Zaloguj się do konta

I Konwent Samorządów Powiatu Sochaczewskiego

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
2008-04-21
Radni i rady samorządowe
Piękny Pałac Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego KRUS w Teresinie gościł w ubiegły piątek członków I Konwentu Samorządów Powiatu Sochaczewskiego. Konwent zwołany z inicjatywy starosty sochaczewskiego Tadeusza Korysia będzie służyć wspieraniu idei samorządu terytorialnego, obrony wspólnych interesów, wypracowaniu wspólnych stanowisk istotnych dla powiatu oraz dążeniu do społeczno-gospodarczego rozwoju powiatu sochaczewskiego.
Według regulaminu przyjętego jednogłośnie podczas obrad Konwent tworzyć będą organy wykonawcze samorządów powiatu sochaczewskiego tj; starosta sochaczewski Tadeusz Koryś, wicestarosta sochaczewski Piotr Osiecki, członkowie zarządu Powiatu Sochaczewskiego Janusz Ciura, Ryszard Ambroziak, Tomasz Połeć, burmistrz Miasta Sochaczew Bogumił Czubacki oraz wójtowie gmin powiatu sochaczewskiego - Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski, Wójt Gminy Nowa Sucha Czesław Chodakowski, Wójt Gminy Młodzieszyn Joanna Szymańska, Wójt Gminy Sochaczew Mirosław Orliński, Wójt Gminy Rybno Grzegorz Kropiak, Wójt Gminy Iłów Roman Kujawa oraz Wójt Gminy Brochów Andrzej Fijołek. Z pewnością obecność podczas obrad Konwentu Radosława Rybickiego - Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przyniesie wymierne korzyści samorządom naszego powiatu.
Otwierając I Konwent Samorządów Powiatu Sochaczewskiego starosta Tadeusz Koryś zaproponował, by Konwenty odbywały się cyklicznie nie rzadziej niż raz na pól roku, a gospodarzem obrad będą poszczególne organy władzy wykonawczej samorządów naszego powiatu. Pierwszym gospodarzem Konwentu Samorządów Powiatu Sochaczewskiego był samorząd powiatowy. Zdaniem starosty głównym zadaniem Konwentu będzie wypracowanie wspólnych wniosków i stanowisk określających przyszłe kierunki i cele rozwoju powiatu sochaczewskiego, powinien także, nieść za sobą wymianę doświadczeń, tak jak czyni to Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego w którym aktywnie uczestniczy powiat sochaczewski.
Po uroczystym otwarciu uczestnicy obrad przeszli do prac nad regulaminem Konwentu, który określać będzie cele, zadania, sposób wyłaniania władz Konwentu oraz kwestie organizacyjne. Członkowie jednogłośnie zaakceptowali treść regulaminu.
Według regulaminu pracami Konwentu kieruje przewodniczący, którego członkowie wybierają ze swojego grona. Propozycja Burmistrza Miasta Sochaczew Bogumiła Czubackiego, by na przewodniczącego wybrać starostę sochaczewskiego Tadeusza Korysia wzbudziła entuzjazm i została jednogłośnie zaakceptowana.
Po zakończeniu prac nad kwestiami formalnymi głos zabrał zaproszony na Konwent Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Radosław Rybicki. W obszerny sposób objaśnił efektywne sposoby pozyskiwania środków finansowych z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza. Warto dodać, iż powiat sochaczewski z tego instrument pozyskał 1,5 miliona złotych na przebudowę obiektów mostowych w ciągu ulicy Młynarskiej. Po wystąpieniu dyrektora departamentu odbyła się debata dotycząca wspólnych działań samorządów naszego powiatu na rzecz rozwoju lokalnego. Zdecydowano, że Konwent przygotowywać będzie wspólne stanowiska, które uchwalone mogą być tylko przy jednogłośnym poparciu wszystkich członków. Taka forma podejmowania decyzji z pewnością przyniesie wymierne korzyści dla wszystkich samorządów oraz sprawi, iż Konwent będzie postrzegany jako miejsce gdzie priorytetem jest kompromis.
Na zakończenie obrad zdecydowano o wyborze gospodarza II Konwentu, którym została Gmina Teresin.

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Portal Społeczności Sochaczewa 2000 - 2020 cmc