Grunwald, Katyń i Fryderyk Chopin-trzy jubileusze na Ziemi Sochaczewskiej

/ 2 zdjęć
Zdjęcia i foto: Grunwald, Katyń i Fryderyk Chopin-trzy jubileusze na Ziemi Sochaczewskiej Historia i tradycja sochaczew

W roku bieżącym rejestrujemy na Ziemi Sochaczewskiej trzy ważkie rocznice o znaczeniu ogólnopolskim, a może nawet ogólnoeuropejskim, bezpośrednio związane z naszym miastem i regionem. Mowa tu o 600. rocznicy victorii grunwaldzkiej, 200. leciu urodzin Fryderyka Chopina oraz 70. rocznicy mordu katyńskiego. Każdy z tych jubileuszy jako Stowarzyszenie na Rzecz Historycznej Odbudowy Zamku w Sochaczewie „Nasz Zamek” mamy zamiar w roku bieżącym uświetnić.


1) „Przez Ziemię Sochaczewską na Grunwald 600 lat później: 1410-2010”

Według opisu kronikarza Jana Długosza wojska króla Władysława Jagiełły w 1410r. podążały na Wielką Wojnę z Zakonem Krzyżackim z Sulejowa przez Ziemię Sochaczewską:

(...) Dnia 26 czerwca w czwartek król ruszył do Lubochni, w piątek 27 nocował w Wysokienicach , w sobotę 28 czerwca w Samicach, w niedzielę 29 czerwca w Kozłowie nad Bzurą, w poniedziałek 30 czerwca w Czerwińsku przeprawił się przez Wisłę po zbudowanym przez mistrza Jarosława moście pontonowym. W ciągu trzech dni, do 2 lipca, cała armia koronna znalazła się na prawym brzegu Wisły, gdzie połączyła się z wojskami mazowieckimi i litewskimi(...).

Tradycja kultywowania tego wydarzenia posiada na Ziemi Sochaczewskiej długą historię - już sto lat temu w Kozłowie Biskupim z okazji 500. lecia victorii grunwaldzkiej, jak i postoju wojsk koronnych odbyła się msza św. oraz przeprawa promem przez Bzurę. W dniach 13-15 lipca 1935 r. z okazji 525. grunwaldzkiego jubileuszu Polskie Towarzystwo Krajoznawcze - oddział Sochaczew zorganizowało pieszą wycieczkę oraz spływ kajakowy z Sochaczewa do Śladowa. W czerwińskim klasztorze odbyła się msza św., zaś w lesie kromnowskim piknik.

Już w zeszłym roku nasza organizacja zawiązała formalne partnerstwo ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą, aby razem zająć się uświetnieniem 600. jubileuszu zwycięstwa nad Zakonem Krzyżackim i tym samym wpisać się w tradycję obchodów grunwaldzkich na Ziemi Sochaczewskiej. Obie organizacje postawiły sobie za cel kontynuowanie tego patriotycznego zwyczaju, związanego zarówno z wątkami historii lokalnej, jak i integrującego miejscowe społeczeństwo. Pierwszym etapem - niejako testującym nasze możliwości - było ubiegłoroczne przyjęcie wespół z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą Rajdu Grunwaldzkiego , zorganizowanego z okazji 599. rocznicy bitwy przez Kwaterę Główną Związku Harcerstwa Polskiego (przy współpracy wielu instytucji publicznych i pozarządowych). Po sukcesie związanym z tym przedsięwzięciem, skontaktowaliśmy się z Inowłodzkim Bractwem Rycerskim, organizującym w jubileuszowym roku historyczny przemarsz wojsk królewskich z Sulejowa pod Grunwald. Przemarsz Bractwa odbywać się będzie historyczną trasą i w zgodności z historycznymi datami. W oparciu o wędrówkę w wielu gminach województwa łódzkiego i mazowieckiego organizowane będą uroczystości grunwaldzkie oraz pikniki historyczne. Na skutek trójstronnych konsultacji doszło do nawiązania współpracy odnośnie etapu wędrówki związanego z Ziemią Sochaczewską, a także uzgodniono wstępny plan obchodów. Zostały one podzielone na trzy etapy:

29 czerwiec

- pierwsza odsłona rozegra się w Kozłowie Biskupim, gdzie pod wieczór 29 czerwca przybędą rekonstruktorzy z Inowłodzkiego Bractwa Rycerskiego. Głównym punktem programu będzie uroczysta msza święta połączona z odsłonięciem kamienia upamiętniającego postój i nocleg króla Władysława Jagiełły wraz z wojskiem (29 czerwca 1410 r.), podczas pochodu pod Grunwald. Następnie rycerstwo przybędzie do Sochaczewa, gdzie na nadrzecznych błoniach pod zamkiem rozbije obóz na nocleg.

30 czerwiec

- 30 czerwca przewidziana jest całodzienna impreza w Sochaczewie, upamiętniająca przemarsz wojsk idących pod Grunwald przez Sochaczew. Ta część uroczystości sprowadzać się będzie do organizacji przemarszu orszaku przez miasto, pikniku historycznego oraz obozu rycerskiego z atrakcjami w postaci pokazów walk, zabaw plebejskich oraz prezentacji dawnego rzemiosła. Pragniemy również upamiętnić wydarzenie odnoszące się do związków bohatera grunwaldzkiego Zawiszy Czarnego z Garbowa z Sochaczewem. Rycerz ten w 1414 r. wypowiedział na miejscowym Starym Rynku kolejną wojnę Krzyżakom (tzw. wojnę głodową). W planie jest również wycieczka dla rekonstruktorów i turystów po grunwaldzkiej wystawie zorganizowanej przez Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie

1 lipiec

- tego dnia odbędzie się przemarsz orszaku z Sochaczewa do Śladowa, gdzie na błoniach nadwiślańskich - naprzeciw Czerwińska nad Wisłą, w hipotetycznym miejscu historycznej przeprawy przez rzekę, rycerze rozbiją obóz na nocleg.

2 lipiec

- głównym elementem tego etapu obchodów będzie uroczyste odsłonięcie kamienia w Śladowie, upamiętniającego przeprawę przez Wisłę wojsk królewskich idących na Grunwald (30 czerwiec - 2 lipiec 1410 r.).

3 lipiec

- ostatnim akcentem uroczystości grunwaldzkich w powiecie sochaczewskim będzie przemarsz wojsk do Czerwińska nad Wisłą.

Zarysowane obchody grunwaldzkie w powiecie sochaczewskim, zgodne z niniejszym planem, otrzymały dofinansowanie:

- w otwartym konkursie ofert dotyczącym realizacji zadań publicznych Miasta Sochaczewa z zakresu „Programu współpracy Miasta Sochaczewa z organizacjami pozarządowymi”. Zadanie o nazwie „Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych”.

- w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych, ogłoszonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2010 roku w zakresie kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego. Zadanie o nazwie: „Grunwald” – wspieranie przedsięwzięć związanych z obchodami 600. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem.

- ze strony Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i Zarządu Województwa Mazowieckiego w ramach Stolicy Kulturalnej Mazowsza, który to tytuł został powiatowi w tym roku przyznany.


Poza Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym oraz Urzędem Marszałkowskim naszymi partnerami w organizacji imprezy będą:

- Urząd Gminy Nowa Sucha

- Urząd Gminy Brochów

- Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą

- Szlak Książąt Mazowieckich

Program imprezy zarówno pod względem aspektów edukacyjnych, jak i komercyjnych nie jest jeszcze ostatecznie zamknięty (może pomieścić kilka kolejnych wątków). Zapraszamy zatem wszystkich chętnych (szkoły, domy kultury, inne instytucje czy organizacje kultury i edukacji, kramarzy, rzemieślników, rękodzielników, producentów tradycyjnych potraw, przedsiębiorstwa itd.) do współpracy, która pozwoli nam wszystkim zrealizować jubileuszowe obchody grunwaldzkie na Ziemi Sochaczewskiej po prostu lepiej i pełniej (kontakt mailowy - naszzamek@gmail.com).

Więcej informacji na temat uroczystości już niedługo.

2) 70. rocznica mordu katyńskiego-Dąb Karol

Pragniemy w roku jubileuszowym również godnie wpisać się ze strony naszej organizacji w obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. W tym celu mamy zamiar upamiętnić osobę majora Karola Cywińskiego, zamordowanego strzałem w tył głowy w Charkowie w roku 1940 przez NKWD. Całą akcję organizujemy od początku wespół z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.

Major Cywiński był osobą związaną z Sochaczewem-mieszkał tu większość życia, pobudował dom i założył rodzinę-jego potomkowie zamieszkują w naszym mieście do dziś (Alan Pszonczenko-wiceprezes „Naszego Zamku” jest Jego prawnuczkiem). Za najwłaściwszą formę podtrzymywania pamięci o tragicznym losie tej postaci uznaliśmy pomysł zasadzenia w Sochaczewie Dębu Pamięci (tzw. Dębu Katyńskiego), włączając się jednocześnie w Ogólnopolski Program Edukacyjny „KATYŃ...ocalić od zapomnienia”, który ma na celu zasygnalizowanie 70. rocznicy mordu katyńskiego, poprzez zasadzenie do przyszłego roku 21.473 drzew - jeden dąb, to jedno nazwisko z listy katyńskiej. Każde drzewko, ma być opatrzone tabliczką z nazwiskiem zamordowanej osoby. Na tak wartościowy pomysł uczczenia pamięci ofiar Katynia wpadło Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Lublinie. Program organizowany jest przez Burmistrza oraz Radę Miasta Radzymin, Proboszcza i Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Radzyminie, Szkołę Podstawową nr 1 w Radzyminie oraz Stowarzyszenie Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza. Patronat honorowy nad akcją objął Prezydent RP Lech Kaczyński.

Aby mieć prawo posadzenia Dębu Pamięci należy zdobyć wydawany przez Komitet Organizacyjny Programu „KATYŃ...ocalić od zapomnienia”, specjalny certyfikat, potwierdzający informacje historyczne odnośnie danej postaci. Po wymianie korespondencji jesteśmy w posiadaniu tego dokumentu (załączony pod tekstem). Dąb otrzymał imię Karol. Mamy już również za sobą konsultacje, przyzwolenie na akcję oraz obietnicę współpracy w tej sprawie od Burmistrza Sochaczewa. Uroczystość posadzenia Dębu odbędzie się 9 maja i zostanie połączona z otwarciem wystawy katyńskiej w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Dąb zostanie posadzony na terenie Muzeum.

Więcej informacji na temat uroczystości już niedługo.

3) 200. rocznica urodzin Fryderyka Chopina

W roku bieżącym mamy zamiar także włączyć się w obchody roku chopinowskiego w naszym powiecie. Mimo iż nie będziemy organizować żadnej imprezy tematycznej związanej z postacią wielkiego kompozytora, to jednak jako Stowarzyszenie podejmujemy od ponad 3 lat działania wpisujące się w przygotowanie regionu sochaczewskiego do tego jubileuszu.

Głównym ich nurtem była przynależność od lutego 2007 do Grupy Partnerskiej Chopin 2010, w której jako członkowie projektu „Turystyka – Wspólna Sprawa” pracowaliśmy nad sformułowaniem produktu turystycznego „Mazowsze Chopina”. Następnie od marca 2008 r. staliśmy się członkami wypracowanej w toku rocznej współpracy formuły działania w postaci Lokalnej Organizacji Turystycznej „Mazowsze Chopina”. Głównym celem LOT-u „Mazowsze Chopina” jest rozwój lokalnego rynku usług turystycznych, budowanie i promowanie oferty turystycznej zachodniego Mazowsza, a w szczególności miejsc związanych z życiem i twórczością Fryderyka Chopina.

Stowarzyszenie „Nasz Zamek”, jako organizacja działająca m.in. na rzecz kreowania lokalnego ruchu turystycznego, jednakże zajmująca się nieco innymi (choć też regionalnymi) obszarami tematycznymi, spełnia w tym projekcie jedynie rolę uzupełniającą i dodatkową. Nasze zadanie zasadzało i zasadza się na stworzeniu w Sochaczewie i okolicach dodatkowej oferty turystycznej, bezpośrednio nie związanej z tematyką Chopina, jednakże na tyle ciekawie prezentującej kwestie dziejowe Ziemi Sochaczewskiej, że mogącej dodatkowo przyciągać turystę przybywającego do Żelazowej Woli, czy innych miejsc w powiecie łączących się z życiem i twórczością kompozytora.

W taki charakter działań doskonale wpisują się planowane przez nas na rok 2010 obchody grunwaldzkie na Ziemi Sochaczewskiej, które zamierzamy szeroko promować-w tym także w Żelazowej Woli oraz poprzez LOT „Mazowsze Chopina”. Pragniemy również analogicznie do uprzednich działań (takich jak współpraca przy przygotowywaniu folderu LOT-u, czy uzupełnienia o własne materiały niektórych ekspozycji LOT-owskich na targach turystycznych), wspierać tą inicjatywę w kwestiach merytorycznych, szczególnie tych stricte związanych z Sochaczewem i Chopinem (koronnym przykładem takich związków, który wart jest ciągłego podkreślania, jest jeden z ostatnich koncertów jakie zagrał kompozytor przed wyjazdem do Francji, w 1830 r., w Sochaczewie u gen. Szembeka, w koszarach wojskowych mieszczących się w zabudowaniach byłego klasztoru dominikanek). Zadeklarowaliśmy również, w razie potrzeby, merytoryczną pomoc dla Starostwa Powiatowego w opracowaniu kwestii historycznych, podczas przygotowania planowanego przez urząd koncertu jubileuszowego „Chopin u generała Szembeka” (wskazane byłoby jakiekolwiek odniesienie się w programie imprezy do historycznego miejsca owego koncertu, czyli zabudowań klasztornych; na skutek ich zniszczenia przez hitlerowców miejsce owego koncertu jest dla wielu sochaczewian zupełnie nieznane).

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy w realizacji opisanych przedsięwzięć, związanych z trzema znaczącymi jubileuszami na Ziemi Sochaczewskiej. Mamy nadzieję, że spotkają się one również z Państwa aktywnym uczestnictwem!

P.S.

Warto również zwrócić uwagę na to, że zaprzyjaźniona ze Stowarzyszeniem „Nasz Zamek” Muzealna Grupa Rekonstrukcji Historycznej 18 pułk piechoty (część członków grupy należy do „Naszego Zamku”) będzie w tym roku brać udział w charakterze statystów w filmie Jerzego Hoffmana pt „Rok 1920”, czym wpisuje się w kolejny bieżący jubileusz - 90. lecie Bitwy Warszawskiej (tzw. Cudu nad Wisłą).

Łukasz Popowski
 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy