawodowego „

 

Udział w w/w szkoleniach  ma wyznaczony cel, którym jest  zwiększenie wśród uczestników projektu motywacji do działania,   aktywnego poszukiwania pracy, zwiększenie samooceny,  zaufania we własne siły, zwiększenie umiejętności w poruszaniu się po rynku pracy.

O kolejnych etapach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie będzie na bieżąco informował w ramach promocji projektu.

 

 

 

 

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy