III Bieg Chopina regulamin, zapisy

Zdjęcia i foto: III Bieg Chopina regulamin, zapisy Biegi sochaczew

Ruszyły zapisy do III Biegu Chopina. Poniżej regulamin - więcej szczegółów wkrótce.

REGULAMIN „BIEGÓW CHOPINA” – Chodaków 9.06.2012r.

1. Termin zawodów: 9.06.2012r (sobota)
2. Miejsce zawodów: Boisko KS „Bzura” Chodaków przy hali sportowej MOSiR w Sochaczewie ul Chopina 101 oraz teren przyległy do niego.
3. Organizatorzy: Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Rodzina Szkół Chopinowskich”, Klub Maratończyka „Aktywni” Sochaczew, Szkoła Podstawowa nr 7 w Sochaczewie oraz Gimnazjum nr 3 w Sochaczewie, Burmistrz Miasta Sochaczew.
4. Patronat honorowy: Wojewoda Mazowiecki, Mazowiecki Kurator Oświaty, Wójt Gminy Sochaczew, Wójt Gminy Brochów, Wójt Gminy Sanniki.
5. Uczestnicy:
a) Bieg przedszkolaków (dzieci nie uczęszczające do szkoły podstawowej) – ok. 100 metrów
b) Bieg klas I szkoły podstawowej dziewcząt ok. 300 m.
c) Bieg klas II szkoły podstawowej chłopców ok. 300 m.
d) Bieg klas II szkoły podstawowej dziewcząt ok. 400 m.
e) Bieg klas II szkoły podstawowej chłopców ok. 400 m.
f) Bieg klas III szkoły podstawowej dziewcząt ok. 500 m.
g) Bieg klas III szkoły podstawowej chłopców ok. 500 m.
h) Bieg klas IV szkoły podstawowej dziewcząt ok. 600 m.
i) Bieg klas IV szkoły podstawowej chłopców ok. 600 m.
j) Bieg klas V szkoły podstawowej dziewcząt ok. 700 m.
k) Bieg klas V szkoły podstawowej chłopców ok. 700 m.
l) Bieg klas VI szkoły podstawowej dziewcząt ok. 800 m.
m) Bieg klas VI szkoły podstawowej chłopców ok. 800 m.
n) Bieg klas I gimnazjum dziewcząt ok. 900 m.
o) Bieg klas I gimnazjum chłopców ok. 900 m.
p) Bieg klas II gimnazjum dziewcząt ok. 1000 m.
q) Bieg klas II gimnazjum chłopców ok. 1000 m.
r) Bieg klas III gimnazjum dziewcząt ok. 1100 m.
s) Bieg klas III gimnazjum chłopców ok. 1100 m.
t) Bieg Open ok. 5000 metrów.

6. Nawierzchnia: w biegach młodzieżowych szutrowa oraz trawiasta, w open szutrowa trawiasta oraz betonowa.

7. Do biegu przedszkolaków zapisy przyjmowane będą na miejscu w biurze zawodów.
8. W biegach klas I – VI szkół podstawowych do każdego biegu szkoła/klub może wystawić max 4 zawodników. Zawodników należy zgłaszać drogą mailową do 6.06.2012r. na adres ezimny1981@gmail.com Zgłoszenie musi zawierać: imię, nazwisko, nazwę szkoły oraz datę urodzenia i klasę do której uczęszcza zawodnik, imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela/trenera). Po 6.06.2010r nie przyjmujemy zgłoszeń zawodników.
9. W biegu open prowadzona będzie klasyfikacja mężczyzn i kobiet – nie przewiduje się klasyfikacji wiekowej.
10. Do biegu open dopuszczani są zawodnicy powyżej 14 roku życia za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
11. Wszelkie zmiany odnośnie list startowych będą możliwe do skorygowania w biurze zawodów w dniu startu.
12. W ciągu 48 godzin od dokonanego zgłoszenia organizator poinformuje mailem zwrotnym o rejestracji.
13. Organizatorzy fundują: dyplomy dla każdego uczestnika, puchary, medale dla każdego uczestnika, koszulki dla pierwszych 10 zawodników z każdego biegu, drobne nagrody rzeczowe.
14. W biegach przedszkolaków drobne upominki dla każdego uczestnika.
15. Za posiadanie ważnych legitymacji szkolnych, badań lekarskich lub zgód od rodziców na start w/w zawodach odpowiadają opiekunowie ekip sportowych.
16. Kierownicy i opiekunowie poszczególnych szkół odpowiadają za bezpieczeństwo i dyscyplinę swoich ekip.
17. Lista startowa zostanie ostatecznie zamknięta w dniu 6.06.2012r.
18. Z chwilą zgłoszenia szkoły/klubu prosimy bacznie śledzić stronę http://www.aktywni.esochaczew.pl tam w zakładce „Nasze Imprezy” podawane będą na bieżąco informacje dotyczące biegu.
19. Udział w zawodach jest bezpłatny.
20. Organizator nie odpowiada za wszelkie straty, szkody, kontuzje, poniesione przez uczestników w trakcie, przed jak i po zawodach.
21. Ubezpieczenie zawodników jest obowiązkiem szkoły, która zgłasza ekipę.
22. Zawodnicy startują w butach bez kolców.
23. Każdy startujący zobowiązany jest posiadać dokument potwierdzający jego tożsamość (legitymacja szkolna, dowód osobisty, prawo jazdy itp.).
24. Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub uszkodzone przez uczestników podczas, w trakcie i po imprezie rekreacyjno sportowej.
26. O sprawach nagłych nie ujętych regulaminem decyduje organizator.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy