Zaloguj się do konta

Iłów ich docenił

EP
Tygodnik Echo Powiatu
2012-10-04
Sochaczewianie - sylwetki
Sesja to była wyjątkowa. Zaczęła się, jak zwykła, tradycyjna, z wieloma projektami uchwał do zaopiniowania przez radnych. Nie obyło się też bez kontrowersyjnych wypowiedzi i nieco nerwowej atmosfery. Obrady jednak zdominował jeden szczególny punkt – nadanie Honorowego Obywatelstwa. Już wcześniej, uchwałą z dnia 29. Sierpnia 2012 roku, Rada Gminy Iłów postanowiła o nadaniu honorowego obywatelstwa pani Jolancie Łukasik-Malickiej, pani Danucie Mazur oraz panu Sylwestrowi Rozdżestwieńskiemu.
Równo miesiąc później, w sobotę 29. września, te wyjątkowe nominacje z rąk wójta i przewodniczącego Rady Gminy Iłów odebrali Jolanta Łukasik-Malicka oraz Sylwester Rozdżestwieński.


Jolanta Łukasik-Malicka
Wniosek o nadanie honorowego obywatelstwa Pani Jolancie Łukasik - Malickiej został złożony przez przedstawicieli RN Banku Spółdzielczego w Czerwińsku n. Wisłą z siedzibą w Wyszogrodzie. Pani Jolanta jest Prezesem Zarządu tej Placówki od 7. lipca 1995r. W 2000 roku wraz z RN podjęła decyzję o założeniu filii banku w sąsiedniej gminie Iłów. Od tej pory placówka w Iłowie rozwija się dynamicznie, gdyż pani prezes podejmuje wiele inicjatyw poprawiających efektywność funkcjonowania i wizerunku banku. Dba zarówno o miłą atmosferę w pracy, jak rzetelną i profesjonalną obsługę klientów. Jest osobą nowoczesną, dynamiczną i otwartą na nowe wyzwania. Bardzo chętnie wspiera lokalne inicjatywy kulturalne i społeczne. Bierze w nich czynny udział. Dzięki zaangażowaniu w życie lokalnej społeczności, Nadwiślański Bank Spółdzielczy udziela pomocy finansowej szkołom, placówkom opiekuńczym, strażakom i emerytom. Czynnie wspiera imprezy folklorystyczne, dożynki i inne spotkania odbywające się na terenie działalności placówki w Iłowie.
Pani Malicka serdecznie dziękowała za przyjęcie w poczet Honorowych Obywateli Iłowa. Przekazała też 20 koszulek dla miejscowego klubu sportowego.

Sylwester Rozdżestwieński
Wniosek o nadanie honorowego obywatelstwa panu Sylwestrowi Rozdżestwieńskiemu został złożony przez wójta gminy Iłów. Pan Sylwester ukończył Szkołę Podstawową w Iłowie. W roku szkolnym 1959/1960 pracował w SP w Iłowie jako nauczyciel historii, j. rosyjskiego i wychowania fizycznego. Przez 38 lat pracował w zawodzie nauczyciela w szkołach i placówkach oświatowych w Sochaczewie. W latach 1984-2000 był dyrektorem SP w Żukowie. W ostatnich 20 latach przeprowadził na terenie gminy Sochaczew ponad sto imprez przy mikrofonie. Był prowadzącym wielu lokalnych imprez na terenie gminy Iłów. Aktywnie angażuje się w ich organizację. Od czasu podjęcia zatrudnienia w „Radio Fama” i „Echo Powiatu”, na łamach mediów kreuje pozytywny wizerunek tutejszej gminy i przyczynia się do jej promocji.
Nasz kolega redakcyjny, świetny komentator i dziennikarz sportowy, powiedział wiele ciepłych słów pod adresem samorządu gminy Iłów i wszystkich jej mieszkańców. – Prowadziłem wiele ogromnych imprez, nie tylko sportowych, ale dziś, przed Wami, czuję wielką tremę. Otrzymałem w życiu różne tytuły i nagrody, lecz dzisiejsze wydarzenie jest najważniejszym….Tu są moje korzenie. Tu, jak dawno temu już powiedziałem, na pewno wrócę kiedyś na zawsze.- Dziękuję bardzo wszystkim - głęboko skłonił się Sylwester Rozdżestwieński.

Monika Gadzińska

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Czytaj więcej


e-Sochaczew Top 5

Sprawy urzędowo-administracyjne1

Kawiarnia ,,Przystań" już otwarta

Sprawy urzędowo-administracyjne

Znamy wyniki testów na koronawirusa zakonników z Niepokalanowa

Sprawy urzędowo-administracyjne

Koronawirus w Sochaczewie - COVID-19 w powiecie nie odpuszcza

Interwencje i pomoc

Boisko przy SP nr 2 - śmieci i brud

Partie polityczne1

Andrzej Duda ułaskawił pedofila

Portal Społeczności Sochaczewa 2000 - 2020 cmc