Zaloguj się do konta

Goście na sesji w Iłowie

Gmina Iłów
2015-09-19
Radni i rady samorządowe

W dniu 14. września 2015 r. odbyło się XI posiedzenie sesji Rady Gminy. Tym razem obrady przebiegały sprawnie, bez większych emocji. Niektórym jednak nie podobało się, że posiedzenie odbywa się w czasie trwającego w parafii Iłów odpustu. Niemniej, tylko jeden radny z tego powodu z góry zadeklarował opuszczenie sesji przed jej zakończeniem. Początek obrad przyniósł zmianę w porządku. 


Radni nieoczekiwanie zrezygnowali z omawiania funkcjonowania i perspektyw w służbie zdrowia, mimo, że ten temat należy ostatnio do najbardziej palących w tutejszej gminie. Jego omawianie rozpoczęto już na poprzedniej sesji, tj. w dniu 18 sierpnia i postanowiono dalej kontynuować na komisji zdrowia oraz na kolejnej sesji. 


W miejsce tego punktu radni wprowadzili wypowiedzi zaproszonych gości. Po tych zmianach, głos zabrał wójt gminy, który poinformował o wynikach prac komisji szacującej straty z powodu suszy. Do tutejszego urzędu wpłynęło w tej sprawie 320 wniosków, a protokoły z prac komisji przekazano do wojewody jeszcze przed 1.09.2015r. Po tym terminie wpłynęło jeszcze 70 dodatkowych wniosków. Jaka będzie pomoc dla rolników – dowiaduję się z mediów - wyjaśnił wójt. Ponadto, jak podał wójt - na końcowym etapie jest przygotowywanie projektów 72 przydomowych oczyszczalni ścieków. Ta inwestycja znalazła w gminie Iłów wielu zainteresowanych w roku 2013 i w tym roku będzie kontynuowana. 


W dalszej części posiedzenia pod obrady radnych i głosowanie trafiły projekty uchwał dotyczące zmian w budżecie oraz uchwalenia teksu jednolitego statutu. Radni wysłuchali też informacji przewodniczącego komisji oświaty z wyjazdowego posiedzenia, podczas którego komisja dokonała przeglądu szkół. Z kolei znakiem zbliżających się wyborów parlamentarnych była obecność na posiedzeniu kandydatów do sejmu i senatu. 


Na zaproszenie klubu PSL w obradach uczestniczyli Mirosław Adam Orliński (kandydat na posła) oraz Waldemar Pawlak (kandydat na senatora). Ja nie zagłosuję na PSL – od razu poinformował zgromadzonych radny PIS. W odpowiedzi od Waldemara Pawlaka usłyszał – jest to sprawa własnego sumienia. Kandydaci nie agitowali jednak wyborców, choć sama ich obecność mogła na to wskazywać. Były premier wyjaśniał, że znalazł nowe pola aktywności, którymi są min. odnawialne źródła energii i do ich zakładania zachęcał tutejszą społeczność. Kandyduje do senatu, bo miejsce młodych jest w sejmie, a doświadczonych w senacie. 


Z kolei Adam Orliński nie musiał nikogo przekonywać do swojej kandydatury. Radny sejmiku województwa mazowieckiego jest bowiem znany lokalnym środowiskom z tego, że podejmuje wiele działań na rzecz powiatu sochaczewskiego i jego mieszkańców. Kandydaci odpowiadali też na pytania płynące z sali. W sprawach różnych kończących posiedzenie, sekretarz gminy wyjaśnił, że gmina przystępuje do przygotowania dokumentu dotyczącego gospodarki niskoemisyjnej, zaś do jego sporządzenia wykorzystane zostaną informacje z ankiet przeprowadzonych przez sołtysów. 

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Portal Społeczności Sochaczewa 2000 - 2020 cmc